Sobota, 8 sierpnia
Imieniny: Cypriana, Dominika
Czytających: 2190
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Urząd Marszałkowski odpowiada

Wiadomości: powiat wałbrzyski
Sobota, 11 stycznia 2020, 10:44
Aktualizacja: Poniedziałek, 13 stycznia 2020, 9:02
Autor: red
Fot. UMWD
Otrzymaliśmy oświadczenie Michała Nowakowskiego, rzecznika Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące drogi relacji Unisław Śląski–Głuszyca.

Zgodnie z prawem stanowionym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, pod koniec listopada 2019 roku podjęta została uchwała pozbawiająca z dniem 1 stycznia 2020 roku dawnej drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii drogi wojewódzkiej. Droga ta w granicach powiatu wałbrzyskiego, na odcinku między Unisławiem Śląskim a Głuszycą od 1 stycznia 2020 roku stała się drogą kategorii powiatowej, a zarządcą drogi odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Samorząd Województwa oferował Starostwu wsparcie finansowe na wykonanie niezbędnych prac remontowych dla tego odcinka drogi, jednak Powiat Wałbrzyski nie skorzystał z pomocy.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei informowała wałbrzyskie Starostwo, że pełna dokumentacja dotycząca przekazanej drogi zostanie przekazana najpóźniej do końca stycznia 2020 roku. Jest to postępowanie zgodne z prawem oraz z zachowaniem wymaganych terminów, ale również z praktyką kaskadowego przekazywania dróg w całym kraju.

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej między Rybnicą Leśną a Głuszycą jest wyłącznie decyzją Starosty Wałbrzyskiego, który takie działanie podejmuje z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Zwracamy uwagę, że zamknięcie drogi miało miejsce bez zatwierdzenia zastępczej organizacji ruchu. Zamknięcie drogi można uznać za niezasadne i niezrozumiałe. Jest to działanie, które wyklucza komunikacyjnie mieszkańców okolicznych miejscowości. Natomiast, coraz liczniejsze wypowiedzi Pana Starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego pojawiające się m.in. w mediach społecznościowych uznajemy za absurdalne, nieeleganckie i szkalujące Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa zawsze postępuje zgodnie z prawem oraz otwarty jest na dialog, współpracę i porozumienie ze wszystkimi samorządami lokalnymi. Wierzymy, że Panu Staroście Wałbrzyskiemu nie brakuje profesjonalizmu, znajomości prawa oraz dobrej woli, aby możliwa była dobra współpraca między samorządami.

Z szacunkiem,

Michał Nowakowski

Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Twoja reakcja na artykuł?

17
59%
Cieszy
1
3%
Hahaha
2
7%
Nudzi
0
0%
Smuci
4
14%
Złości
5
17%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (34) Dodaj komentarz

użytkownik facebook 11-01-2020 11:57
Tak przestrzega prawa
użytkownik facebook 11-01-2020 12:10
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyraża zdecydowany i jednoznaczny sprzeciw przeciwko zamiarom tzw. „kaskadowego” przekazania odcinków dróg wojewódzkich realizowanego poprzez Województwo Dolnośląskie celem przekazania ich na rzecz samorządów powiatowych. W trakcie zorganizowanego w dniu 10 lipca 2019 r. Konwentu Starostów Powiatów z terenu Województwa Dolnośląskiego z udziałem Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Pana Leszka Locha – Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu została zaprezentowana argumentacja Starostów w przedmiocie krzywdzącego, naszym zdaniem, zamiaru obciążenia budżetów samorządów powiatowych poprzez przekazanie odcinków dróg wojewódzkich, które w przeważającej mierze są w co najmniej złym stanie technicznym i wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych, w celu zapewnienia naszym mieszkańcom możliwości bezpiecznego z nich korzystania. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że w trakcie w/w spotkania Pan Tymoteusz Myrda sam określił wysokość koniecznych nakładów na te drogi w wysokości około 700 milionów złotych. Jednocześnie Pan Leszek Loch jednoznacznie stwierdził, że na planowanych do przekazania odcinkach dróg nie były realizowane w ostatnich latach prace remontowe ani ich przebudowy. Ponadto DSDiK we Wrocławiu – w związku z planowanym zamiarem przekazania tych dróg – jako obecny jeszcze ich zarządca – nie zaplanował realizacji jakichkolwiek robót budowlanych polepszających stan tych dróg przed ich przekazaniem. Zamiast zapewnić właściwe bieżące utrzymanie przedmiotowych dróg – obecny zarządca ogranicza się jedynie do realizacji tzw. „prac zachowawczych” ponieważ uznaje, że drogi te i tak mają być przekazane na rzecz powiatów i ocenia, że nie nadają się do remontowania, gdyż w większości wymagają wykonania znacznie kosztowniejszych przebudów. Wskazane powyżej stanowisko władz Województwa Dolnośląskiego jednoznacznie obrazuje, że wieloletnie zaniedbania obecnego zarządcy oraz niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków zarządcy drogi poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej, próbuje się obecnie zatuszować poprzez zrzucenie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i obciążenie nią samorządów powiatowych, które mają stać się po otrzymaniu przedmiotowych odcinków dróg wojewódzkich – następcą prawnym poprzedniego zarządcy. Wszystkie powiaty, które w trakcie obecnej „kaskady” otrzymają nowe odcinki dróg zmuszone będą do zabezpieczenia w swoich budżetach znacznych środków finansowych choćby na najbardziej pilne i niezbędne roboty remontowe, które należałoby wykonać w pierwszej kolejności – aby zapewnić możliwie bezpieczny sposób korzystania zarówno z tych dróg jak i licznych obiektów infrastruktury drogowej zlokalizowanych w ciągu tych dróg (np. obiektów mostowych). Zwracamy również uwagę na fakt, że przekazywane odcinki dróg winny stanowić spójną całość, która wpisuje się w sieć dróg na obszarze danego powiatu i nie jest terytorialnie oderwana, zmuszając zarządcę drogi do wykonywania dalekich dojazdów celem przeprowadzenia niezbędnych zabiegów utrzymaniowych, co jest szczególnie uciążliwe w kontekście zimowego utrzymania dróg – zwłaszcza w terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Przedmiotowe odcinki dróg, które Zarząd Województwa zamierza przekazać, winny także spełniać prawne wymagania zapisane dla dróg powiatowych w przepisach ustawy o drogach publicznych. Jako Związek Powiatów nie zgadzamy się więc z przyjętą metodologią przekazywania dróg i uważamy, że powinno ono następować proporcjonalnie do otrzymanych przez DSDiK na terenie danego powiatu odcinków dróg krajowych. Pomimo braku wyraźnych wskazań ustawodawcy w tym zakresie podejmowany w takim przypadku dialog pomiędzy przedstawicielami władz danego terytorialnie powiatu oraz władz Województwa Dolnośląskiego doprowadziłby do wypracowania dobrej praktyki, która mogłaby być skutecznie powielana w kolejnych latach. Jednocześnie nie budziłoby to niepotrzebnych negatywnych emocji społecznych i nie burzyłoby gospodarki finansowej samorządów powiatowych, które mogłyby się na spokojnie przygotować do objęcia obowiązków zarządcy na nowych odcinkach dróg. Apelujemy również, aby władze Województwa Dolnośląskiego wskazując planowane do przekazania na rzecz powiatów odcinki dróg uwzględniały przede wszystkim stan techniczny tych dróg, gdyż obecnie realizowana polityka może jedynie służyć bogaceniu się Województwa Dolnośląskiego poprzez odciążenie jego budżetu znacznymi kosztami – prowadząc jednocześnie do degradacji finansowej znacznej części powiatów. Bezkrytyczne przyjęcie przedmiotowych odcinków dróg publicznych przez samorządy powiatowe w ich obecnym stanie stanowiłoby bowiem niegospodarność oraz działanie na szkodę jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego – a tym samym stanowiłoby w efekcie końcowym działanie niezgodne z przepisem art. 44 ustawy o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego zwraca się do Szanownych Państwa Radnych z prośbą o przeprowadzenie wnikliwej analizy przedmiotowego problemu oraz rzetelnej dyskusji nad uchwałą dotyczącą kaskadowego przekazania dróg, a w szczególności apeluje o uwzględnienie w tej dyskusji obiektywnych i uzasadnionych głosów samorządów powiatowych, które przemawiają w obronie słusznych interesów osób zamieszkałych na terenie poszczególnych powiatów, będących jednocześnie mieszkańcami Województwa Dolnośląskiego.
~Powiat wałbrzyski 11-01-2020 12:14
Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyraża zdecydowany i jednoznaczny sprzeciw przeciwko zamiarom tzw. „kaskadowego” przekazania odcinków dróg wojewódzkich realizowanego poprzez Województwo Dolnośląskie celem przekazania ich na rzecz samorządów powiatowych. W trakcie zorganizowanego w dniu 10 lipca 2019 r. Konwentu Starostów Powiatów z terenu Województwa Dolnośląskiego z udziałem Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Pana Leszka Locha – Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu została zaprezentowana argumentacja Starostów w przedmiocie krzywdzącego, naszym zdaniem, zamiaru obciążenia budżetów samorządów powiatowych poprzez przekazanie odcinków dróg wojewódzkich, które w przeważającej mierze są w co najmniej złym stanie technicznym i wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych, w celu zapewnienia naszym mieszkańcom możliwości bezpiecznego z nich korzystania. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że w trakcie w/w spotkania Pan Tymoteusz Myrda sam określił wysokość koniecznych nakładów na te drogi w wysokości około 700 milionów złotych. Jednocześnie Pan Leszek Loch jednoznacznie stwierdził, że na planowanych do przekazania odcinkach dróg nie były realizowane w ostatnich latach prace remontowe ani ich przebudowy. Ponadto DSDiK we Wrocławiu – w związku z planowanym zamiarem przekazania tych dróg – jako obecny jeszcze ich zarządca – nie zaplanował realizacji jakichkolwiek robót budowlanych polepszających stan tych dróg przed ich przekazaniem.
~xxx 11-01-2020 12:39
No i czegóż można było się spodziewać po człowieku, któremu trafiło się takie stanowisko A który niestety ma braki w kulturze i wykształceniu, Busiarz po zawodówce, i ta jego znajomosc prawa, no proszę bez żartów, to widać ...
~ 11-01-2020 13:36
do: ~xxx (12:39)
ojojoj ty byś pewnie lepiej się spisał albo któryś z POwiatowych nieudaczników:)
~Panicz 11-01-2020 13:29
Panicz Kwiatkowski taki dobry władca i zarządca, boi się że sobie nie poradzi. Wiec zaczyna krzyczeć bo czeka go porażka, tak koncza krzykacze.
~xyz 14-01-2020 23:28
do: ~Panicz (13:29)
Marszałek powinien go pozwać do sądu za naruszenie dóbr osobistych
~U 11-01-2020 14:45
Ale o ci chodzi. Tavdroga na odcinku od Rybnicy do Gluszycy jest przyzwoita. Odcinek gluszycki faktycznie do rewitalizacji ale nue ma dramatu mozna przejechac spokojnie. Odcinek mieroszowski w dobrym stanie niedawno remontowany. Problemem jest odcinek od Unislawia, ktory nadaje sie tylko dla czolgow.
~Franek dolas 13-01-2020 16:39
do: ~U (14:45)
Przyzwoita ? Drogi polne są lepsze. Niestety województwo doprowadziło do takiego bagna a każdy teraz krytykuje powiat. Dlaczego jak droga należała do województwa to nie pisaliście na nich w jakim stanie droga o remont
~Wstyd 11-01-2020 14:47
Wstyd Panie Kwiatkowski - może radni z okręgu Głuszyca i Mieroszów powinni wystąpić o pana odwołanie - pani Ewo proszę porozmawiać zPanem Markiem Madiukiem czy mu nie jest wstyd ?
~x 12-01-2020 19:51
do: ~Wstyd (14:47)
Powody do wstydu ma.biedny PIS, ale może.i dobrze niech ludzie widzą że.pisowcy dla.stolkow są Misiewiczami. Żeby tolerować takiego koalicjanta to OBCIACH
~Franek dolas 13-01-2020 16:50
do: ~Wstyd (14:47)
Jak juz piszesz kogoś nazwisko to napisz poprawnie menflonie szelemeja
~ola 11-01-2020 14:50
Był by jeden zarządca na cały kraj GDDKIA od autostrad po drogi lokalne i byłby spokój ale natworzyli różne podmioty -organizacje które ,, kase tulą do siebie ,, a utrzymanie dróg od siebie parodia jak za BAREI , komuna wciąż żywa i złodziejstwo kwitnie , jedynie Polacy dogonili europe ceną paliw a infrastuktura drogowa jest 100 lat do tyłu pomijając tych paru odcinków autostrad które łączą firmy z kapitałem zachodnim z EU
~Franek 11-01-2020 15:45
Kwiatkowski bożyszcze kobiet, największe ciacho Walimia i okolic. Każda matka marzy o takim synu, każda kobieta o takim mężu. Gejzer intelektu. Marszałek Cię zdmuchnie z powierzchni ziemi. Ten wykształcony geniusz przy każdej okazji krytykuje Pana Prezydenta Szełemeja, a mu do pięt nie dorasta i nigdy nie dorosnie. Kwiatkowski Ty nawet na Sołtysa się nie nadajesz, bo to są kretatywni ludzie w przeciwieństwie przystojniaku do Ciebie. Co słychać u Twojego przyjaciela Jacka C?
~psy szczekają karawana.... 11-01-2020 18:27
do: ~Franek (15:45)
zamknij już tą zaplutą mordę bo tylko się błaźnisz :))))
~Franek 11-01-2020 19:05
do: ~psy szczekają karawana.... (18:27)
Ja się błaznię. To typowe dla Pisiorow, brak konkretów tylko wyzwiska. Skoro kibicujesz Kwiarkowskiemu to sobie wystawiasz świadectwo. Ten człowiek jest bucem bez wykształcenia. Bo jak ktoś w tych czasach legitymuje się wykształceniem zawodowym dla mnie jest nieukiem bądź po prostu głąbem. Mógł się uczyć, jak każdy człowiek. Popatrz w lustro i wtedy zobaczysz PiSowską zafajdaną mordę.
~psy szczekają karawana.... 12-01-2020 9:19
do: ~Franek (19:05)
Zafajdaną zaplutą mordę widzisz każdego dnia gdy w to lustro patrzysz.:) Wszędzie widzisz PISowskie mordy tępaku??? Widać że studia nic ci nie dały o ile taki zakompleksiony żałosny ludzik jak ty studiował ( zapewne bez zrozumienia materiału czyli na pamięć i zapomnieć) Potrafisz tylko szczekać siedząc przed komputerkiem, typowe dla dzisiejszego ćwierćinteligenta:))))
~Franek 12-01-2020 9:35
do: ~psy szczekają karawana.... (9:19)
Jesteś bliskim współpracownikiem tego przystojniaka bo on tych trzech zdań sam by nie napisał. Nie nauczyli w szkole zawodowej zdań wielokrotnie złożonych, może i uczyli ale uczeń strasznie odporny na wiedzę. Wstyd dla całego powiatu, że mają takiego starostę. Znajdź mi w Polsce chociaż jedną osobę na tym ważnym stanowisku, który jest po zawodówce. Nie ma. Taki geniusz.
~Franek dolas 13-01-2020 16:41
do: ~Franek (9:35)
Co Ty robisz? Piszesz że pisiory krytykują i wyzywają a sam to robisz... Ty POpaprancu
~Franek dolas 13-01-2020 16:54
do: ~Franek (9:35)
Co szkoła ma do zarządzania? Ten starosta coś robi bo ....inne złodzieje nic nie robili. A ktoś może powiedzieć a co to te drogi, ale prawda jest taka że większość z Was krytykujących codziennie swoimi trabantami elegancko sobie podróżuje. Pozdrawiam Franek Dolas
~ppp 16-01-2020 22:17
do: ~Franek (19:05)
Franek, przecież od razu widać kto jest tym "psy szczekają..."- zagadka - Największa świnia powiatowa to....? działasz mu na nerwy, bo wulgaryzmy to jego język, bo innego nie zna, niech ci pracownicy ze Starostwa powiedzą!
~xxx 12-01-2020 12:33
do: ~psy szczekają karawana.... (18:27)
Oj Kwiatkowski ! Prawdę ci tu piszą! Boli?
~Mieszkaniec 11-01-2020 17:13
Popieram! To całe DSDiK to jakaś totalna porażka!!! Mają w głębokim poważaniu swoje drogi. Wystarczy przypomnieć sytuację z Kamiennej Góry, gdzie przez kilka dni była zamknięta główna droga na której było rozlane paliwo, bo DSDiK nie miało chęci tego posprzątać, mimo, że ma taki OBOWIĄZEK! Zarząd województwa bierze się za przejmowanie nieczynnych linii kolejowych, a nie potrafi utrzymać swoich dróg w należytym porządku! Najlepiej zrzucić remont zdegradowanej drogi na mieszkańców powiatu, a pan marszałek dalej będzie się lansował w mediach!!!
użytkownik facebook 11-01-2020 18:22
Wy się między sobą jak zwykle zresztą kłócicie a ludzie się nie liczą.
użytkownik facebook 11-01-2020 18:28
Panie Starosto,skoro pan zamknął drogę i uniemożliwił mieszkańcom wyjazd z własnych posesji,to powinien pan udostępnić objazd czyz nie tak powinno być???Czy uważa,Pan że mieszkają tu ludzie z marginesu społecznego i nie brał Pan nas wogole pod uwagę nie zawiadamiając nas o pańskich planach.
~Wałbrzych 11-01-2020 21:00
Ten człowiek do niczego się nie nadaje chce rządzić wszędzie jak to w pisie bez wykształcenia ,sam jad przez niego przemawia razem z tą jego zastępczynią taka sama wykształcona jak i starosta ,............ Ale kto to wybrał wstyd...tylko pis .brawo .....
~psy szczekają karawana.... 12-01-2020 9:24
do: ~Wałbrzych (21:00)
Od ciebie z kolei capi debilizmem. JAKA? "NIEDOMYTA". Zarzucasz komuś brak wykształcenia a sam/sama nie potrafisz poprawnie pisać. Typowa patologia. Siedzisz w swojej norze i sapiesz do ekranu monitora. Takich jak ty powinno się sterylizować, bo co przekażesz dzieciom???? Nic. Kolejne pokolenie pustaków. Tylko żreć , spać i sr..ć:)
~xxx 12-01-2020 12:38
do: ~psy szczekają karawana.... (9:24)
A co ty Kwiatkowski przekazałeś swojemu synowi?
~Franek dolas 13-01-2020 16:47
do: ~Wałbrzych (21:00)
Szelemej się nadaje co nie ;) fajnie Wałbrzych zadłużył w kredyty :) Pozdrawiam Franek Dolas prosto z wojny
~Netzervylamos 12-01-2020 1:30
tak wygląda sowiecka władza na każdym szczeblu, kij wam w morde
~Łoki toki 12-01-2020 11:06
Ładnie Kwiatkowskiego zjechali Alfe i Omege pośród władz hehe i życia :) komuś potrafi napisać że ktoś źle coś robi. O sobie nie potrafi napisać nic ! Że on po zawodówce to nie było mi to znane, przypomniała mi się dyskusja pod Ranking Szkół. Gdzie pisane było że tutaj ludzie bez wykształcenia i proszę jakiś Kwiatkowski się trafił.
~Franek dolas 13-01-2020 16:46
do: ~Łoki toki (11:06)
Sensacja bo zawodówka itp... A Ci co mają szkoły to lepsi?? W Polsce zawsze będzie źle jak kierwa jeden z drugim się kłóci. Szelemej wielki prezydent :) taki dobry że Wałbrzych jest zakopany w kredytach ;) pozdrawiam Franek Dolas.
~xyz 14-01-2020 23:32
do: ~Franek dolas (16:46)
Ty się Kwiatkowski nawet na kasę do Biedronki nie nadajesz
~Franek dolas 13-01-2020 16:58
do: ~Łoki toki (11:06)
A ja często ludzi z wykształceniem widzę za kasą w markecie i mówią do mnie zazwyczaj to "mogę być winna grosika" :) papier to papier można sobie dupę nim wytrzeć. Np ile rocznie jest nowych inżynierów, ale tak naprawdę tylko 1 osiągnie sukces a reszta albo truskawki Holandia albo kasa w markecie. Co oni w tych szkołach uczą nic.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group