Niedziela, 13 czerwca
Imieniny: Antoniego, Lucjana
Czytających: 2593
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Posiedzenie Zarządu ZMP w Książu

Sobota, 27 stycznia 2018, 7:55
Aktualizacja: 11:41
Autor: red.
Wałbrzych: Posiedzenie Zarządu ZMP w Książu
Fot. red.
Wczoraj w Zamku Książ odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Posiedzenie poprzedził krótki briefing prasowy z udziałem Zygmunta Frankiewicza – prezydenta Gliwic i jednocześnie prezesa ZMP i Romana Szełemeja – prezydenta Wałbrzycha, członka Zarządu ZMP.

- Zaprosiliśmy na kolejne posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich do Wałbrzycha, do Książa. Bardzo się cieszę, że Zarząd przyjął tę propozycję i że możemy gościć przedstawicieli samorządów miast z całego kraju. Związek Miast Polskich jest największym, najbardziej reprezentatywnym podmiotem, reprezentującym ważne sprawy samorządu w relacjach z rządem, ministerstwami, parlamentem. Staramy się tak wpłynąć na prace legislacyjne, aby były one najlepsze dla mieszkańców, wspólnot, społeczności, które tworzą nasze miasta, nasz samorząd. Zmiany o których będziemy dzisiaj dyskutować to zmiany o charakterze fundamentalnym. Choć różne w swojej naturze, w swojej istocie, to jednak wpływają, niestety obawiamy się, negatywnie, na funkcjonowanie samorządu. To jest bardzo niepokojące zjawisko – konsekwentne przerzucanie kosztów i odpowiedzialności na samorząd, bez uzbrojenia go w adekwatne narzędzia a przede wszystkim środki finansowe. Zarząd ZMP stara się korygować niektóre z propozycji i pomysłów, które czasami są naprawdę zaskakujące - powiedział Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, członek Zarządu ZMP.

Istniejący od 1917 roku Związek Miast Polskich jest ogólnopolską organizacją samorządową, reprezentującą interesy przeszło 300 miejskich samorządów. ZMP wspiera lokalną samorządność i dąży do rozwoju miast. Przygotowywane podczas posiedzeń Zarządu ZMP projekty zmian ustaw dotyczących samorządów są prezentowane przed Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, ministerstwom i komisjom parlamentarnym. ZMP zamawia też ekspertyzy prawne, zapewnia miastom wsparcie eksperckie, monitoruje usługi publiczne i prowadzi badania ankietowe.

- To jest kolejne spotkanie Zarządu Związku Miast Polskich. Spotykamy się co miesiąc i na każdym spotkaniu jest bardzo dużo spraw do omówienia. Powiem o dwóch, które są bardzo ważne. Będziemy dyskutowali o ustawie o jawności życia publicznego – w niektórych zapisach tej ustawy widzimy ogromne zagrożenia różnego typu. Uważamy, że jawność jest jak najbardziej potrzebna, ale zmiany, które są w tej chwili proponowane, są groźne. Przykłady można mnożyć, ale takim bardzo drastycznym jest wprowadzenie sankcji dla kierownika jednostki, dla prezesa firmy, za niefunkcjonowanie systemu antykorupcyjnego. Sankcje są tak zbudowane, że jeżeli zostanie postawiony zarzut jednemu z setek urzędników samorządowych w mieście, to szef jednostki może za to odpowiadać karnie oraz może na niego być nałożona grzywna. Czyli nie jest wymagane uzyskanie prawomocnego wyroku – wystarczy postawić zarzut i za tym idą sankcje wobec osoby, która być może niczemu nie zawiniła. Takich bardzo złych zapisów w projekcie ustawy jest więcej i o tym będziemy mówili. Przyjmiemy stanowisko, które skierujemy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będziemy mówili też o reformie oświaty, która się dokonała. Będziemy mówili o konsekwencjach i komentowali ocenę, którą ministerstwo po tych zmianach wydało. Ocena Ministerstwa Edukacji w sprawie dokonanych reform jest laurką. Pisze się, że wszyscy są zadowoleni, że ministerstwo pokryło wszystkie koszty wprowadzanych zmian. To się nijak ma do rzeczywistości. Tylko część kosztów pokryło ministerstwo i to jeszcze z pieniędzy, które miały być rezerwą subwencji oświatowej, czyli z pieniędzy samorządowych. To była tylko jedna trzecia kosztów, które samorządy na tę zmianę poniosły. Jest spore niezadowolenie rodziców dzieci, które te zmiany dotknęły. To niezadowolenie przenosi się na samorząd, czyli na tych, którzy są najbliżej obywatela. Planowane zmiany idą w kierunku dalszego przerzucania kosztów utrzymania oświaty na samorząd. Już w tej chwili jedna trzecia tych kosztów jest pokrywana przez samorząd. Każda zmiana może rujnować plany inwestycyjne gmin i miast – powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Zarządu ZMP.

Zarząd Związku Miast Polskich raz w miesiącu spotyka się w różnych miastach należących do Związku aby podczas spotkań, posiedzeń i obrad opiniować projekty rządowych ustaw i rozporządzeń, mających wpływ na funkcjonowanie samorządów miejskich. Na obecnym posiedzeniu w Zamku Książ Zarząd ZMP opiniował między innymi projekty ustaw o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o jawności życia publicznego, o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o zmianie ustawy dotyczącej ochrony środowiska, o zmianie ustawy o pomocy społecznej i o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Członkowie Zarządu Związku Miast Polskich podczas wczorajszego posiedzenia zajmowali się też opiniowaniem projektów rozporządzeń w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, określenia taryf, wzorów wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i orzekania o potrzebie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.

Zarząd ZMP w Wałbrzychu rozpatrywał też przyjęcie stanowiska w sprawie skutków wdrażania zmian w systemie edukacji, ponieważ zdaniem wielu samorządowców opinia Ministra Edukacji Narodowej zawarta w informacji przedstawionej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP zawiera nieprawdziwe stwierdzenia, dotyczące procesu dydaktycznego i skutków ekonomicznych wprowadzanych zmian dla samorządów terytorialnych.

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group