Środa, 28 lipca
Imieniny: Aidy, Marceli, Wiktora
Czytających: 3717
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Rewolucja kontrolowana

Piątek, 14 lutego 2014, 15:25
Aktualizacja: 22:37
Autor: opr.red.
Wałbrzych: Rewolucja kontrolowana
Fot. użyczone
Złożona deklaracje dotycząca chęci segregowania odpadów niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Minęło już ponad pół roku od wprowadzenia tzw. rewolucji śmieciowej, a w pojemnikach na odpady zmieszane jest wszystko. Także to, co powinno podlegać segregacji.

KTO KONTROLUJE?

29 stycznia br. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dotyczące przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych oraz czynności kontrolnych w tym zakresie. Prezydent upoważnia pisemnie (imiennymi upoważnieniami) do przeprowadzania kontroli pracowników podległych mu jednostek w tym także funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

KOGO KONTROLUJE?

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. osoby fizyczne, właściciele nieruchomości będący przedsiębiorcami, „duże” wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości stanowiące 100-procentową własność Gminy Wałbrzych. Typowanie podmiotów kontrolowanych odbywa się losowo oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez odbiorców odpadów lub bezpośrednio zainteresowane osoby.

JAK KONTROLUJE?

Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów mogą odbywać się niezapowiedzianie w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenach posesji prywatnych, czy wspólnot mieszkaniowych, a przez całą dobę na obszarach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Należy podkreślić, że kontrolowanie osób fizycznych nie wymaga pisemnego zawiadomienia o terminie planowanej kontroli.

Czynności kontrolne wykonywane są każdorazowo w obecności właściciela kontrolowanej nieruchomości lub dorosłego domownika. Osoba kontrolująca sprawdza, czy w pojemnikach na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji nie ma papieru, szkła, plastiku, czyli tych nieczystości, które należy selektywnie zbierać. Sprawdza się również, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone nadgabaryty, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- poza wskazanym terminem ich zbiórki. Zauważoną nieprawidłowość dokumentuje się na fotografii.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Uwagi o ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości zamieszcza się w protokole pokontrolnym. Nieprawidłowości stwierdzone podczas pierwszej kontroli skutkują pouczeniem i zaleceniami pokontrolnymi, które wpisuje się w protokół. Zalecenie pokontrolne będą dotyczyć bądź pilnego dostosowania się do obowiązku segregacji lub konieczności dokonania korekty deklaracji śmieciowej, uwzględniającej wyższą stawkę opłat za gospodarowanie odpadami.

RE KONTROLA

Po upływie terminu wskazanego w protokole, wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu. Po pierwsze kontrolowany musi powiadomić organ kontrolujący o tym, że zastosował się w wyznaczonym terminie do zaleceń pokontrolnych. Po drugie, jeżeli kontrolowany miał obowiązek:

a) zmienić deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami- sprawdza się w systemie ewidencjonujący deklaracje, czy obowiązek wykonał

b) dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów- dokonuje się re kontroli nieruchomości pod wskazanym kątem.

Niedopełnienie obowiązku powiadomienia organu kontrolującego o wykonaniu postanowień pokontrolnych nie wstrzymuje procedury przeprowadzania re kontroli.

W przypadku kiedy, podczas re kontroli nieruchomości stwierdzono:

a) naruszenie obowiązku selektywnego zbieranie odpadów;

b) niezmienienie deklaracji śmieciowej na wyższą stawkę, właściciel posesji może spodziewać się sankcji karnych w postaci grzywny.

Straż Miejska w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 zł. Kary wymierzone w postępowaniu administracyjnym są znacznie wyższe.

Nadmienić należy, że kontrole rozpoczną się niezwłocznie, gdyż imienne upoważnienia do ich wykonywania zostały już wręczone pracownikom Urzędu Miejskiego i funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (8) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group