Sobota, 2 marca
Imieniny: Heleny, Halszki, Pawła
Czytających: 5982
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Kto chce Polexitu?

Środa, 3 listopada 2021, 7:33
Aktualizacja: 10:24
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Kto chce Polexitu?
Fot. Wałbrzych Moje Miasto
Ostatnio bardzo wiele mówi się w ogólnopolskich mediach o Polexicie. Mówią o tym głównie politycy opozycji, którzy zarzucają ekipie rządzącej dążenie do wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Dyskusja na ten temat trwa niemal nieustannie. Przeniosła się nawet do samorządów, które wyrażają swoje opinie. Przykładem tego jest apel podjęty na ostatniej sesji Rady Miasta Wałbrzycha, a który prezentujemy poniżej. Przedstawiciel PiS-u Jerzy Langer uważa jednak, że nie ma mowy o żadnym Polexicie.

- Prezydent Szełemej wprowadza radnych w spór polityczny. Polexit zrodził się w chorej głowie Donalda Tuska - twierdzi radny Jerzy Langer.

Mimo tych krytycznych słów apel został podjęty.

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów RP, ministrów oraz parlamentarzystów RP

Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha, w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, w tym również tej noszącej miano Małej Ojczyzny, a także w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, apelują o trwałą obecność Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej (dalej jako UE) oraz niepodejmowanie działań mających na celu wyjście Polski z tych struktur, określanych potocznie mianem Polexitu. Wałbrzyscy radni, jako grupa nie pozostająca obojętna na rozwój Ojczyzny oraz w trosce o naszą wspólną przyszłość, zwracają się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich ministrów i parlamentarzystów RP z apelem o zaniechanie czynności i prac zmierzających do naruszenia
uniwersalnych wartości i zasad, które od 1957 r. propaguje UE, działając na rzecz pokoju i dobrobytu, a także przynosząc korzyści wszystkim jej członkom. Wydaje się, że skoro UE pomaga chronić nasze podstawowe prawa polityczne, społeczne i gospodarcze jest niezwykle istotne, aby Polska, świadoma swojej roli w tym gospodarczo-politycznym związku, który jest naszym udziałem od 1 maja 2004 r., korzystała nadal z przysługujących jej praw i wolności, a obywatele czynnie brali udział w kreowaniu dalszych kierunków rozwoju Europy.

W tym kontekście warto przypomnieć, że to właśnie dzięki Unii Europejskiej mamy do czynienia z najbardziej udanym projektem pokojowym, albowiem Europa Środkowa i Zachodnia nigdy wcześniej nie zaznały tak długiego okresu bez wojny. Przypomnijmy, że art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, głosi iż podstawowym celem Unii jest wspieranie pokoju, a w szerszym kontekście całej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. To właśnie chęć zagwarantowania stanu pokoju na kontynencie europejskim po wyniszczającym doświadczeniu II wojny światowej stanowiła podwaliny tej integracji, która jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki przestrzeganiu fundamentalnych wartości. Dzięki temu
Europejczyków łączą dzisiaj ścisłe więzi gospodarcze i kulturowe oraz wspólnie wyznawane wartości i tradycje demokratyczne. Jako radni chcielibyśmy raz jeszcze przypomnieć, że cele UE określone w traktacie lizbońskim to:
- wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE,
- zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznych,
- promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiska,
- zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji,
- wspieranie postępu naukowo-technicznego,
- zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi,
- ochrona bogatej różnorodności kulturowej i językowej,
- wyrównywanie obywatelom państw członkowskich szans dla edukacji, pracy i innych sfer życia.

Wypada także zauważyć, że określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej wartości są wspólne dla społeczeństw wszystkich państw członkowskich, wśród których najważniejsze są włączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminacja. Wartości te są integralną częścią europejskiego stylu życia, a należą do nich: godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz prawa człowieka. UE chroni wszystkie mniejszości i marginalizowane grupy społeczne, a także staje w obronie prześladowanych i opowiada się za równym traktowaniem wszystkich osób, niezależnie od narodowości, płci, grupy językowej, kultury, zawodu, niepełnosprawności czy
orientacji seksualnej, zapewniając jednocześnie prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Równie ważne są zasady określające normy współpracy dla państw członkowskich pod względem gospodarczym, takie jak np. te dotyczące jednolitego rynku, które obowiązują państwa członkowskie. Dzięki temu Polska jest częścią najbardziej rozwiniętego i otwartego rynku na świecie, który opiera się na czterech fundamentalnych zasadach, dzięki którym każdy obywatel może mieszkać lub pracować w dowolnym kraju UE, swobodnie transferować swój kapitał, sprzedawać towary bez ograniczeń oraz świadczyć usługi na takich samych zasadach. W konsekwencji propagowanych zasad oraz bliskiej
współpracy z pozostałymi krajami UE, a także z uwagi na unijne standardy regulacyjne i normy, nasze produkty w tym żywność oraz środowisko naturalne muszą spełniać normy jakości, jak i bezpieczeństwa, które należą do najwyższych na świecie.

Jako członkowie polskiego społeczeństwa zauważamy także, iż obecność naszego kraju w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów dotacyjnych UE przyczynia się znacząco do zmian społeczno-gospodarczych, przyspieszenia gospodarczego oraz unowocześniania naszego kraju co daje obywatelom, wałbrzyszanom nowe możliwości rozwoju. Najważniejszą jednak kwestią jest to, że to właśnie dzięki Unii Europejskiej, nasz kraj, ma dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa (obok obecności w NATO), a Polacy mają możliwość współuczestniczenia oraz
kreowania polityki zagranicznej Wspólnot Europejskich. Członkostwo w UE oznacza także dla Polski przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego z uwagi na zwiększony napływ kapitału zagranicznego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz programów unijnej pomocy w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Środki te były przeznaczane m.in. na restrukturyzację gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój i modernizację wsi, transport i ochronę środowiska.

Będąc przekonanymi, że niemożliwe jest poddanie wyczerpującego, globalnego powodu wypowiedzenia traktatowych zobowiązań zawartych w maju 2004 r., wnosimy o zaniechanie działań mających doprowadzić do wyjścia Polski z UE. Złączeni więzami wspólnoty z pozostałymi 26 krajami, świadomi potrzeby współpracy dla dobra naszego kraju, pragnąc na zawsze zagwarantować rozwój gospodarczy oraz prawa obywatelskie naszym mieszkańcom apelujemy o trwałą obecność naszego kraju w strukturach UE.

Twoja reakcja na artykuł?

10
26%
Cieszy
8
21%
Hahaha
1
3%
Nudzi
0
0%
Smuci
2
5%
Złości
17
45%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (61)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group