Niedziela, 26 marca
Imieniny: Larysy, Teodora
Czytających: 3089
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Najlepszy czytelnik roku 2023

31.01-31.12.2023 (335 dni)
MBP
Kowary
Wstęp wolny

REGULAMIN KONKURSU
„NAJLEPSZY CZYTELNIK”
1.Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku.
2.Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników Biblioteki, którzy w określonym przez regulamin okresie będą wypożyczać książki.
3.Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien ten fakt zgłosić.
4.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy.
5.Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.
6.Ocenie konkursowej podlegać będzie aktywność czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych przez uczestników konkursu książek.
7.Po upływie roku, na podstawie elektronicznych statystyk Systemu Bibliotecznego MAK + nastąpi podliczenie wypożyczeń aktywnych czytelników
8.Osoba, która będzie miała najwięcej wypożyczeń otrzyma tytuł Najlepszego
Czytelnika. W przypadku równej liczby wypożyczonych książek przez dwie lub więcej osób, laureat wyłoniony zostanie na podstawie terminowości oddawania wypożyczonych książek.
9.Tytuł Najlepszego Czytelnika zostanie przyznany w 2 kategoriach :
kategoria – dzieci i młodzież do lat 18
kategoria – osoba dorosła
9.Informacje o zwycięzcach zostaną podane na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej mbpkowary.pl w styczniu 2024 roku.
10.Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie ich wręczenia zostaną powiadomieni osobiście lub mailowo.
11.Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Biblioteki oraz na stronie internetowej mbpkowary.pl
12.Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Będą przetwarzane na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów.
13.Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu.
14.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
15.Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie.
16.Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy.

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group