Niedziela, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 2131
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strategia Rozwoju dla Dolnego Śląska gotowa

Wiadomości: REGION
Środa, 10 października 2012, 12:33
Aktualizacja: 15:00
Autor: red
Fot. UMWD
Strategia to dokument, który jest realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe lata. Precyzuje cele i kierunki rozwoju naszego regionu do roku 2020. W prezentacji Strategii wziął udział prezydent RP Bronisław Komorowski oraz cały zarząd województwa dolnośląskiego.

W sali audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia zebrało się ponad 600 osób. Punktualnie o godz. 13.00 marszałek Rafał Jurkowlaniec rozpoczął spotkanie krótką prezentacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Marszałek mówił o celach i kierunkach rozwoju województwa do 2020 roku. Podkreślał, że Dolny Śląsk jest regionem, którego potencjał pozwala stawiać sobie ambitne cele. Istniejące bogactwa naturalne umożliwiają działalność przemysłowi wydobywczemu opartemu o nowoczesne technologie. Model gospodarczy naszego regionu musi uwzględniać rozwój usług turystycznych wykorzystujących walory środowiska naturalnego i kulturowego Dolnego Śląska. Jednym z najważniejszych założeń Strategii, o których mówił marszałek, jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrady Nowej Gospodarki – czyli obszaru skupionego wokół istniejących i planowanych dróg, który stanie się miejscem dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach. Drugim biegunem wzrostu mają być tereny o wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, w tym głównie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz Doliny Baryczy, gdzie nowoczesna gospodarka opierać się będzie na wykorzystaniu tych unikalnych zasobów.

Prezydent Bronisław Komorowski zabrał głos i podsumował prezentację Strategii mówiąc jak ważny to dokument z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Po przerwie rozpoczęła się dyskusja nad projektem SRWD. Prowadzącym był dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. W dyskusji wzięli udział m.in.: profesor Politechniki Wrocławskiej Jan Waszkiewicz, pierwszy Marszalek Dolnego Śląska, Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha czy profesor Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Strategia Województwa Dolnośląskiego i jej cele priorytetowe:

• Infrastruktura: drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe i autostrady mają być osią logistyczną dla przyszłych inwestycji. Mają również stworzyć unikalny i prężnie rozwijający się obszar nazwany Autostradą Nowej Gospodarki. Kluczowe znaczenie ma budowa dróg o znaczeniu ponadregionalnym: A18 (południowa jezdnia autostrady na odcinku Krzywa – Olszyna), S3 (Nowa Sól – Legnica –Lubawka) S5 (Poznań – Wrocław – Boboszów) oraz S8 (Wrocław/Magnice – Świdnica -Wałbrzych – Jelenia Góra do połączeń transgranicznych). Z punktu widzenia regionu niezwykle istotna jest realizacja projektu Trasy Sudeckiej, która ma za zadanie zintegrować południowy obszar województwa; dokończenie budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia (Bielany – Łany – Długołęka) oraz budowa łącznika w ramach powiązania projektowanej S3 z planowaną autostradą A8 (odcinek Kostomłoty – Lubawka). Bardzo istotna jest modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej: linii E-30/CE-30 (Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole), E-59 (Wrocław – Poznań), C-59/2 (Wrocław – Kłodzko – Międzylesie), CE-59 (Zielona Góra – Wrocław) oraz 274 (Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra – Zgorzelec) czy 137 (Legnica – Kamieniec Ząbkowicki – Nysa).
• Zasoby: głównymi gałęziami gospodarki na Dolnym Śląsku będą: produkcja oparta o przemysł wydobywczy i nowoczesne technologie oraz usługi turystyczne wykorzystujące walory środowiska przyrodniczego i kulturowego Dolnego Śląska.
• Turystyka: odpowiednie zarządzanie zasobami, którymi dysponuje region, przyczyni się do jego wypromowania jako atrakcyjnego miejsca dla rozmaitych rodzajów turystyki. Kluczowe znaczenie ma promocja konkretnych produktów turystycznych, m.in. Szlaku Cysterskiego i Drogi Św. Jakuba. Inwestycje turystyczne powinny koncentrować się na rewitalizacji istniejących szlaków turystycznych oraz zmierzać do podniesienia atrakcyjności rzek, przede wszystkim Odry.
• Bezpieczeństwo: zachowanie równowagi ekologicznej i dobrego stanu środowiska naturalnego jest jednym z podstawowych założeń Strategii. Aby zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa niezbędne jest również opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia.
• Edukacja i przedsiębiorczość: należy podjąć działania służące uruchomieniu nowych i utrzymaniu się istniejących firm w regionie, zastosować preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw zakorzenionych na Dolnym Śląsku. Ważne jest także budowanie współpracy samorządu i nauki. Kluczowe znaczenie w podejmowanych działaniach powinno mieć opracowanie Dolnośląskiej Podstawy Programowej, która ma uwzględniać specyfikę regionalną i wyzwania dolnośląskiego rynku pracy.
• Ramy finansowe: potencjalne środki finansowe, które mogą zostać wykorzystane przez sektor publiczny na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2013 – 2025 oszacowano łącznie na 96,4 mld zł. Daje to średnio około 7,4 mld zł rocznie.

Konsultacje społeczne:

Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu SRWD. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentem i wyrażenia opinii na jego temat. Projekt Strategii, wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony jest na stronie głównej Urzędu Marszałkowskiego www.dolnyslask.pl. Wypełnione formularze możne wysyłać na adres konsultacje.strategia@dolnyslask.pl do 18 grudnia 2012 r.

www.rafal-jurkowlaniec.pl

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group