Środa, 8 grudnia
Imieniny: Marii, Makarego
Czytających: 3782
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Stare Bogaczowice: Gmina Stare Bogaczowice ma budżet na rok 2017

Niedziela, 8 stycznia 2017, 6:31
Autor: red
REGION, Stare Bogaczowice: Gmina Stare Bogaczowice ma budżet na rok 2017
Fot. red
W grudniu większości rad gmin podjęła uchwały o budżecie na rok 2017. Tak samo stało się również w gminie Stare Bogaczowice.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, która jest organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Stare Bogaczowice na rok 2017.

W roku 2017 planuje się uzyskać dochody w kwocie 14.336.129,90 zł oraz wydatki w kwocie 18.113.914,38 zł. Poprzez zestawienie dochodów i wydatków w budżecie powstał deficyt budżetu na poziomie 3.777.784,48 zł, którego źródłem pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 262.500 zł nastąpi z wolnych środków budżetu.

Główne dochody, jakie trafią do gminy, w wysokości ponad 4 milionów 700 zł, będą pochodzić z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i firm oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Równie dużą pozycję w dochodach stanowi subwencja oświatowa w wysokości 4,7 mln zł. Pozostałe dochody będą pozyskane najmu i dzierżawy lokali komunalnych, dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Kwota 18 mln 113 tys. zł przeznaczona na wydatki zostanie spożytkowana na działalność Zespołu Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej. 5,5 mln zł w dziale oświat zostanie spożytkowane na wynagrodzenia nauczycieli, dowóz dzieci do szkół, dotacje dla przedszkoli oraz termomodernizację budynku szkoły.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dysponował kwotą 1mln 195 tys.zł i na zadania w zakresie domów pomocy społecznej, zasiłki stałe, opiekuńcze i pomoc w naturze. Sfinansowane będą też dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i utrzymanie OPS. Kolejną sferą, na którą zostanie przekazana kwota 3 mln 400 tys. zł, jest pomoc rodzinie. Ponad 2 mln zł zostanie wydane na program Rodzina500+, a pozostałe na świadczenia rodzinne.

Wydatki na działalność urzędu gminy i wynagrodzenia pracowników, działalność rady gminy, prowizje dla sołtysów pochłoną prawie 2 mln 800 tys.zł. Gminna Biblioteka Publiczna otrzyma na swoją działalność 730 tys. zł.

W budżecie zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 4,5 mln zł, za którą zostaną zrealizowane takie zadania jak: budowa chodnika w Starych Bogaczowicach i Strudze, montaż barier ochronnych przy drogach gminnych, powstanie świetlic w Chwaliszowie i Strudze. Dofinansowana zostanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa instalacji fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. Powstaną również boiska wielofunkcyjne w Chwaliszowie, Cieszowie, Gostkowie, Starych Bogaczowicach i Nowych Bogaczowicach.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 530 tys. zł, a na oświetlenie dróg 225 tys.zł.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group