Piątek, 1 marca
Imieniny: Antoniego, Dawida, Radosława
Czytających: 4371
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Jedlina-Zdrój: Bransoletki życia

Czwartek, 19 listopada 2020, 10:15
Autor: red
REGION, Jedlina-Zdrój: Bransoletki życia
Fot. użyczone
Gmina Jedlina–Zdrój jak już państwa informowaliśmy współpracuje od ponad roku z firmą Comarch w zakresie ich innowacyjnych produktów Telemedycyny.

Produkty tej firmy są proste w obsłudze, dostosowane do potrzeb odbiorców w tym osób starszych. Od 16 listopada b.r pod numerami telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju: 74 8455 356 i 74 88 05 333 przyjmowane będą zgłoszenia osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi Teleopieki-Bransoletki Życia. Poniżej prezentujemy regulamin korzystania z usługi.
Regulamin programu Teleopieka – Bransoletka Życia w gminie Jedlina-Zdrój

Wprowadzenie:
Bransoletka Życia jest elementem usługi Zdalnej Opieki Senioralnej, której nadrzędnym celem jest umożliwienie pacjentowi jak najszybszej reakcji w stanach zagrożenia życia i zdrowia, a tym samym podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów starszych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Bransoletka życia wyposażona jest w alarmowy Przycisk Życia(SOS). W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjent naciskając przycisk rozpoczyna połączenia telefoniczne z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i tym samym może wezwać pomoc. Wykwalifikowany personel Centrum Zdalnej Opieki Medycznej decyduje jaką interwencję należy podjąć i zleca ją odpowiednim służbom. W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie dokonać przekazu werbalnego, a do Centrum trafia jedynie informacja o próbie dokonania połączenia, podopieczny zostaje lokalizowany przy wykorzystaniu modułu GPS wbudowanego w bransoletkę, wówczas podejmowane są kroki celu rozpoznanie faktycznej sytuacji pacjenta. Dodatkowo, bransoletka umożliwia wykonywanie pomiarów pedometrycznych oraz wartości pulsu.

1. Program Teleopieki zakłada bezpłatne korzystanie z tzw. Bransoletki życia i skierowany jest do 16 osób - mieszkańców Jedliny –Zdrój.

2. Organizatorem programu jest Gmina Jedlina-Zdrój we współpracy z firmą Comarch.

3. Program koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, zwany dalej Koordynatorem.

4. Warunkiem podstawowym przystąpienia do programu jest ukończony 65 rok życia.

5. Okres trwania Programu wynosi 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

6. Dochód osoby (świadczenie emerytalne lub rentowe lub inne) ubiegającej się o przystąpienie do programu nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 80% przeciętnego wynagrodzenia brutto ogłaszanego co kwartał przez Prezesa GUS .

7. Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby samotne lub samodzielnie gospodarujące i zamieszkujące, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, których bliższa lub dalsza rodzina zamieszkuje poza terenem gminy Jedlina-Zdrój i nie są w stanie pilnie reagować na potrzeby osoby starszej.

8. W ramach programu osoba zakwalifikowana otrzyma urządzenie stanowiące własność Gminy Jedlina-Zdrój, które po zakończeniu programu należy zwrócić Koordynatorowi. Powierzenie urządzenia następuje w drodze umowy cywilnoprawnej stanowiącej załącznik do regulaminu.

9. W przypadku nieszczęśliwych wydarzeń życiowych i losowych, gdy osoba zakwalifikowana z uzasadnionych przyczyn nie będzie mogła skorzystać z usługi Teleopieki, powierzone urządzenie podlega zwrotowi Koordynatorowi programu.

10. Urządzenie odzyskane w sposób o którym mowa w pkt. 9 podlega powierzeniu kolejnej osobie z listy rezerwowej.

11. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń, a także spełnienie pozostałych warunków.

12. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Programu. W przypadku dużej ilości chętnych do skorzystania z programu sporządza się listę rezerwową.

13. Przystąpienie do programu osoba zainteresowana poświadcza w formie pisemnej (wniosek udziału) i dołącza kopię zaświadczeń potwierdzających posiadany dochód.

14. W związku z sytuacja pandemiczną w kraju, chęć przystąpienia wystarczy zgłosić telefonicznie, pozostałe wymagane pisemne oświadczenia i wnioski zostaną odebrane przez pracownika ośrodka w umówionym terminie.

Twoja reakcja na artykuł?

3
75%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
1
25%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (3)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group