Czwartek, 6 sierpnia
Imieniny: Jakuba, Sławy
Czytających: 1639
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

2019 – Rok Europy w Wałbrzychu – nie obyło się bez dyskusji

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 1 lutego 2019, 11:19
Autor: PAW
Fot. red
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha podczas V sesji podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 w Wałbrzychu – Rokiem Europy! 20 radnych było „za”, 3 "przeciw", jeden radny wstrzymał się od głosu.

- Uzasadnienie do tej uchwały przywołuje wartości, które były u podstaw państwa polskiego i polskiego Wałbrzycha - mówi prezydent Roman Szełemej. - Tolerancja, równość, solidarność - to cechy, które powiiniśmy wdrażać.

Prezydent Szełemej nie krył, że liczy na przyjęcie tej uchwały poprzez aklamację, ale tak się nie stało, bowiem nawet w takiej kwestii radni miejscy się poróżnili.
- Wizerunek Europy jest zupełnie inny niż mówi uzasadnienie do uchwały - uważa radny Jerzy Langer. - To ulice, na których giną ludzie, gdzie są zamachy terrorystyczne, a problemy wielu krajów są ignorowane, gdzie są równi i równiejsi. Wizerunek Europy to ograniczanie praw Polski do samostanowienia.

Marat Tumidalska, która zaprezentowała uczestnikom sesji uzasadnienie do uchwały, jest odmiennego zdania i starała się bronić racji Unii Europejskiej i roli Europy w życiu Polaków.
- Europa pomaga krajom, a wartości państw europejskich powinny być jednolite i o to w tej uchwale chodzi, by docenić tę polską europejskość - mówi najmłodsza z grona wałbrzyskich radnych.

Głosy akceptujące i zachęcające do podjęcia tej uchwały padały z sali dość często. Zarówno Alicja Rosiak, jak i Jacek Szwajgier czy Mariusz Kalinowski mówili o tym, że to dobry pomysł docenienia roli Europy w rozwoju Wałbrzycha również. Radny Jacek Szwajgier dość ostro skrytykował postawę radnego Langera.
- Wstydzę się, że ikona wałbrzyskiej Solidarności wygłasza takie opinie - mówi Szwajgier. - Powinniśmy z debaty publicznej wyrzucić ten język pogardy, a czasem i nienawiści - dodaje prezydent Szełemej.

Przy 20 głosach "za", 1 "wstrzymującym się" (Anna Adamkiewicz) i 3 "przeciw" (Jerzy Langer, Cezary Kuriata, Beata Mucha) uchwała została podjęta.

Uzasadnienie do Uchwały

Europejska wspólnota nie istniałaby w obecnie znanej nam formie, gdyby nie była osadzona w wartościach europejskich, wspólnej tożsamości i kulturze. Te wartości opisywał w trakcie przemówienia do dyplomatów w Warszawie w 1991 roku, papież Jan Paweł II, mówiąc, że wspólna Europa to utworzenie „na Wschodzie i na Zachodzie wizji Europy jako duchowo-materialnej całości, wymagającej właśnie jako całość rozwoju i gwarancji bezpieczeństwa. Chodzi o umiejętność budowania porozumienia w wymiarach także regionalnych; o wysiłek w kierunku przełamywania historycznych uprzedzeń i lęków, likwidowanie takich pozostałości po życiu w społeczeństwach zamkniętych, jak wybujały nacjonalizm i nietolerancja. Warto w przyszłej Europie ujrzeć także kontynent kultury, mimo zaskakującej niezwykłości politycznego przede wszystkim wymiaru wydarzeń. Chodzi wreszcie o umiejętność dostrzegania z wdzięcznością wszystkich inicjatyw i dowodów międzynarodowej solidarności, które sprzyjają dziś dziełu duchowej i gospodarczej integracji Europy”.

Budowanie na nowo pogłębionych więzi europejskich rozpoczęło się już na początku lat pięćdziesiątych XX w., co podyktowane było chęcią odtworzenia współpracy i współdziałania państw po okrucieństwach i spustoszeniach II wojny światowej. Była to próba wprowadzenia bezpieczeństwa i pokoju w skonfliktowanej Europie, w niełatwych realiach i pełnych napięcia nastrojów społecznych.

Właśnie na tych ideałach założyciele Unii Europejskiej, ludzie o wielkiej determinacji, pochodzący z różnych krajów, reprezentujący odmienne środowiska i rozmaite profesje − oparli swoją wizję Europy. Przyświecała im idea pokoju i dobrobytu w zjednoczonej, wolnej od podziałów i demokratycznej Europie. Robert Schuman we współpracy z Jeanem Monnetem stworzyli znany na całym świecie plan Schumana, ogłoszony 9 maja 1950 r. Datę tę uznaje się za symboliczną datę narodzin Unii Europejskiej. Zaproponowano w nim wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali – najważniejszych wówczas materiałów dla przemysłu zbrojeniowego. Znamienne jest także stwierdzenie kolejnego z ojców założycieli nowoczesnej idei zjednoczonej Europy, oficera wojska, korespondenta wojennego i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla: „Jednak istnieje pewien środek. Środek, który [...] mógłby [...] w ciągu kilku lat przeistoczyć wizerunek Europy, lub przynajmniej jej znaczną część, na obraz dzisiejszej, wolnej i szczęśliwej Szwajcarii. Na czym miałby polegać ten suwerenny środek? Na przywróceniu europejskiej konstrukcji, przynajmniej na tyle, na ile potrafimy, i nadaniu jej formy struktury, pozwalającej na bezpieczne życie w wolności i w pokoju”.

Churchill przekonywał, że gwarancją pokoju może być jedynie zjednoczona Europa, stąd zamierzał raz na zawsze położyć kres nacjonalizmowi i podżeganiu do wojny.

Silna społeczność międzynarodowa, dobrze funkcjonujące instytucje międzynarodowe oraz oparty na prawie porządek to gwarancja, jaką daje nam udział w zintegrowanej i niepodzielonej Europie. Z kolei Europa złożona z dobrze rządzonych państw demokratycznych to gwarancja naszego bezpieczeństwa.

W Wałbrzychu od lat podkreślamy tolerancję dla ludzi, narodów, kultury, wyznań, religii i pokojowego współistnienia, bowiem tuż po wojnie nasze miasto można było utożsamiać z „małą Europą”. Powojenny Wałbrzych stał się domem dla Polaków, Francuzów, Niemców, Belgów, Greków i wielu innych narodów. Był miejscem dla pokojowego współistnienia wielu wyznań – żydów, chrześcijan, prawosławnych, ewangelików, którzy przyjechali z różnych stron świata. Dlatego tak dobrze rozumiemy słowa zawarte w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi, że „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.

To właśnie tu, w Wałbrzychu, wyrażamy pełną akceptację, zrozumienie dla tych zasad i stosujemy się także do innego ważnego zapisu traktatu, który mówi, że Unia Europejska w świetle wartości europejskich, „Zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka”.

Europa wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami Członkowskimi. Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Świadomi jesteśmy tego, że obecny świat pełen jest ruchów dążących do destabilizacji i podziału, także wobec idei wspólnej, zjednoczonej Europy. To niebezpieczeństwa, którym można zapobiec poprzez podkreślanie europejskich wartości oraz ideałów. Te niepokojące trendy można powstrzymać dzięki edukacji, dialogowi, promowaniu tolerancji i zrozumieniu drugiego człowieka.

Pamiętamy i podkreślamy wkład Polski i Polaków w rozwój Europy jako wspólnoty, jednocześnie znamy wagę i wkład Unii Europejskiej w rozwój gospodarczy i społeczny nie tylko naszego kraju, ale także poszczególnych regionów i miast. Musimy pamiętać, że Europa to nie tylko państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, ale w głównej mierze nasze dziedzictwo kulturowo-historyczne oparte na ideach i wartościach, których promowanie jest naszą powinnością i obowiązkiem.

Europa jako kontynent jest zamieszkana przez narody, które tworzą niepodległe, autonomiczne państwa. My wałbrzyszanie możemy powiedzieć o nas samych: jesteśmy Europejczykami, bo jesteśmy Polakami – ale także, że jesteśmy Polakami, a więc Europejczykami.

Mając na uwadze powyższe, jesteśmy przekonani że ustanowienie w Wałbrzychu roku 2019 Rokiem Europy pozwoli nam na propagowanie walorów, ideałów, zasad oraz wartości europejskich co będzie początkiem ważnego i długotrwałego procesu.

Twoja reakcja na artykuł?

17
63%
Cieszy
0
0%
Hahaha
2
7%
Nudzi
1
4%
Smuci
1
4%
Złości
6
22%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (31) Dodaj komentarz

~Wanda 1-02-2019 11:30
Tzn że radni z PiS pani Mucha oraz panowie Langer i Kuriara są przeciwko UE. W naszych czasach bez problemu można wyrobić paszport Białoruś czeka na takich ludzi. Głosowałam na PiS ale teraz żałuję
~czytający ze zrozumieniem 1-02-2019 12:03
do: ~Wanda (11:30)
Pani Wando proszę czytać ze zrozumieniem. Nie są przeciwni UE tylko patologiom i bezkrytycznemu hołdowi lennemu składanemu przez miasto.
~Wanda 1-02-2019 12:10
do: ~czytający ze zrozumieniem (12:03)
Oglądałam wczorajszą sesję rady miejskiej i się wstydzę za radnego Langera co on mówił to strasza żenada. UE zaczęła być zła jak się okazało, że w Polsce łamana jest konstytucja. Jeszcze raz glosowalam na PiS i więcej tego nie zrobię
~jestem z PO i co 1-02-2019 12:57
do: ~Wanda (12:10)
Natomiast ja nigdy już nie zagłosuję na złodzieji cwaniaczków i nieudaczników z PO! Przestaję oglądać TVN i czytać wyborczą. Roman to dyktator.
~Obligatoryjny 3-02-2019 17:48
do: ~Wanda (11:30)
Wątpię żeby Pani głosowała na PiS. A jak już to ciekawe co wcześniej Panią wzięło na to żeby głosować na Pis. Proszę podać przykład
~wyzwalacz 1-02-2019 11:52
UE to jest twór przestępczy bo marksistowski co jest zabronione konstytucja. A radni semaforuja bo liczą tym hołdem na ewentualne posadzki w tym gejokolchozie,wstyd .
~Jarek 1-02-2019 11:59
do: ~wyzwalacz (11:52)
Wyzwalacz Putin na Ciebie czeka jak możesz to wy......laj z Wałbrzycha
~sceptykkk 1-02-2019 11:56
Proszę czytać ze zrozumieniem. Nikt nie jest przeciwny UE tylko językowi poprawności politycznej, która w Wałbrzychu osiągnęłą szczególnie wysoki pułap. Nie podważając niewątpliwych plusów płynących z integracji nie zapominajmy o kryzysach, które wstrząsają UE . Żaden twór polityczny nie może być bałwochwalczo wręcz wychwalany, niezależnie od opcji politycznych i geograficznych
~pytający 1-02-2019 11:58
A kto tak odważnie wstrzymał się od głosu ? Czy zrobiła to tradycyjnie pani radna Renata ?
~Olo 1-02-2019 12:00
do: ~pytający (11:58)
Nie pojawiła się na sesji może wypadło jej coś ważnego
~pytający 1-02-2019 12:06
do: ~Olo (12:00)
Pewnie jakieś interesy związane ze swoją działalnością nie pozwoliły na obecność. No tak czyli musiała być to pani radna Anna ... następna z odważnych wstrzymujących się. Ciekawe jak funkcjonuje ten klub z tak lojalnymi członkami...
~Olo 1-02-2019 12:14
do: ~pytający (12:06)
Radni PiS w naszym mieście to totalna pomyłka
~pytający 1-02-2019 12:49
do: ~Olo (12:14)
Co ciekawe naprawdę było z kogo wybierać...
~olo 1-02-2019 12:34
tolerancja według PO to tolerować wszystko i wszystkich a PIS Wyzwać od szarańczy oraz obrzucać kamieniami
~ 1-02-2019 12:59
do: ~olo (12:34)
Nędzna z ciebie podróbka pajacu😁
~Piott 1-02-2019 12:59
Mówienie o tolerancji , szacunku , pomocy itd przez Szelemeja w kontekście choćby Prezesa Gawlika , Maleckiego to czysta hipokryzja
~salomon 1-02-2019 14:22
Wspólna Europa? TAK!!! Ale nie taka która np. dba o interesy Rosji kosztem Polski (Nord Stream, przekop Mierzei), nie taka która preferuje islam a zwalcza swe korzenie tj. chrześcijaństwo, nie Europie w której władze wybierane są niedemokratycznie a sprawują ją alkoholicy,ludzie bez wykształcenia-namaszczeni przez miliardera Sorosa.
~Czesiek 1-02-2019 14:33
do: ~salomon (14:22)
Brawo Europa nie dla modlących się w Toruniu, dla dewelopera na kaczych nogach itd
~v7 1-02-2019 15:39
Europa dewiantów, idiotów i złodziei, którzy zamiast dbać o wspólne dobro, rozbijają wszystko co dało Europie potęgę, zamiast tego mamy lgbt, gender i tolerancję, spróbuj myśleć inaczej, to ci Junckery pokażą, Europa jaką widział Schuman zastąpiono dotkryną Spinelliego, komuna w czystej postaci Francja się budzi z tej tolerancji i miłości, szkoda, że tak późno. A my wałbrzyszanie, a jak niech żyje ploretariat, to jak towarzysze POmożecie, POmożemy a dinozaury POgonimy kamieniami
~Czesiek 1-02-2019 16:08
do: ~v7 (15:39)
I nikt nie nie przekona że czarne jest czarne a białe jest białe
~olo 1-02-2019 16:30
dziś Powstała koalicja Europejska > trzech komuchów z dawnego KC PZPR , jeden od robienia laski , alimenciarz , kobieta od dinozaurów oraz trzech byłych TW Za taką UE to ja dziękuję postoje
~Edward 1-02-2019 16:40
do: ~olo (16:30)
PiS trzeba wysłać do diabła
~olo 1-02-2019 17:05
do: ~olo (16:30)
o minusik a za co gdzie w moim wpisie jest nieprawda ????
~sceptyk 1-02-2019 18:00
do: ~olo (17:05)
Cały jesteś nieprawdą. Spójrz na Wałbrzych, czy wyglądał by tak baz unijnych dopłat.Trzeba być kaprawym na oba oka żeby nie widzieć zmian po tym jak zlikwidowano kopalnie na terenie Wałbrzycha.
~Obligatoryjny 3-02-2019 17:45
do: ~sceptyk (18:00)
Wyglądałby, wyglądał. Przecież to wszystko w większość zrobiono z kredytów bankowych. UE to tylko 10% inwestycji w Wałbrzychu. Czemu Wałbrzych ma taki dług? - jakby UE dawała tak kasy to nie byłoby takiego długo.
~ 1-02-2019 23:23
Używanie argumetu o unijnych dotacjach jest słabe i płytkie. Świadczy tylko o braku jakiejkolwiek wiedzy na temat UE. Skoro płacimy jako państwo potężne pieniądze, to te dotacje nie są żadną łaską .
~Krystyna 2-02-2019 5:39
Radna Adamkiewicz w 99 procent uchwał tej rady wstrzymuje się od głosu. Po co wiec taka radna która nie ma zdania. To statystka...
~Lucyna 2-02-2019 5:42
radny szwajgier za to aniołek , spokojny człowiek który nie używa wulgaryzmów i nie ironizuje co chwile, oczywiście nie propaguje on jezyka mowy nienawiści...
użytkownik facebook 2-02-2019 8:12
tak , gdzie nam do zasikanej przez tłumy imigrantów europy ? zniszczonej i sterroryzowanej... zarobki mamy sto lat za murzynami a 50 za europą . chociaż średnia krajowa odpowiada najniższej europejskiej 😂 wizy są , podatki wysokie , drogi wybrakowane... na co nam ta unia? euro miało być w Polsce
~Troll 12-02-2019 11:17
do: użytkownik facebook (8:12)
Wystarczy, że mamy Unię Leszno w I lidze..
~roś 13-02-2019 15:33
Jaka ikona taka i organizacja.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group