Sobota, 2 lipca
Imieniny: Marii, Urbana
Czytających: 4717
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Rybnica Leśna: Roman Szełemej interweniuje w sprawie rozwoju zakładów górniczych w Rybnicy Leśnej

Czwartek, 14 lipca 2011, 15:12
Aktualizacja: 15:13
Autor: red.
Rybnica Leśna: Roman Szełemej interweniuje w sprawie rozwoju zakładów górniczych w Rybnicy Leśnej
Fot. archiwum
W imieniu mieszkańców Wałbrzycha pełniący funkcje prezydenta Wałbrzycha Roman Szełemej sprzeciwia się planom utrzymania eksploatacji złoża melafiru Rybnica Leśna i rozpoczęcia eksploatacji złoża melafiru Rybnica I. Poniżej pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pismo pełniącego funkcje prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planów rozwoju zakładów górniczych w Rybnicy Leśnej

Jestem głęboko zaniepokojony informacjami docierającymi do mnie o nowych planach rozwoju zakładów górniczych w Rybnicy Leśnej, wbrew dotychczasowym założeniom odnoszącym się do ochrony tego cennego przyrodniczo i krajobrazowo obszaru. Sprawa dotyczy bezprecedensowej rozbudowy Zakładu Górniczego „KSS Bartnica” w masywie Bukowca (którego działalność, wg mojej wiedzy, powinna zostać zakończona w 2015 roku) oraz planów uruchomienia kolejnego zakładu górniczego w masywie góry Klin (już raz zablokowanych przez sądy administracyjne dwóch instancji). Uciążliwość samochodowego transportu kruszywa – brak rozwiązania bariery transportowej - dotycząca głównie ulic Wałbrzycha, była zasadniczą osnową tych wyroków.

Obszar ten, jak doskonale zdaje sobie Pan sprawę, to nie tylko cenny przyrodniczo Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, stanowiący fragment większego transgranicznego obszaru chronionego. Uznając wyjątkowość tego rejonu Sudetów dla ochrony siedlisk przyrodniczych i występujących na tym obszarze chronionych gatunków ptaków, ustanowiono aż dwa obszary chronione Natura 2000: „Góry Kamienne” oraz „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie”. Ten ostatni zresztą ustanowiono przy czynnym udziale Wałbrzycha. Wskazano go również jako obszar odpowiedzialny za kompensację przyrodniczą pozwalającą na realizacje i uzyskanie dofinansowania do istotnej z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, budowy autostrady A-4 (na odcinku Zgorzelec-Krzywa).
Nie mniej ważne, a jakże istotne z punktu widzenia ochrony nadrzędnego interesu publicznego jest respektowanie zapisów strategii rozwoju Gminy Wałbrzych i pozostałych gmin aglomeracji wałbrzyskiej wskazujących na rolę obszaru objętego postępowaniem jako kluczowego dla rozwoju turystyki w tej części Dolnego Śląska. Także dokumenty planistyczne szczebla wojewódzkiego wskazują na konieczność ograniczenia ekspansji zakładów górniczych z uwagi na brak możliwości bezkonfliktowego wywozu surowców skalnych z tego obszaru. Jako niezbędny warunek funkcjonowania zakładów górniczych wskazano na zastosowanie transportu kolejowego. Tymczasem już obecnie istniejący zakład prowadzi intensywny transport w oparciu o drogowy układ komunikacyjny Powiatu Wałbrzyskiego, stanowiąc poważne zagrożenie dla przyrody, mieszkańców Rybnicy Leśnej i Wałbrzycha oraz turystów korzystających z jedynej drogi publicznej w rejonie schroniska „Andrzejówka”. Rozpatrywane inwestycje utrzymują obecny system transportu, zwiększają jego uciążliwość, a zagrożenia dla środowiska z tego tytułu są w przedkładanych do oceny dokumentach przemilczane lub bagatelizowane. Dotyczy to w szczególności mieszkańców Wałbrzycha, których reprezentuję.

Aglomeracja wałbrzyska utraci najważniejszy region wypoczynku i rekreacji, co będzie niekorzystne również dla gminy Mieroszów.

W imieniu mieszkańców Wałbrzycha kategorycznie sprzeciwiam się planom utrzymania eksploatacji złoża melafiru Rybnica Leśna i rozpoczęcia eksploatacji złoża melafiru Rybnica I, a niniejsze pismo proszę traktować jako stanowisko strony w postępowaniu. Oczekuję, że Pańska instytucja podejmie niezwłoczne działania, w interesie szeroko pojętego interesu społecznego (nie tylko lokalnej społeczności naszej aglomeracji), dotyczące wstrzymania dalszego rozwoju tych terenów górniczych oraz podjęcia rekultywacji terenów już zdegradowanych.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (34) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group