Niedziela, 4 grudnia
Imieniny: Barbary, Piotra, Jana
Czytających: 4440
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kraj: Jak skutecznie ubiegać się o rentę alimentacyjną po stracie bliskiego w wypadku?

Piątek, 2 marca 2018, 19:04
Aktualizacja: Niedziela, 4 marca 2018, 13:39
Autor: red
Kraj: Jak skutecznie ubiegać się o rentę alimentacyjną po stracie bliskiego w wypadku?
Fot. użyczone
Strata najbliższej osoby wskutek wypadku to zawsze bardzo traumatyczne przeżycie. Niestety, skutki tych przykrych okoliczności dotykają nie tylko sfery emocjonalnej, ale również materialnej. Czy wiemy, jakie mamy prawa w dziedzinie odszkodowań? Komu należy się renta alimentacyjna przyznawana po śmierci bliskiej osoby w wypadku?

Istota prawna renty alimentacyjnej

Ten rodzaj renty przyznawany jest osobom bliskim zmarłego, poszkodowanego na skutek czynu niedozwolonego, a mówi o tym przepis art. 446 § 2 k.c. Jeżeli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny względem osoby (np. dziecka, rodziców itp), wówczas może ona żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty. Świadczenie to obliczone winno być: ,,stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego”. Takie samo roszczenie wnosić mogą inne osoby bliskie, pod warunkiem, że zmarły “dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania”. Przy czym z okoliczności powinno wynikać, że przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

Instytucja renty alimentacyjnej ma formę roszczenia odszkodowawczego. Jej przeznaczeniem jest naprawienie szkody, jaką ponieśli bliscy, zmarłego zobowiązanego do alimentacji (lub dostarczającego im środków utrzymania dobrowolnie) wskutek jego śmierci. Główną przesłanką jest tu śmierć na skutek deliktu, osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

Krąg uprawnionych – rodzaje renty

Jeżeli mówimy o wyznaczeniu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o tego rodzaju rentę, odpowiedź znajdziemy w przepisie art. 446 k.c. Przedstawiciel kancelarii Codex wyjaśnia: ,Renta obligatoryjna przysługuje osobom, które były uprawnionymi do alimentów ze strony zmarłego. Mowa tutaj o osobach, które są połączone ze zmarłym więzami pokrewieństwa np. dzieci, rodzeństwo lub więzami prawnymi, jak: małżonkowie, czy przysposobieni.

Renta fakultatywna służy osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Tutaj k.c. operuje niezdefiniowanym ustawowo pojęciem „osób bliskich” dla zmarłego.

Przyjmuje się, że do tej grupy zaliczyć można zarówno osoby połączone więzami pokrewieństwa i powinowactwa, ale też inne osoby, które pozostawały w faktycznej, długotrwałej relacji np. konkubenci, rodzice zastępczy. Taki podział wynika wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podstawy prawne przyznania renty

Rentę alimentacyjną, jako odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej powinno się odróżnić od innych świadczeń powiązanych z tymi okolicznościami, chociażby renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć pomocy profesjonalnych kancelarii. Tylko usługi oferowane przez zajmujących się tą tematyką specjalistów, zapewnią sprawne, satysfakcjonujące rozwiązanie i nie pozwolą zgubić się w gąszczu przepisów prawnych.

Wytrawne zespoły prawnicze wykażą tytuł i podstawy prawne do poszczególnych rodzajów renty alimentacyjnej, a skutecznie działanie zaowocuje przyznaniem tego świadczenia wszystkim osobom uprawnionym.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group