Wtorek, 7 lutego
Imieniny: Romana, Ryszarda, Romualda
Czytających: 4379
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Boguszów-Gorce: Praca czeka

Środa, 23 października 2019, 6:31
Aktualizacja: Czwartek, 24 października 2019, 8:39
Autor: red
REGION, Boguszów-Gorce: Praca czeka
Fot. red
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie–Gorcach ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w OPS–ie w Boguszowie–Gorcach.

I Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
a) z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
b) z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),
c) z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.),
d) z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

III Główne zadania na stanowisku:

1. realizacja zadań wynikających z ustaw wymienionych w części II pkt 1 lit. b - d niniejszego ogłoszenia, a w szczególności przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja pod względem formalnym i prawnym, prowadzenie postępowań, obsługa systemu informatycznego oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
2. przygotowywanie list wypłat świadczeń;
3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki oraz instytucjami i organizacjami w zakresie świadczeń;

IV Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, w pokoju na parterze, w budynku o 3 kondygnacjach, który nie jest wyposażony w windę oraz podjazd dla wózków inwalidzkich i nie jest przystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko wymaga wykonywania pracy przy komputerze, ciągłego kontaktu z innymi ludźmi oraz przemieszczania się wewnątrz budynku.

V Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) zawierające klauzulę: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j .Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)” i podpisane odręcznie;
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
3. kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy;
4. podpisane oświadczenie własne o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który jest osobą niepełnosprawną.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, pok. nr 4 - sekretariat lub drogą korespondencyjną: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora/inspektora" w terminie do 5 listopada 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do jednostki). Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

UWAGA! Niezbędne jest podanie w ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) kontaktowego numeru telefonu dla celów zawiadomienia kandydata o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Twoja reakcja na artykuł?

2
22%
Cieszy
1
11%
Hahaha
1
11%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
5
56%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (3)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group