Czytaj także: Jelenia Góra Świdnica

WIADOMOŚCI |  SPORT |  FOTOREPORTAŻE |  OGŁOSZENIA |  Będzie się działo |  Rykowisko |  REKLAMA 
Wtorek, 22 maja 2018 Godz.: 13:53:29 Imieniny: Heleny, Julii, Wiesławy Czytających: 5374 Niezalogowany

Wiadomości, REGION, Boguszów-Gorce

Mieszkańcy Boguszowa–Gorc protestują

Wtorek, 4 kwietnia 2017, 17:28
red
Miej świadomość
Seks w renesansie 

Świat Wtorek, 14:00
15 maja 2018

 
Najnowsze ogłoszenia
Rowerek Puky PukyLINO jak nowy
Kawalerka komfort Cieplice
Rower dla dziewczynki
Skup aut 605 569 156 dojazd
Apartament w Centrum
Wędka odleglościowa
Wędka odleglościowa
Opiekunka DE 1400euro od 28.05
Kierowca kat. C/C+E
Kierowca Taxi
M2-parter-okolice Małej Poczty
Skup aut 691 035 913 gotówka
Zatr. recepcjonistkę - Karpacz
Opieka Ismaning 08.06.2018
Kupię każde auto tel 785524378
Za darmo kundelek
Auto złomowanie - auto skup
Sprzedaz lodów i gofrów uczeń
Pracownik lakierni proszkowej
Fujitsu E751 Core i5 Japan!

Dodaj ogłoszenie
 
Kalendarz wydarzeń
Kategorie wydarzeń
Teatry1
Biblioteka pod Atlantami3
Koncerty8
Inne31
 
Fot. red

"W nawiązaniu do wcześniejszych publikacji w mediach prasowych i internetowych, dotyczących budowy "Trasy Sudeckiej", w szczególności jej etapu określanego, jako obwodnica Boguszowa, jak również protestu w tej sprawie, który złożyli mieszkańcy dzielnicy Gorce w Boguszowie–Gorcach, informuję, że również mieszkańcy dzielnicy Boguszów wystąpili z protestem OBYWATELSKIM W SPRAWIE PRZEBIEGU „Trasy Sudeckiej” w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów–Gorce" – taki oto list otrzymaliśmy dziś.

Protest został złożony w dniu 15 marca br. do niżej wskazanych osób i instytucji:

R E K L A M A

Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski
Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Pan Paweł Wróblewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Pan Michał Jęcz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Pan Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Pan Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha
Pani Maria Anna Romańska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha
Pan Waldemar Kujawa, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
Pani Sylwia Dąbrowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Boguszowie-Gorcach
Pan Krzysztof Szewczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

W uzasadnieniu do protestu wskazujemy następujące uwagi:

1.Przedsięwzięcie nie zostało w odpowiedni sposób skonsultowane z mieszkańcami Gminy.

2.Podjęte zostały działania ingerujące w przeprowadzenie przedsięwzięcia w wariancie innym niż III przed wydaniem decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

3.Przedsięwzięcie spowoduje tylko częściowe odciążenie ruchu drogowego w jednej części miasta, ale jednocześnie wprowadzony zostanie ruch drogowego w inne części miasta.

4.Docelowo w wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się natężenie ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów-Gorce.

5.Różnica w wysokości bezwzględnej nad poziomem morza (n.p.m.) terenu przeznaczonego pod realizację wariantu III mogąca negatywnie wpływać na środowisko i mieszkańców.

6.Realizacja przedsięwzięcia służy bardziej wykorzystaniu aktualnie dostępnych funduszy niż faktycznej poprawie przepustowości i bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce.

7.Nie do przyjęcia jest pomijanie w przedsięwzięciu problemów wskazanych przez mieszkańców dzielnicy Gorce w Gminie Boguszów-Gorce.


PROTEST OBYWATELSKI
W SPRAWIE PRZEBIEGU „Trasy Sudeckiej”
w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów–Gorce

Protest dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.

Znak sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu: WOOŚ.4210.23.2015.KC.54

Inwestycja ma polegać na budowie obwodnicy łączącej Boguszów-Gorce z Wałbrzychem, która w dalszej perspektywie będzie łączyć się z obwodnicą Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Drogi na terenie Gimny Boguszów-Gorce pozostają w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałbrzyskim i m. Wałbrzych w województwie dolnośląskim i obejmuje swoim zasięgiem teren gmin: Boguszów-Gorce, Wałbrzych


Trasę projektuje się pomiędzy punktami:
- początek trasy w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Pułaskiego za zwartą zabudową w okolicy stadionu
- koniec trasy w Wałbrzychu na istniejącym skrzyżowaniu ulic Andersa i Wysockiego

Inwestorem jest Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Opracowane zostały trzy warianty przebiegu trasy, które zostały przedstawione w opracowaniu pn.: „RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego poprawie bezpieczeństwa ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” (zwanym dalej RAPORTEM) w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

W przedmiotowym RAPORCIE wariantem proponowanym przez Inwestora do realizacji, czyli wskazanym jako „inwestycyjny” jest wariant III.

Z uwagi na to, że wariant III jest wariantem w największej mierze ingerującym w obszary zabudowane (zamieszkałe) na terenie Gminy Boguszów-Gorce, my, mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce, którzy podpisaliśmy się pod tym pismem składamy protest obywatelski oraz wnosimy o zmianę projektu realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE
W ramach protestu, mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce, którzy podpisali się po protestem, zgłaszają następujące uwagi i zastrzeżenia do przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie nie zostało w odpowiedni sposób skonsultowane z mieszkańcami Gminy. Co prawda w dniu 3 lipca 2015 roku odbyło się dla mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce spotkanie, nazwane „konsultacjami”, ale zdecydowanie to spotkanie nie miało nic wspólnego z konsultacjami. Wniosek o tym, że nie zostały przeprowadzone rzetelne i realne konsultacje formułujemy na podstawie następującej sytuacji: zgodnie z informacją zamieszczoną na witrynie internetowej Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu (pełniącego funkcję Inwestora w przedsięwzięciu): http://zdkium.walbrzych.pl/index.php/150-startowa/574-materialy-informacyjne-konsultacje-spoleczne została zamieszczona informacja, że „wnioski i opinie dotyczące przedsięwzięcia można składać podczas Spotkań Konsultacyjnych albo przekazać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2015 r.”. Tymczasem wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.(znak sprawy: WOOŚ.4210.23.2015.KC) wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 7 lipca 2015 roku (Karta 290/2015). Sytuacja ta wskazuje, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie zamierzano uwzględnić wniosków i opinii mieszkańców, a jeżeli nawet takie wpłynęły do instytucji wskazanych w powyższym komunikacie, to nie zostały wzięte pod uwagę.

Podjęte zostały działania ingerujące w przeprowadzenie przedsięwzięcia w wariancie innym niż III przed wydaniem decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

W dniu 29 października 2015 roku, a więc zaledwie trzy miesiące po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, została podjęta UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 Maja i 22 Lipca w mieście Boguszów-Gorce w myśl której obszar ten został przekwalifikowany na teren pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną, ingerując tym samym w realizację na tym terenie wariantu II przebiegu trasy. Należy tutaj zauważyć, że zgodnie z zapisami RAPORTU, który jest dokumentem z lipca 2015 roku wskazywano, że to właśnie „w wariancie II ruch zostanie wyprowadzony w dużej mierze poza obszar zamieszkania.” (strona 138 opracowania).

Natomiast przebieg projektowanej trasy, wskazany w RAPORCIE, powstał m.in. w oparciu dokument: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Boguszowa-Gorc – Uchwała Nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 2014 r (strona 32 opracowania).

Przedsięwzięcie spowoduje tylko częściowe odciążenie ruchu drogowego w jednej części miasta, ale jednocześnie wprowadzony zostanie ruch drogowego w inne części miasta.

W proponowanym wariancie III realizacji przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem faktycznie częściowo zmniejszy się natężenie ruchu drogowego w centrum miasta, co jest wskazane jako jeden z celów przedsięwzięcia, to znaczy z ulic: Krakowska, Wałbrzyska, Małgorzaty Fornalskiej, Plac Odrodzenia, Kamieniogórska, Mariana Buczka, czyli w pasie drogi wojewódzkiej numer 367. Jednak będzie to tylko częściowe odciążenie. Droga będzie nadal aktywna i zapewne w dalszym ciągu będzie wykorzystywana na potrzeby transportu publicznego m.in. autobusu MPK linii 2, PKS Kamienna Góra, prywatnego transportu publicznego, samochodów dostawczych (w tym do dyskontów Biedronka, supermarketu Eko, Marketu Dino) oraz do prywatnego (osobowego) ruchu drogowego. Jednocześnie jednak zostanie wprowadzony znacznie większy ruch drogowy w te części miasta, w których obecnie ten ruch jest minimalny z uwagi na ich lokalny charakter, to znaczy na ulice: Dworcowa, Szybowa, Ludwika Waryńskiego, Przodowników Pracy, ponieważ te ulice są przewidziane w przebiegu trasy planowanej w wariancie III. Ponadto, w związku z tym, że elementem trasy będą dwa skrzyżowania typu rondo (u zbiegu ulic: Dworcowa, Szybowa, Kolejowa, Szkolna oraz Szybowa, 1-go Maja i Ludwika Waryńskiego) można przewidywać, że również na tych ulicach zwiększy się natężenie ruchu wraz ze związanymi z tym konsekwencjami, takimi jak hałas i zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport drogowy oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ulice wymienione wyżej, jako te, po których miałaby przebierać trasa w wariancie III (z wyłączeniem ulicy Szybowej), są obszarami zabudowanymi i zamieszkałymi. Tym samym, w naszej opinii, przebieg trasy w wariancie III nie poprawi bezpieczeństwa mieszkańców, jak sugeruje to nazwa przedsięwzięcia, ale je pogorszy. Natomiast poprawa przepustowości w formule takiej, że częściowo odciążamy jedną część miasta kosztem innej części miasta jest nielogiczny (jaki jest sens zwiększać ruch drogowy tam gdzie jest naprawdę minimalny ?). Wniosek, że rozwiązanie wskazane w wariancie III będzie negatywnie oddziaływać na mieszkańców, jest potwierdzony następującym zapisem w RAPORCIE (strona 138): "Wariant I oraz III w znacznej mierze przebiegają przez obszary zabudowane (…) natomiast nadal pozostaje kwestia natężenia ruchu w obszarze miejskim.”

Docelowo w wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się natężenie ruchu drogowego w obszarze administracyjnym Gminy Boguszów-Gorce.

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” jest elementem większego zadania jakim jest stworzenie komunikacji drogowej na linii Jelenia Góra - Kamienna Góra - Wałbrzych - Nowa Ruda – Kłodzko. W naszej opinii oznacza to, że docelowo przewiduje się spowodowanie większego ruchu drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Boguszów-Gorce. Jest to tym bardziej niepokojące, że jak już wskazaliśmy tzw. obwodnica Boguszowa ma charakter śródmiejski, omijając ścisłe centrum miasta, ale nadal przebiegając przez obszar gęsto zamieszkały. Tym samym docelowo zakłada się jednak pogorszenie warunków życia mieszkańców w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Dokumentuje to poniekąd wizualizacja jednego ze skrzyżowań typu rondo, jaką przedstawiono w ulotce, którą upowszechniają Władze Gminy Boguszów-Gorce od lutego br. w związku z PROTESTEM OBYWATELSKIM W SPRAWIE PRZEBUDOWY DRÓG WOJEWÓDZKICH „DROGA SUDECKA” wystosowanym przez mieszkańców dzielnicy Gorce. W świetle tej wizualizacji skrzyżowanie typu rondo pomiędzy ulicami Szybowa, 1-go Maja i Ludwika Waryńskiego będzie przebiegać niemalże przy budynkach (numery budynków 59, 60 i 61). Skutkiem zwiększonego ruchu drogowego będzie pogorszenie życia mieszkańców poprzez hałas i emisję zanieczyszczeń, jak i narażenie budynków na stopniową degradację i niszczenie pod wpływem drgań (jest to substancja mieszkaniowa pochodząca prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku).

W kontekście szerokiego zadania, jakim miałoby być stworzenie komunikacji drogowej na linii Jelenia Góra - Kamienna Góra - Wałbrzych - Nowa Ruda – Kłodzko w ramach „Trasy Sudeckiej" może warto uwzględnić rozwiązań już istniejące, jak chociażby oddaną do użytku obwodnicę Czarnego Boru – drogę łączącą drogę powiatową numer 3366D z drogą wojewódzką numer 367, zrealizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Różnica w wysokości bezwzględnej nad poziomem morza (n.p.m.) terenu przeznaczonego pod realizację wariantu III mogąca negatywnie wpływać na środowisko i mieszkańców.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że przebieg trasy w wariancie III jest przewidziany w tej części miasta, która jest usytuowana niżej w kontekście wysokości bezwzględnej nad poziomem morza (n.p.m.). Różnica wysokości pomiędzy najwyższym punktem w centrum miasta (Rynkiem) a ulicą Szybową, po której przewiduje się przebieg trasy, to ok. 53 metry (odpowiednie wartości numeryczne to 591,58 m n.p.m. i 538 m n.p.m). Różnice w wysokościach są również zauważalne bezpośrednio na odcinku planowanego przebiegu trasy:

w przypadku skrzyżowania typu rondo, planowanego na połączeniu ulic Dworcowej, Szybowej, Kolejowej i Szkolnej różnice wzniesień są następujące:
ulica Dworcowa: 539 m n.p.m (50.75004675 N, 16.2036628 E)
ulica Szybowa: 538 m n.p.m (50.74959533 N, 16.20594804 E)
ulica Kolejowa: 542 m n.p.m (50.75039634 N, 16.20459621 E)
ulica Szkolna: 544 m n.p.m. (50.7506441 N, 16.20634501 E)

w przypadku skrzyżowania typu rondo, planowanego na połączeniu ulic Szybowej, 1-go Maja i Ludwika Waryńskiego różnice wzniesień są następujące:
ulica Szybowa: 539 m n.p.m (50.7513465 N, 16.21197134 E)
ulica 1-go Maja: 549 m n.p.m (50.75302311 N, 16.2129584 E)
ulica 1-go Maja: 544 m n.p.m (50.75059303 N, 16.21336073 E)
ulica Ludwika Waryńskiego: 551 m n.p.m (50.75253099 N, 16.21665984 E)

Różnica wzniesień dotyczy również innym odcinków trasy, a mianowicie ulic:
- Dworcowa: 538 m n.p.m (50.75270408 N, 16.19741768 E) i Generała Karola Świerczewskiego: 550 m n.p.m (50.75347449 N, 16.19917721 E)
- Dworcowa: 538 m n.p.m (50.75057266 N, 16.20224565 E) i Racławicka: 550 m n.p.m (50.75169608 N, 16.20252997 E).

Wskazując na tę okoliczność pragniemy wyrazić nasze obawy, że tego typu ukształtowanie terenu, szczególnie w miejscach planowanych skrzyżowań typu rondo, prawdopodobnie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i mieszkańców z uwagi na gromadzenia się w tych miejscach zanieczyszczenia powietrza emitowane przez transport drogowy. Jest to o tyle istotne, że w obu przypadkach skrzyżowania typu rondo mają powstać w miejscach zabudowanych, a wręcz tuż przy budynkach wielorodzinnych, jak na przykład na ulicy 1-go Maja przy już wcześniej wskazanych budynkach 59-60 61 oraz na ulicy Kolejowej 20.

Realizacja przedsięwzięcia służy bardziej wykorzystaniu aktualnie dostępnych funduszy niż faktycznej poprawie przepustowości i bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce.

Z pewnością istotnym faktem, skłaniającym Władze Gminy Boguszów-Gorce do podjęcia realizacji przedsięwzięcia teraz i w wariancie III, jest możliwość jego sfinansowania ze źródeł zewnętrznych, to jest z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz z budżetu województwa. Wygląda to jednak tak, że przedsięwzięcie jest planowane pod fakt, że akurat takie źródła finansowania są dostępne, a nie w odpowiedzi na faktyczne potrzeby Gminy i jej mieszkańców. Wybiera się wariant najtańszy, ponieważ taki zmieści się (prawdopodobnie) w ramach dostępnych środków. W naszej opinii nie należy rozpatrywać realizacji przedsięwzięcia w takim kontekście, ale należy spojrzeć na długofalowe skutki dla Gminy Boguszów-Gorce, zwłaszcza, że jak odnosi się wrażenie, przedsięwzięcie realizowane na terenie Gminy Boguszów-Gorce ma stanowić rodzaj wsparcia (zaplecza) dla tego samego przedsięwzięcia, ale realizowanego już w obszarze administracyjnym Gminy Wałbrzych poprzez umożliwienie wyprowadzenie ruchu drogowego z Sobięcina w kierunku Kamiennej Góry / Jeleniej Góry.

Nie do przyjęcia jest pomijanie w przedsięwzięciu problemów wskazanych przez mieszkańców dzielnicy Gorce w Gminie Boguszów-Gorce.

Odnosząc się do problemu wskazanego w PROTEŚCIE OBYWATELSKIM W SPRAWIE PRZEBUDOWY DRÓG WOJEWÓDZKICH „DROGA SUDECKA”, wystosowanym w styczniu br. przez mieszkańców dzielnicy Gorce, również uważamy, że w proponowanym wariancie III mieszkańcy i nieruchomości, zarówno prywatne, jak i będące w posiadaniu Gminy, które są zlokalizowane na ulicy Romualda Traugutta, są szczególnie narażeni na negatywne skutki realizacji przedsięwzięcia. Ulica Romualda Traugutta nie stanowi elementu przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów – Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”, ale jest jedyną drogą, umożliwiającą dojazd z Kamiennej Góry do miejsca, w którym ma mieć początek obwodnica Boguszowa, czyli do ulicy Pułaskiego. Oznacza to, że ruch drogowy, docelowo w ramach tzw „Trasy Sudeckiej” z Kłodzka do Jeleniej Góry, będzie przebiegać przez tę drogę. Wzmożony ruch będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, budowa planowanej inwestycji doprowadzi do powstania i tak już znacznie występujących immisji zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. Zwiększenie oddziaływania immisji w postaci hałasu i spalin, wzmożonego ruchu, ograniczenia bezpieczeństwa na drodze. Co, jeszcze bardziej istotne, z uwagi na to, ze jest to teren objęty szkodami górniczymi, niestabilny i grożący deformacją, z dużym prawdopodobieństwem uszkodzeniu ulegnie także droga (de facto wojewódzką numer 367). Zapewne, z uwagi na to, że ta część Gminy (ulica Romulada Traugutta) nie jest przewidziana w ramach przedsięwzięcia, wpływ przedsięwzięcia na tę część Gminy został zasadniczo pominięty w „RAPORTCIE O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego poprawie bezpieczeństwa ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.

WNIOSEK

W podsumowaniu powyższych uwag stwierdzamy, że brak jest zasadności realizacji przedsięwzięcie w proponowanym wariancie III.
Nie akceptujemy charakteru obwodnicy Boguszowa, jako obwodnicy śródmiejskiej, omijającej tylko ścisłe centrum miasta, a narażającej na negatywne oddziaływanie inne części miasta i dzielnice.

Wnosimy o zmianę projektu realizacji przedsięwzięcia, tak aby faktycznie uwzględniała interes społeczny mieszkańców i potrzeby gospodarcze Gminy Boguszów-Gorce.

Stanowczo podkreślmy, że jesteśmy zwolennikami budowy obwodnicy Gminy Boguszów-Gorce, ale takiej obwodnicy, która będzie przechodzić obrzeżem miasta i będzie służące do sprawnego ruchu międzydzielnicowego i aglomeracyjnego.

Pod niniejszym pismem podpisy złożyli mieszkańcy Boguszowa-Gorce w liczbie 156 osób.
Dodatki: Zapisz | Drukuj | Wyślij | Zapamiętaj
Następna wiadomość Aktualności 
 Poprzednia wiadomość Strona główna 
 
Waszym zdaniem
Do komentujących
Przypominamy, że komentarze, które nie dotyczą treści artykułów, obrażają innych uczestników forum, pomawiają bohaterów tekstów, są wulgarne, propagują treści rasistowskie, nawołują do łamania prawa oraz zawierają rażące błędy ortograficzne, nie będą akceptowane. Regulamin forum czytaj tu.
  04-04-2017 18:02 | ~-mieszkaniec | *.adsl.tpnet.pl (217.99.*.*)
To ma być obwodnica BOGUSZOWA a nie Gorc i guzik Wam do tego!!! Do czego to doszło, żeby protestowali ludzie, których nie dotyczy ta inwestycja?! Przecież obwodnica ma kończyć się na ul. Pułaskiego, więc co zmieni się dla mieszkańców Gorc? NIC!!! Wszystko będzie jak do tej pory, z tym, że do Wałbrzych pojadą normalną, nową drogą. A jak się nie podoba to odłączyć Gorce od Boguszowa i niech sobie idą pod Czarny Bór... Tam to dopiero budują super drogi hehe Mieszkam w Boguszowie i żądam budowy obwodnicy!

  04-04-2017 18:12 | ~pepe | *.adsl.tpnet.pl (83.30.*.*)
Nie rozumiem dlaczego to wszystko wygląda tak chaotycznie. Czy nie można było wcześniej wyznaczyć przebiegu obwodnicy poza całą miejscowością Boguszów Gorce a nie tylko Boguszowa. Proszę tylko zobaczyć jak wygląda teraz ulica Traugutta w dzielnicy Gorce, a jak zgrozo będzie wyglądać gdy powstanie obwodnica za Gorcami. Można było połączyć budowę infrastruktury z budową obwodnicy Czarnego Boru/która to na marginesie została popaprana i jest zamknięta,gdyż nie mogą się tam minąć dwa auta/ Tu nie chodzi o politykę i granie na nosie tym co są, a o normalne podejście do sprawy. Pozdrawiam.

  04-04-2017 18:22 | ~Adolf Gitler | *.static.chello.pl (84.10.*.*)
Budować jak najszybciej. Teraz wszystkie spaliny z samochodów zanim spłyną na ulice Dworcową przepływają przez cały Boguszów. Zagrożone jest życie mieszkańców całego Boguszowa, a nie tylko tych w pobliżu projektowanej obwodnicy. Obecnie różnica wzniesień do pokonania jest o wiele większa, niż projektowanej obwodnicy, więcej razy trzeba przyspieszać i hamować, co tylko potęguje emisję spalin. Okolice którymi będzie biegła obwodnica Boguszowa to są peryferia, jak najbardziej wskazana jest budowa obwodnicy w III wariancie. Lepszego nie ma.

  04-04-2017 18:40 | ~Wil | *.adsl.inetia.pl (77.254.*.*)
OOO..To "oni" chcą, aby Piękny Waldi zniżył się do jakichś konsultacji z pospolitym pospólstwem??

  04-04-2017 18:52 | ~pipi | *.t-mobile.pl (188.146.*.*)
Będzie zabawa i kompromitacja ,

  04-04-2017 19:02 | ~Mino | *.lan.ekonet.info (213.195.*.*)
Jeszcze się taki nie urodził,żeby wszystkim dogodził; zawsze będzie jakieś ale. Ważne,żeby budować jak najszybciej,bo obecnie jest ;masakra;

  04-04-2017 19:41 | ~Jarek J. | *.adsl.tpnet.pl (83.30.*.*)
Jest jedno miasto Boguszów-Gorce. Nie ma Boguszowa, Gorc, Kuźnic czy St. Lesieńca. Ja akurat mieszkam w Kuźnicach i zdaję sobie sprawę jak uciążliwa będzie ta droga dla Gorc. Akurat wczoraj gdy tak mocno padało byłem na ul. Traugutta. Już teraz ta droga to porażka. Nie ma studzienek odprowadzających wodę. Samochody jadą bardzo szybko i tylko rozbryzgują wodę na ludzi. Jak ruch się zwiększy to dopiero będzie. Przez tę ulicę idą dzieci do biblioteki, inni do Biedronki. Obowdnica tak- ale aby nie była uciążliwa dla wszystkich. Zresztą widać z opisu, że w Boguszowie też będzie nieciekawie. Zyska Wałbrzych a nie nasze miasto. I nie powinno być tu polityki, tylko uczciwość i dobro mieszkańców. Wszystkich mieszkańców.

  04-04-2017 19:49 | ~Adolf Gitler | *.static.chello.pl (84.10.*.*)
Czy bez obwodnicy, czy z obwodnicą, i tak na Traugutta w Gorcach będą ludzi opryskiwać wodą. Nie ma podstaw, żeby kalkulować, że po wybudowaniu obwodnicy ruch między Czarnym Borem a Sobięcinem się zwiększy.

  04-04-2017 20:12 | ~Jarek J. | *.adsl.tpnet.pl (83.30.*.*)
Skąd wiesz, że nie ma co kalkulować, że ruch się zwiększy? Obwodnica będzie łączyła Kłodzko z Jelenią Górą przez Boguszów-Gorce. To jasne, że jak ktoś będzie chciał się dostać do jeleniej czy też np. dalej do Niemiec to wybierze tę droge. Tiry też będą jechały obwodnica. Autobusy dalekobieżne itp. Nie trzeba kalkulować ale myślec. Myśleć panie Adolfie. Przypuszczam, że ul.Traugutta trzeba będzie poszerzyć kosztem chodników. A co z budynkami i szkodami górniczymi w nich?

  04-04-2017 20:18 | ~Adolf Gitler | *.static.chello.pl (84.10.*.*)
Z Kłodzka do Jeleniej Góry to się jedzie przez Kudowę, Nachod, Trutnov, Lubawkę i Kamienną Górę, a nie po jakichś pipidówach. Myśleć, Panie Jarku.

  04-04-2017 20:33 | ~Jarek.J. | *.adsl.tpnet.pl (83.30.*.*)
Panie Adolfie, może lepiej ,żeby pan pomyślał co pisze. Nie wszyscy wybierają opcję Czeską. Ja wolę jechac po polskiej stronie. Skoro w raporcie są informacje, że lepszy jest wariant II to dlaczego z niego zrezygnowano?

  04-04-2017 20:41 | ~pytacz | *.play-internet.pl (94.254.*.*)
Czemu się pieklicie skoro i tak nic nie wybudują?

  04-04-2017 21:12 | ~=+ | *.adsl.tpnet.pl (83.30.*.*)
bez piekielka Polskiego anirusz

  04-04-2017 21:14 | ~ |  (77.23.*.*)
Będzie tak jak z obwodnicą Konradowa. Czyli jedna wielka ściema, szum medialny, warianty w szufladzie.

  04-04-2017 21:23 | ~Mieszkanka Boguszowa-Gorc osiedle Gorce |  (78.11.*.*)
Do "Tu mieszkam", pani z nadwagą i dwóch pań oświatowych mocno obecnych na FB! Dość mam waszego szczekania i szczucia ludzi. Jestem za obwodnicą! Cała moja rodzina i wszyscy moi sąsiedzi również. Codziennie przechodzę przez pasy na Traugutta i nigdy nie miałam żadnych problemów. Natomiast każdej zimy mam problem z przejechaniem przez Boguszów. Dobrze napisał ktoś z Sobięcina że do Wałbrzycha to powinniście przez Szczecin jeździć! Dość tego, a jak się wam nie podoba przeprowadźcie się gdzieś w Bieszczady, Puszczę Białowieską... byle jak najdalej od nas. Przestańcie robić z mieszkańców naszego miasta idiotów!!!

  04-04-2017 21:50 | ~Bolesław |  (89.174.*.*)
Ludzie przestańcie się nabierać na te samozwańcze ugrupowania typu B-G tu mieszkam toż to Tarnacki i jego świta po trupach do celu; nic im nie pasuje bo pan Mareczek nie jest burmistrzem jak mu się uda to obwodnica będze ok; budynek uzyteczności publicznej w gimnazjum i dzikowiec też bedzie ok!

  04-04-2017 23:10 | ~Prawnik-były mieszkaniec. |  (89.174.*.*)
Racja mieszkancy-protestujcie bo nikt nie pytal o Wasze zdanie i moze w koncu sie skoncza ignoranckie rzady w miescie. Poza tym jesli partia rzadzaca zmieni zasady to waldemar razem ze swoimi przydu...ami typu sylwunia,marcelek itp. pojda na aut. Jesli nie posluchaja to blokady DW 367 pozostaja jaki i szereg innych form nacisku. Obwodnica ma byc calego przebiegu drogi a nie tylko jednej dzielnicy a ruch to niech sobie przez kuznice pusci. Pelne poparcie dla mieszkanców Gorc-nie dajcie sie. Pozdrawiam i zycze determinacji. Zobaczymy jeszcze jak bedzie wygladala sprawa z budynkiem po bylym (gdy wejdzie reforma) Gimnazjum nr.1-co da to że na ostatniej sesji świta rady miejskiej Boguszowa-Gorc postawila sie Kuratorowi Oswiaty. Powodzenia zycze mieszkancom jeszcze raz.

  04-04-2017 23:23 | ~Rolnik nie prawnik | *-gprs393786.centertel.pl (37.47.*.*)
Uderz w stół a ......chciałbyś znowu ziemię pod obwodnicę sprzedać? Proponuję żebyś łańcuchy od swoich krów pożyczył żeby Twoje przydupasy mogły się w proteście poprzypinać do drzew na D 367:)

  04-04-2017 23:30 | ~Bunia |  (78.11.*.*)
Prawnik? Biorąc pod uwagę styl wypowiedzi to prawo pan chyba w Koziej Wólce kończył, zaocznie oczywiście! A może do niedawna udzielał pan porad prawnych na pl. Odrodzenia, a nieco później w starostwie? Nieważne, Gęby Sylwią czy Marcelem sobie proszę nie wycierać bo ludzie swój rozum mają i wiedzą kto tak naprawdę jest aktywny, kto kocha to miasto, a kto robi kampanię wyborczą- obrzydliwą zresztą. Pani Sylwio Panie Marcelu trzymam kciuki i popieram!!!

  05-04-2017 00:00 | ~szlachta BG | *.adsl.tpnet.pl (83.5.*.*)
Gorce to Bambry..zawsze dużo niepotrzebnego hałasu robili!

  05-04-2017 06:38 | ~- | *.adsl.tpnet.pl (217.99.*.*)
156 osób to nie mieszkańcy, to zaledwie ułamek społeczeństwa...

  05-04-2017 08:21 | ~były mieszkaniec |  (89.190.*.*)
Moi drodzy. Dlaczego obwodnica nie ma mieć końca z obwodnicą Czarnego Boru. Tylko się prosi aby się połączyły. Dlaczego urzędnicy tego nie widzą. Problem by zniknął, choć zawsze znajdzie się ktoś komu się to nie spodoba. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, a tak pseudo obwodnica Czarnego Boru stoi pusta.

  05-04-2017 16:25 | ~- | *.dialog.net.pl (78.9.*.*)
Pseudo obwodnica Czarnego Boru stoi pusta bo jest tak "wspaniale" wykonana, że jeździć się nią nie da...

  05-04-2017 19:51 | ~poruszony | *.adsl.inetia.pl (178.37.*.*)
powiem w skrócie... odwalcie się od obwodnicy Boguszowa, robicie wspaniały burdel w gminie Boguszów Gorce szczując ludzi, kłócąc ich namawiacie nawet do wtargnięcia w prywatne życie innych tu mam na miejscu życie zwykłych radnych ich prywatne życie jest ich sprawą, a wy z wszystkiego chcecie zrobić bombę aby być na NIE, coś wam nie wychodzi pranie syfów a obwodnica i tak będzie !!!

  05-04-2017 20:58 | ~... | *.dialog.net.pl (78.9.*.*)
Na szczęście żyjemy w kraju demokracji, gdzie głos mniejszości nie jest brany pod uwagę. Robicie tylko wstyd naszej gminie. Jeżeli jesteście takimi cwaniakami to pokażcie co wy zrobiliście dla tego miasta?!! Czym możecie się pochwalić oprócz narzekania i smrodzenia?! A śmierdzi mi tu brudną kampanią wyborczą na kilometr...

  05-04-2017 23:25 | ~Grzegorz |  (89.174.*.*)
Problem w tym że pan burmistrz buduje chałupę w świebodzicach i ma rzez kolesi z PO zapewnioną posadę po kadencji u nas, bo na trzecią startować nie będzie mógł, a że zawsze olewał ludzi to teraz ma totalnie w...ne

  06-04-2017 08:26 | ~Mieszkaniec BG | *-gprs385741.centertel.pl (37.47.*.*)
Byly konsultacje spoleczne, sam uczesniczylem w jednych wiec nie pieprzcie głupot.....dwóch kolesi co pchaja sie na radnych zlapali temat i go rozdmuchali wypisujac w internecie nieprawdziwe informacje........jak mozna protestowac przeciwko tak waznej inwestycji ktora i tak w dzielnicy Gorce nic nie zmieni.......to co np maja nie remontowac ulic w Boguszowie to to nie sa Gorce?? Maja nie remontowac szkoly w Boguszowie bo to nie Gorce....nie rozumiem ....P. ..... i drugi Panie narobicie smrodu a to wam napewno nie pojdzie na sucho!

  06-04-2017 16:51 | ~Konsalnet | *-gprs387926.centertel.pl (37.47.*.*)
Macicieli który pcha się do rady (nie wyszło ostatnio) pan B..... z Warszawskiej (pan z małej ponieważ ten gość nie zasługuje na duże P) nie jest w stanie doprowadzić do skłócenia mieszkańców Boguszów-Gorce. A niejaki pan Piasecki który wszędzie ogłasza jestem z boguszowa tak naprawdę mieszka w Wałbrzychu i prawda jest to że był mieszkańcem i mieszkał na ul. Buczka. Strasznie walczy o mieszkańców Gorce. Kampanie czas zacząć. Brudna ponieważ w czystej walce polegna. Liczę że w wyborach na włodarze miasta wystartuje Pan Wójcik. Jemu będę kibicować. Tylko w komitecie musi mieć mądrych ludzi i to będzie klucz do sukcesu.

  08-04-2017 00:22 | ~Waldek | *.kabel-deutschland.de (95.91.*.*)
I tak powstanie i tak .Nikt z Boguszowa niema z tym problemu I nawet wpływu jakiegoś.tak ze siedzieć cicho trzeba i czekać A my podatnicy ,bo z naszych pieniędzy to idzie w szczególności ha ha

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta w portalu Wałbrzyszek - zarejestruj się!
 
Będzie się działo! - Walbrzyszek poleca
Najczęściej czytane komentowane
10 30
10 30
 
Najnowsze wiadomości
Konkurs "Moja Mama" zyskuje na popularności [FOTO] Konkurs "Moja Mama" zyskuje na popularności  

Wałbrzych Wtorek, 13:06
22 maja 2018

W XII edycji konkursu zgłoszonych zostały 1284 prace. Zdecydowana większość z nich (997) było w...
Radny Piotr Kwiatkowski interweniuje w sprawie linii komunikacji miejskiej nr 1 Radny Piotr Kwiatkowski interweniuje w sprawie linii komunikacji miejskiej nr 1 

Wałbrzych Wtorek, 13:00
22 maja 2018

Podczas kwietniowej sesji radny Piotr Kwiatkowski zapytał o funkcjonowanie linii autobusowej nr 1, która...
Festyn rodzinny w ramach Dni Boguszowa–Gorc [FOTO] Festyn rodzinny w ramach Dni Boguszowa–Gorc   (3)

REGION, Boguszów-Gorce Wtorek, 09:46
22 maja 2018

Dni Boguszowa–Gorc dobiegły końca! Zgodnie z zapowiedzią było muzycznie, rodzinnie i wesoło. Jak co...
Na Truskawieckiej budują żłobek [FOTO] Na Truskawieckiej budują żłobek  

Wałbrzych Wtorek, 09:59
22 maja 2018

W wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto rozpoczęła się budowa żłobka, które pomieści 66 dzieci.
Kolejny udany Jarmark Średniowieczny za nami [FOTO] Kolejny udany Jarmark Średniowieczny za nami  

REGION, Zagórze Śl. Wtorek, 08:58
22 maja 2018

Za nami już XIII Średniowieczny Jarmark, jaki odbył się na dziedzińcu Zamku Grodno. Na uczestników...
WiN i "Stokrotka" wspierają odbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego 

REGION, Szczawno-Zdrój Wtorek, 08:07
22 maja 2018

Już w najbliższy piątek, 25 maja o godzinie 17.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie–Zdroju odbędzie...
<b> Majowe „Ladies Night” to „Pozycja obowiązkowa” w kalendarzu każdej kobiety! – ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE </b> Majowe „Ladies Night” to „Pozycja obowiązkowa” w kalendarzu każdej kobiety! – ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE   (2)

Wałbrzych Poniedziałek, 10:16
21 maja 2018

Odpowiedz na pytanie i wygraj podwójną wejściówkę dla siebie i swojej przyjaciółki, przyjaciela.
Nabożeństwo ekumeniczne i chór Millenium w Kościele Zbawiciela  

Wałbrzych Poniedziałek, 20:25
21 maja 2018

Wczoraj w Kościele Zbawiciela, należącym do Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wałbrzychu odbyło...
Zaproszenie do składania prac w konkursie „MÓJ MISTRZ" Zaproszenie do składania prac w konkursie „MÓJ MISTRZ" 

Wałbrzych/REGION Poniedziałek, 18:55
21 maja 2018

Tomasz Siemoniak Poseł na Sejm RP zaprasza dzieci i młodzież ze szkół powiatów wałbrzyskiego,...
Rekolekcje i modlitwa o uzdrowienie z ks. Johnem Bashoborą odbędą się w Szczawnie–Zdroju Rekolekcje i modlitwa o uzdrowienie z ks. Johnem Bashoborą odbędą się w Szczawnie–Zdroju  (10)

REGION, Szczawno-Zdrój Poniedziałek, 13:29
21 maja 2018

Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu serdecznie na spotkanie...
Będą kontynuować poszukiwania Będą kontynuować poszukiwania  (1)

REGION Poniedziałek, 19:24
21 maja 2018

19 maj 2018 – to długo wyczekiwany dzień w historii Grupy Poszukiwawczej Riese.
Oszuści wyłudzili sprzęt wartości prawie 200 tys.zł. Oszuści wyłudzili sprzęt wartości prawie 200 tys.zł.  (1)

Wałbrzych Poniedziałek, 13:45
21 maja 2018

Wałbrzyscy policjanci rozpracowali pięcioosobową grupę, która zajmowała się wyłudzaniem kredytów...
Zobacz więcej artykułów
 
Redakcja
Masz problem? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami ta wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas!
TEL. + 48 510 237 818

W czwartek dyżuruje
Redaktor naczelny
Paweł Wyszowski
Od 9.30 do 15.30

 
Wiadomości |  Sport |  Fotoreportaże |  Ogłoszenia |  Imprezy |  Rykowisko |  Partnerzy |  Regulaminy 
© 2002-2018 Walbrzyszek jest znakiem należącym do Highlander's Group.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Napisz do nas | Redakcja | Jelenia Góra | Świdnica | Wałbrzych | hydraulik | Logo