Wtorek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 4676
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych/Kraj: Usługi audytorskie: na czym polegają i kto z nich korzysta?

Wtorek, 30 sierpnia 2022, 9:27
Autor: materiał zewnętrzny
Wałbrzych/Kraj: Usługi audytorskie: na czym polegają i kto z nich korzysta?
Fot. użyczone
Z usług audytorskich korzystają nie tylko zobligowane do tego firmy. Silna konkurencja i chęć wzbudzenia zaufania u potencjalnych inwestorów lub kontrahentów sprawiają, że również pozostałe jednostki dostrzegają korzyści płynące ze współpracy z podmiotami, które oferują audyt. Co można zyskać, decydując się na usługi audytorskie?

Czym są usługi audytorskie

Warto wiedzieć, że przez usługi audytorskie rozumie się usługi świadczone przez wyspecjalizowane firmy, których celem jest dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny np. organizacji czy produktu. Wyróżnia się różne rodzaje audytu. Podziału dokonuje się, biorąc pod uwagę m.in. charakter audytu czy zakres przeprowadzanych czynności. Firmy zarówno wykonują audyty wewnętrzne, jak i zlecają je zewnętrznym partnerom (audyty zewnętrzne). Przykładem usługi audytorskiej jest audyt finansowy. Na czym on polega?

Audyt finansowy to inaczej  badanie sprawozdania finansowego. Jest ono realizowane przez eksperta – w tym przypadku biegłego rewidenta. Celem przeprowadzanego audytu jest uwiarygodnienie danych finansowych firmy. W przygotowanej opinii biegły rewident potwierdza zaprezentowaną przez organizację sytuację finansową, majątkową i uzyskane wyniki finansowe.

Inne przykłady usług audytorskich odnoszących się do finansów firmy to:
• audyty projektów unijnych – to usługa skierowana do organizacji wykorzystujących środki unijne podczas realizacji różnych projektów;
• audyty śledcze – korzystając z audytów śledczych, podmioty działające na rynku mogą m.in. wykryć nadużycia;
• doradztwo transakcyjne – w szczególności finansowe due dilligence.

Usług audytorskich nie należy utożsamiać z kontrolą np. organów skarbowych. Wiele przedsiębiorstw korzysta ze wsparcia ekspertów, aby usprawnić swoje działanie i zyskać przewagę konkurencyjną. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie: https://www.roedl.pl/pl/uslugi/audyt/.

Kto najczęściej korzysta z usług audytorskich

Po usługi audytorskie sięgają podmioty działające w różnych branżach i o różnej wielkości. Nie zawsze jednak audyt jest fakultatywny – przykładem jest badanie sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości wskazuje podmioty podlegające obowiązkowemu badaniu. Należą do nich choćby:
• banki (krajowe, oddziały banków zagranicznych) i zakłady ubezpieczeń;
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
• krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego;
• spółki akcyjne – wyjątek stanowią spółki będące na dzień bilansowy w organizacji;
• jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
• pozostałe jednostki spełniające kryteria wielkościowe zawarte w art 64 ust pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorstwa działające w różnych państwach muszą zwrócić szczególną uwagę na wybór biegłego rewidenta – konieczne jest, aby znał on przepisy obowiązujące w danym kraju. Z myślą o tej grupie klientów na rynku działają ogólnoświatowe przedsiębiorstwa specjalizujące się w oferowaniu usług audytorskich.

Mimo że dla niektórych podmiotów działających na rynku cykliczne audyty są obowiązkowe, to wiele organizacji decyduje się na dobrowolną współpracę z firmami proponującymi usługi audytorskie. Powodem są liczne korzyści – przedsiębiorstwo może sporo zyskać, zlecając badanie sprawozdania finansowego.

Dlaczego warto korzystać z usług audytorskich

Banki czy spółki akcyjne nieprzypadkowo są zobowiązane do korzystania z usług audytorskich – badania sprawozdań finansowych. Akcjonariusze i potencjalni inwestorzy powinni mieć pewność, że podane informacje odzwierciedlają aktualną sytuację finansową i majątkową podmiotu. Dzięki raportowi przygotowanemu przez niezależnego eksperta możliwe jest podjęcie optymalnej decyzji.

Potwierdzenie, że zaprezentowane dane finansowe są zgodne ze stanem faktycznym, nie jest jednak jedyną korzyścią, z jaką wiążą się usługi audytorskie. Przedsiębiorstwa, które korzystają z badania sprawozdań finansowych, zyskują na wielu płaszczyznach – wskazać wystarczy:
• otrzymanie informacji o efektywności wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej – biegły rewident może wskazać jego niedociągnięcia;
• zwiększenie zaufania potencjalnych inwestorów czy kontrahentów – dotyczy to zwłaszcza organizacji, które nie mają obowiązku korzystać z usług audytorskich;
• możliwość wyeliminowania błędów – mogłyby one prowadzić do nadużyć lub narazić przedsiębiorstwo na straty.

Na polskim rynku działają firmy audytorskie, które są w stanie pomóc swoim klientom w sposób kompleksowy, np. świadcząc również doradztwo rachunkowe czy oferując usługi poświadczające biegłego rewidenta.

Twoja reakcja na artykuł?

1
33%
Cieszy
1
33%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
33%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group