Czwartek, 1 grudnia
Imieniny: Edmunda, Natalii
Czytających: 3875
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Boguszów-Gorce: Praca czeka

Środa, 16 września 2020, 15:28
Aktualizacja: Czwartek, 17 września 2020, 7:53
Autor: red
REGION, Boguszów-Gorce: Praca czeka
Fot. Gmina Miasto Boguszów–Gorce
Trwa nabór chętnych na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Boguszowie–Gorcach.

III nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach:

Wymagania:

1. Wykształcenie: dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych.

2. Co najmniej trzyletni staż pracy: na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych.

3. Znajomość przepisów w zakresie m.in.: ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zmianie imion i nazwisk.

4. Biegła obsługa komputera.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania,

- anulowanie czynności materialno-technicznej dotyczącej zameldowania,- Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,

- realizacja zadań związanych z prowadzeniem Punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP,

- prowadzenie rejestru mieszkańców,

- realizacja zadań z zakresu prowadzenia rejestru wyborców,

- sprawy z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności,

Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Stały i bezpośredni kontakt z klientem.

SZCZEGÓŁY: https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/8956

II nabór na stanowisko Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach:

Wymagania:

1. Wykształcenie: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; posiadanie certyfikatu księgowego.

2. Znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac w Wydziale Budżetu i Finansów,

- koordynowanie spraw związanych z opracowaniem oraz realizacją budżetu miasta,

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanej przez jednostki organizacyjne gminy,

- prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, przy wykorzystaniu programu finansowego.

SZCZEGÓŁY: https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/8960

Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach:

Wymagania:

1. Wykształcenie: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości; ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości; wpis do rejestru biegłych rewidentów, posiadanie certyfikatu księgowego.

2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

4. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- koordynowanie spraw związanych z realizacją budżetu miasta,

- podejmowanie działań koordynujących i kontrolnych w zakresie realizacji budżetu,

- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,

- rozliczanie inwentaryzacji,

- dekretacja dowodów księgowych,

- rozliczanie otrzymanych dotacji,

- prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Praca w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, przy wykorzystaniu programu finansowego.

SZCZEGÓŁY: https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/8954

Twoja reakcja na artykuł?

3
25%
Cieszy
4
33%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
8%
Smuci
1
8%
Złości
3
25%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (3)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group