Piątek, 31 marca
Imieniny: Balbiny, Beniamina
Czytających: 3728
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Boguszów-Gorce: Jubileusz boguszowskich strażników

Czwartek, 15 lipca 2021, 12:42
Aktualizacja: 12:45
Autor: red
REGION, Boguszów-Gorce: Jubileusz boguszowskich strażników
Fot. UM Boguszów–Gorce
Straż Miejska Boguszowa– Gorc została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 13/91 Burmistrza Boguszowa–Gorc z dnia 20 czerwca 1991 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Boguszowie– Gorcach.

Jak wspomina ówczesny Burmistrz Boguszowa-Gorc, Augustyn Skrętkowicz, utworzenie tej formacji stało się pilną koniecznością, gdyż aktualna wówczas sytuacja okresu zmian gospodarczo- politycznych, likwidacja zakładów pracy, okres reorganizacji służb zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym nie dawały możliwości zabezpieczenia pozostałości po ich likwidacji. Problemem też stały się zjawiska niepożądane społecznie, takie jak wynikające z rosnącego gwałtownie bezrobocia zubożenie społeczeństwa ciągnące za sobą alkoholizm, agresję czy też kradzieże i szabrowanie mienia po niegdyś tętniących życiem zakładach.

Brak było aktów prawnych regulujących działalność strażników miejskich. Koniecznym stało się opracowanie Statutu Straży Miejskiej, wypracowanie zasad podległości służbowej, opracowanie zakresu uprawnień, stopni, należało przyjętych do służby strażników przeszkolić i umundurować. Łatwe to nie było. Mundury uszyte zostały w ZPO „Rafio”, strażnicy zostali też przeszkoleni przez Policję i uzyskali uprawnienia w zakresie prewencji. Oczywiście, nie było łatwo dostać się do Straży Miejskiej, wybrane zostały osoby spełniające określone, wysokie kryteria. Podjęty trud i zaangażowanie przyniósł efekt w postaci podległej Burmistrzowi Boguszowa-Gorc umundurowanej formacji liczącej pięciu funkcjonariuszy. Podjęta też została ścisła współpraca z funkcjonariuszami policji z miejscowego komisariatu.

Dla przypomnienia: była to trzecia w Polsce Straż Miejska. Pierwszą utworzyła Warszawa, następną Wałbrzych i trzecią Boguszów-Gorce...

Dopiero w 1997 roku funkcjonowanie tej formacji unormowane zostało ustawą.

Straż Miejska Boguszowa-Gorc liczy pięciu funkcjonariuszy, wyposażona jest w niezbędne do funkcjonowania i wypełniania ustawowych zadań wyposażenie, jest formacją jednolicie umundurowaną i odpowiednio wyszkoloną w zakresie posiadanych uprawnień. W sytuacjach zagrożenia, takich jak powódź w 1997 roku czy huraganowe wiatry w roku 2007, strażnicy byli zawsze na pierwszej linii, koordynując działania, zabezpieczając przejazd służbom ratunkowym czy też bezpośrednio niosąc pomoc poszkodowanym do czasu przyjazdu tych służb. W okresach spokoju również staramy się pełnić tę służbę jak najlepiej, czego dowodem może być zajęcie w 2019 roku trzeciego miejsca pod względem skuteczności działania w zakresie kontroli urządzeń grzewczych i spalania odpadów na terenie Województwa Dolnośląskiego. Wyprzedziły nas tylko liczniejsze personalnie jednostki, jak Straż Miejska w Jeleniej Górze i we Wrocławiu.

Gdy nadszedł trudny dla wszystkich obywateli czas pandemii i zagrażać zaczął wirus Sars-Cov-2, decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2020 roku wszystkie Straże Miejskie, w tym Straż Miejska Boguszowa- Gorc, zostały oddelegowane do ścisłej współpracy z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji. Polecono również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID- 19. Również i tutaj, wypełniając postawione zadania, od marca ubiegłego roku do drugiej połowy czerwca roku bieżącego strażnicy pełnili służbę w warunkach szczególnego zagrożenia, wydając mieszkańcom miasta 11 000 sztuk maseczek jednorazowego i wielokrotnego użytku w trakcie patroli lub w trakcie pełnionych dyżurów w Urzędzie Miejskim Boguszowa- Gorc lub dostarczając bezpośrednio na adres zamieszkania seniorom lub osobom mającym problem z poruszaniem się 200 sztuk takich maseczek. Zachodziła też pilna potrzeba podjęcia działań zmierzających do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenia rozszerzania się choroby wśród nich. W instytucjach samorządowych wydzielone zostały tzw. „strefy petenta” . Wypełniając polecenie bezpośrednich przełożonych, w tej strefie Urzędu Miejskiego Boguszowa-Gorc służbę pełnili funkcjonariusze Straży Miejskiej, do których należało zorganizowanie systemu przyjęć petentów oraz przeprowadzanie kontroli kwarantann i izolacji osób dotkniętych koronawirusem. Dodatkowo, w ramach służby przewoziliśmy również naszych seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19 do punktów rozlokowanych w Boguszowie i sąsiednich gminach.

- Na pytanie, czy jesteśmy potrzebni, muszą odpowiedzieć sobie sami mieszkańcy, wspominając okresy Świąt Zmarłych czy innych świąt religijnych, gdzie mundur strażnika i światła radiowozu towarzyszyły przemarszom i procesjom, zapewniając porządek i spokój. Czy też wspominając głos strażnika w słuchawce telefonu, przyjmującego zgłoszenie o konieczności przeprowadzenia interwencji. Czy też wysłuchując porady prawnej, w jaki sposób można załatwić dręczący problem. Lub też bezpośrednio w trakcie patrolu porozmawiać ze strażnikiem, poradzić się, niekiedy nawet wyżalić i uzyskać bezpośrednią pomoc. Lub po wykonaniu telefonu do Straży Miejskiej cieszyć się, że za chwilę uruchomi się swój pojazd, którego akumulator na mrozie odmówił posłuszeństwa - mówi Sławomir Stokłosa, Komendant Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.

Twoja reakcja na artykuł?

10
71%
Cieszy
4
29%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group