Sobota, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
Czytających: 4857
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION, Jedlina-Zdrój: W Jedlinie nie ma czasu na nudę

Czwartek, 29 września 2022, 6:48
Autor: red
REGION, Jedlina-Zdrój: W Jedlinie nie ma czasu na nudę
Fot. użyczone
Jedlińskie Centrum Usług Socjalnych w swej kluczowej działalności ma za zadanie aktywizować osoby starsze poprzez Klub Seniora oraz osoby wykluczone społecznie poprzez Klub Integracji Społecznej. I tak też się dzieje. Tu nie ma czasu na nudę.

Każdy dzień jest wypełniony po ,,brzegi” zarówno dla jego pracowników jak i uczestników. Początkiem września za swoją działalność instytucja ta otrzymała tytuł Miejsca Przyjaznego Seniorom, wręczane w stolicy Dolnego Śląska i nadawane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Wrocławskiego. Obecnie dla wymienionych grup realizowanych jest równolegle 8 programów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz jeden w ramach działalności wolontaryjnej samych pracowników dla społeczności Obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta- nauka języka polskiego, która trwa od kwietnia b.r i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie dobiegają finału z końcem roku dwa projekty. Projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina -Zdrój” realizowany przez Fundację "Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina-Zdrój, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2022, gdzie udział bierze 30 osób oraz Projekt pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne dla 25 osób uwieńczone aktywizacją zawodową (staże). Zarówno w jednym jak i drugim projekcie przewidziano wiele ciekawych zajęć takich jak: Zajęcia z animatorkami, zajęcia stymulujące pamięć i funkcje poznawcze, terapia zajęciowa,   zajęcia rozwijające z wolontariuszami, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, wsparcie opiekuna, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty grup samopomocowych, warsztaty autoprezentacji, wsparcie specjalistyczne: prawnicze, psychologiczne, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Każdy projekt zapewnia wspaniałe działania środowiskowe dla ogółu społecznego oraz wyjazdy dla ich uczestników.

Do końca roku potrwają kolejne cztery programy – Program Opieka 75+ z którego skorzystało w roku2022 - 14 osób, Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla 4 osób, Program Opieka Wytchnieniowa dla 8osób oraz Program Korpus Wsparcia Seniorów – I i II moduł. W ramach modułu pierwszego wsparciem w ramach codziennej pomocy (zakupy, załatwianie spraw urzędowych itp.)oraz wsparciem psychologicznym objętych zostało 25osób, natomiast moduł II- bransoletka życia, cieszy się realizacją dla 32 osób.

Obecnie ruszyły dwa nowe przedsięwzięcia dla seniorów, realizowane w naszej jednostce. Srebrny Teatr w ramach Aktywni + realizowany przez Fundację Merkury oraz ruszają działania w ramach programu "Zero waste. Taniec ruch i dźwięk" realizowany przez nieformalną grupę ,, Skuteczne w działaniu” - w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Jednostka postawiła na współpracę wałbrzyską organizacją pozarządową, która układa się pomyślnie i z obopólną korzyścią oraz sami pracownicy zaangażowali się w pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach środków na działania dla grup nieformalnych i aplikują o nie jako osoby fizyczne co zasługuje na pochwałę. Zarówno pierwszy jak i drugi projekt zapewnia wspaniałe doznania i wiele zabawy. W pierwszym podejmowane są treningi i warsztaty tj. Warsztaty charakteryzacji i autoprezentacji, Warsztaty krawieckie, Treningi umiejętności pracy zespołowej, Treningi kształtowania kompetencji liderskich czy Warsztaty pracy z ciałem i emocjami prowadzące do nabycia umiejętności amatorskiego kunsztu sztuki aktorskiej, które uwieńczone będą w grudniu premierowym spektaklem w wykonaniu uczestniczek w pięknych salach Pałacu Jedlinka. Dugi program to wspaniała zabawa połączona z edukacją ekologiczną. Warsztaty taneczne salsy, spotkania podzielnikowe, wielkie sprzątanie Jedliny-Zdroju, warsztaty pracy z ciałem, warsztaty bębniarskie, warsztaty charakteryzacji i autoprezentacji czy warsztaty krawieckie. Udział w każdym z projektów to również ciekawe wyjazdy połączone ze zwiedzaniem cudownych dolnośląskich miejsc.

Jak widać form wsparcia i aktywizacji w Jedlinie-Zdroju poza podstawową działalnością instytucji pomocy społecznej nie brakuje.

Twoja reakcja na artykuł?

6
86%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
14%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group