• Niedziela, 15 września 2019
  • Godz. 18:22
  • Imieniny: Albina, Nikodema, Marii
  • Czytających: 3199
  • Zalogowanych: 0
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Kolejne inwestycje w Jedlinie–Zdroju

Wiadomości: REGION, Jedlina Zdrój
Poniedziałek, 13 stycznia 2014, 13:55
Aktualizacja: 20:07
Autor: red
Fot. UM Jedlina Zdrój
W Jedlinie–Zdrój realizowany jest projekt pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno–Rekreacyjny w Jedlinie–Zdroju Etap – III”, który obejmuje wykonanie 6 zadań inwestycyjnych.

Istniejąca architektura uzdrowiskowa, zasoby naturalne Gminy oraz jej przygraniczne położenie, stwarzają korzystne warunki do tworzenia nowych obiektów i atrakcji uzdrowiskowych, uzupełniających istniejącą infrastrukturę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura).

Zakres sześciu zadań:

Zadanie 1 - Rewitalizacja terenu centrum pomiędzy przystankami Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - ul. Jana Pawła II i Promenadą Uzdrowiskową.

opis zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu przestrzennym terenu parku w zakresie kształtowania krajobrazu, elementów małej architektury, przebudowy nawierzchni, oświetlenia oraz uporządkowania zieleni.

Zadanie 2 - Centrum sportowo rekreacyjne dla dzieci - Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju - Promenada Uzdrowiskowa.

opis zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu przestrzennym terenu przy Promenadzie Uzdrowiskowej w zakresie budowy toalety, elementów małej architektury rekreacyjnej przeznaczonej dla dzieci, oświetlenia, nawierzchni ścieżek oraz ogrodzenia.

Zadanie 3 - Leśne trasy Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju.

opis zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu przestrzennym kamieniołomu, budowie placu gier, oświetleniu, utwardzeniu ścieżek, rozbudowie tras biegowych narciarskich, ustawieniu elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, figur kamiennych lub z innego materiału.

Zadanie 4 - Miejsca postojowe z dojazdem na Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – przystanek „Czarodziejska Góra”.

opis zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na uporządkowaniu przestrzennym terenu oraz budowie miejsc postojowych z wewnętrzną drogą dojazdową.

Zadanie 5 - Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Góry Wałbrzyskie.

opis zadania: Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego i architektonicznego terenu, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, urządzenia zabawowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży).

Zadanie 6 - Elementy informacyjno-reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego w Jedlinie – Zdroju.

opis zadania: Zakup i montaż elementów wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego: tablic informacyjnych, witaczy, sceny, nagłośnienia oraz elementów małej architektury typu ławy, stoły.

www.jedlinazdroj.eu

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group