Sobota, 1 kwietnia
Imieniny: Grażyny, Ireny
Czytających: 4423
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Boguszów-Gorce: Burmistrz wyjaśnia

Poniedziałek, 22 listopada 2021, 8:26
Aktualizacja: 13:10
Autor: red
REGION, Boguszów-Gorce: Burmistrz wyjaśnia
Fot. red
W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej "newsów" dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Gmina Boguszów–Gorce", Burmistrz Boguszowa–Gorc Sylwia Dąbrowska postanowiła zabrać głos jak wygląda i na jakim etapie jest całe postępowanie i procedura administracyjna w tej sprawie, która toczy się już od prawie roku.

11.02.2021 roku obwieszczeniem Osoba Pełniącą Funkcję Burmistrza Miasta poinformowała publikując dokument na BIP UM Boguszowa-Gorc oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika firmy Pro Silver Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Teren, na którym planowana jest inwestycja obejmuje działkę nr 2/44 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, do którego Inwestor posiada tytuł prawny na mocy umowy dzierżawy zawartej w 2020 r. Przedmiotowa inwestycja polegać ma na uruchomieniu zakładu polepszacza do gleby (organiczno-mineralnego) i środka do rekultywacji gruntu (wypełniacza). W/w produkty mają być wytwarzane zamiennie (w zależności od dostarczonych do zakładu substratów) poprzez przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie recyklingu materiałowego oraz gotowych surowców. W ramach planowanego przedsięwzięcia proces technologiczny prowadzony ma być w urządzeniach mobilnych posadowionych na terenie utwardzonym, w którym realizowany ma być proces produkcji.

W ramach przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zwrócił się z prośbą o uzgodnienie realizacji planowanej inwestycji do następujących organów:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu,
• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu nie wydał opinii, co zgodnie z przepisami po upływie 30 dni od daty dostarczenia wniosku o jej wydanie, uznaje się za uzgodnienie realizacji inwestycji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem znak WR.RZŚ.4360.19.2021.MG z dnia 18.03.2021 r. uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, dwukrotnie wzywał Inwestora do uzupełnienia materiału dowodowego, co zostało uiszczone pismami z dnia 14.04.2021 r. oraz 20.07.2021 r. Po czym w/w organ postanowieniem znak WOOŚ.4221.32.2021.MM.9 z dnia 11.10.2021 r. uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Należy wspomnieć, że tutejszy organ, po stwierdzeniu zgodności planowanego przedsięwzięcia z obowiązującym na tym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest zobligowany do uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z w/w organami, a także do rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych przez Strony postępowania. Dopiero wówczas możliwe jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta związany jest przepisami prawa, które musi stosować i nie może odmówić wydania decyzji, jeżeli brak jest przesłanek o tym świadczących. Każde przedsięwzięcie musi zostać przeanalizowane, zaopiniowane, materiał dowodowy musi zostać zebrany, a Strony mają możliwość wypowiedzenia się na każdym etapie postępowania.

Pragnę podkreślić, że przedmiotowe postępowanie trwa i że podczas wydawania decyzji zostaną wzięte pod uwagę zarówno uzgodnienia poczynione przez w/w organy, uwagi i wnioski mieszkańców, które zostaną zgłoszone w sposób określony w obwieszczeniu z dnia z dnia 28.10.2021 r., a także wnioski organu wydającego decyzję płynące z analizy Raportu i innych dokumentów w sprawie.

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do Boguszów-Gorce”, trwa obecnie procedura udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu, co oznacza, możliwość zapoznania się z treścią dokumentów w przedmiotowej sprawie, a także możliwość składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. od dnia 28.10.2021 r.)

Stąd obwieszczenia Burmistrza Miasta z dnia 28.10.2021 r. informujące o rozpoczęciu w/w procedury, dające możliwość wypowiedzenia się obecnie Państwu.

Autorzy dziwnych artykułów i informacji przesyłanych do Mieszkańców w prywatnych korespondencjach realizują własne "interesy". Jakie? Wkrótce się dowiemy.

Żałuję, że osoby publiczne, nie angażują się we właściwy sposób w sprawy miasta, choćby informując Mieszkańców w jaki sposób wypowiedzieć się skutecznie w tej sprawie.

Nadmieniam, że w momencie złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, burmistrz nie może odmówić wszczęcia postepowania.

Zachęcamy zatem wszystkich Państwa do zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie Miasta oraz do wypowiedzenia się w sprawie.

Pełną dokumentacja na BIP Boguszów-Gorce
Zakładka: Ochrona Środowiska

Burmistrz Sylwia Dąbrowska

Twoja reakcja na artykuł?

5
24%
Cieszy
1
5%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
5%
Smuci
2
10%
Złości
12
57%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (16)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group