Poniedziałek, 2 sierpnia
Imieniny: Gustawa, Kariny, Marii
Czytających: 3864
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Nowe Siodło: Poszukują wychowawców

Środa, 20 listopada 2019, 13:39
Aktualizacja: Piątek, 22 listopada 2019, 8:26
Autor: red
REGION, Nowe Siodło: Poszukują wychowawców
Fot. użyczone
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Dziecka Catharina" w Nowym Siodle poszukuje kandydatów na stanowisko: MŁODSZY WYCHOWAWCA.

Wymagane wykształcenie:

Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie o niekaralności).

Wymagane umiejętności:
• łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w różnym wieku;
• dyspozycyjność;
• otwartość na nowe wyzwania;
• umiejętność współpracy z ludźmi;
• umiejętność współpracy zespołowej.

Do zakresu obowiązku osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m.in.:
1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności.
3. Przestrzeganie wewnętrznych regulacji, zarządzeń i procedur obowiązujących w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - wychowawczej „Dom dziecka Catharina"
4. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności wychowawcy
5. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie skuteczności, sprawności i efektywności wykonywania przydzielanych zadań.
6. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia, oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
7. Przestrzeganie zasad BHP, oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu.
8. Poddawanie się badaniom lekarskim: okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich.
9. Niezwłoczne zawiadamianie dyrektora o zauważonym w zakładzie pracy wypadku, albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
10. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy

Warunki pracy:
- pełny wymiar czasu pracy, równoważny czas pracy (7-14; 14-22; 22-8)
Wymagane dokumenty :
• CV
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie
• Oświadczenie o niekaralności
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo– Wychowawcza „Dom Dziecka Catharina"; Nowe Siodło 73A; 58-350 Mieroszów. Dane osobowe Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji znajduje się na stronie https://dd-catharina.pl/rodo/

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka Catharina" , Nowe Siodło 73A; 58-350 Mieroszów

Prosimy o nie przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych droga elektroniczną, dokumenty takie będą usuwane.

Twoja reakcja na artykuł?

2
25%
Cieszy
1
13%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
5
63%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group