Niedziela, 4 czerwca
Imieniny: Franciszka, Karola
Czytających: 5105
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Stare Bogaczowice: Nagrodzą dekoracje

Środa, 9 grudnia 2020, 9:32
Autor: red
REGION, Stare Bogaczowice: Nagrodzą dekoracje
Fot. organizatorzy
Wójt Gminy Stare Bogaczowice ogłosił konkurs skierowany do mieszkańców Gminy. Nagrodzone zostaną najładniejsze dekoracje świąteczne domu, mieszkania czy instytucji. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 23.12.2020. Więcej informacji w regulaminie lub pod nr tel. 74–845–25–50.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ZEWNĘTRZNĄ DEKORACJĘ ŚWIA TECZNĄ DOMU, MIESZKANIA, INSTYTUCJI

I. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Starych Bogaczowice.

II. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świątecznej na terenie Gminy Stare Bogaczowice:
a) nieruchomości prywatnej
b) nieruchomości zajmowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i instytucje.

III. Celem Konkursu jest:
1. Uatrakcyjnienie zimowego wyglądu wsi i gminy Stare Bogaczowice.
2. Zachęcenie mieszkańców, przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania atrakcyjnego wizerunku gminy.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Gminy Stare Bogaczowice,
b) osoby prawne prowadzące i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające nieruchomość położoną na terenie Gminy Stare Bogaczowice.
3. Uczestnik Konkursu posiada prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do konkursu lub posiada zgodę właściciela nieruchomości na zgłoszenie jej do konkursu.
4. Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić jedną nieruchomość.
5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.
6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można dokonać do 23.12.2020 r., do godz. 12:00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie e-mailem na adres: m.barecka- hajduk@starebogaczowice.ug.gov.pl. W dniu 5.01.2021 r. w godzinach od 17:00 do 19:00 komisja będzie oceniać zgłoszone dekoracje. Organizator prosi, żeby w tym dniu uruchomić dekoracje w godzinach oceny konkursowych instalacji, przy braku włączonych dekoracji nie będą one oceniane.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.starebogaczowice.ug.gov.pl.
7. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.starebogaczowice.ug.gov.pl

V. Zasięg i czas trwania Konkursu:
1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Stare Bogaczowice.
2. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej Organizatora: www.starebogaczowice.ug.gov.pl.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 12.01.2020 r. na stronie internetowej Organizatora: www.starebogaczowice.ug.gov.pl.

VI. Nagrody:
I miejsce 600,00 zł
II miejsce 400,00 zł
III miejsce 200,00 zł

VII. Komisja Konkursowa i kryteria oceny.
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
2. Komisja, powołana przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów:
a) pomysłowość i samodzielność dekoracji,
b) widoczność dekoracji z zewnątrz,
c) oryginalność zgłoszonej dekoracji,
d) ogólny wyraz estetyczny,
e) nawiązanie do tradycji świąteczno - noworocznej,
f) harmonia z otoczeniem.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo określenia liczby zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
3. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska lub nazwy instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie internetowej
Organizatora: www.starebogaczowice.ug.gov.pl. lub za pośrednictwem innych nośników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych
5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.starebogaczowice.ug.gov.pl.
7. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela: Magdalena Barecka-Hajduk Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach, tel. 74 8452 550.

Twoja reakcja na artykuł?

2
67%
Cieszy
1
33%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group