Piątek, 7 października
Imieniny: Marii, Marka
Czytających: 4542
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Środa, 9 stycznia 2013, 9:03
Autor: red
Wałbrzych: Abolicja składkowa dla przedsiębiorców
Fot. PAW
15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie abolicja dla przedsiębiorców, uchwalona ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

KTO JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?
• osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
• spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU?
• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
• odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
• opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI?
• nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.
bądź też
• spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym
z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU:
Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:
• podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
• wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
• przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią
będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl,

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:
• poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
• wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony:
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387 lub
• wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf
• oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl http://www.zus.pl/),
• zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW:
Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:
• na stronie www.zus.pl,
• na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl.

ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach:
• dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku
o umorzenie;
• dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (3)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group