Niedziela, 14 lipca
Imieniny: Kamila, Marcelina
Czytających: 5542
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Zmodernizowana widownia

Piątek, 13 stycznia 2023, 7:37
Aktualizacja: 9:09
Autor: red
Wałbrzych: Zmodernizowana widownia
Fot. Teatr Dramatyczny
13 stycznia nastąpi w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu historyczny moment! Uroczyste Otwarcie Widowni Dużej Sceny, będące zwieńczeniem remontu.

W Wałbrzychu wielki weekend Uroczystego Otwarcia Widowni Dużej Sceny Teatru Dramatycznego! Już 13 stycznia 2023 r. świętujemy zakończenie remontu, którego by nie zrealizowano bez ogromnego zaangażowania i przychylności Organizatora Teatru - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego! Teatr dziękuje wszystkim, dzięki którym może cieszyć się tym wspólnym sukcesem! Szczególne podziękowania należą się Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wszystkim Departamentom Województwa Dolnośląskiego, zwłaszcza ze strefy kultury i finansów, których pomoc na każdym etapie była nieoceniona! WIELKIE PODZIĘKOWANIA!

Zadanie „REMONT I PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY WRAZ Z BALKONEM TEATRU”, realizowane w etapach w latach 2020-2022 kosztowało łącznie ponad 3 500 000 złotych!

I etap – BALKON Dużej Sceny – łączny koszt ponad 1 200 000 złotych, zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury w Programie „Infrastruktura Kultury” [300 tysięcy złotych] oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i udziału własnego [ponad 900 tysięcy złotych]

II etap – WIDOWNIA Dużej Sceny – łączny koszt ponad 2 300 000 złotych, zrealizowany w całości z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Zakres całościowy zadania „REMONT I PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY WRAZ Z BALKONEM TEATRU” obejmuje następujące działania:

W roku 2020 wykonano prace projektowo–kosztorysowe dla całego zadania wraz z modelem akustycznym, roboty sanitarno–wentylacyjne, montaż klap przeciwpożarowych, zakupiono fotele teatralne z możliwością szybkiego demontażu w ilości 1 kompletu (44 sztuki).

W roku 2021 – przeprowadzono działania w obrębie balkonu poprzez rozbiórkę podłóg i konstrukcji wsporczej, wykonanie konstrukcji stalowej stropów, impregnacje, konstrukcje wsporcze pod montaż foteli, obudowę stropu, zabudowę balkonu umożliwiającą przejście do dróg ewakuacji, ułożenie wykładziny obiektowej, modernizację kabin akustyka i elektryka sceny wraz z aranżacją i wyposażeniem tych pomieszczeń, instalacje elektryczne, akustyczne, przeszkodowe, ewakuacyjne, prace malarskie, dokonano montażu foteli teatralnych, przeprowadzono pomiary akustyki i inne.

W pierwszej połowie roku 2022 – trwały dodatkowe prace poprawkowe oraz roboty towarzysząco–przygotowawcze do montażu tzw. widowni amfiteatralnej o konstrukcji lekkiej, łatwo demontowanej [na 84 miejsca], w układzie zapewniającym ewakuację do dwóch niezależnych wyjść ewakuacyjnych [poprzez balkon]. Dokonano zakupu lekkiej, aluminiowej widowni, która ma charakter „nakładki” i jest dedykowana zmodernizowanej widowni Dużej Sceny. Stanowi ona nieodłączny element wyposażenia i będzie wykorzystywana przy spektaklach dla mniejszej widowni.

Na przełomie kwietnia i maja 2022 Teatr zaskakująco znalazł się bezradny wobec gwałtownie rosnących cen i faktycznych potrzeb na przeprowadzenie planowanej modernizacji w kontekście lawinowego wzrostu cen na rynku robót budowlanych. Fundusze na 2022 rok, przyznane i posiadane w budżecie Teatru, okazały się dużo niewystarczające, skutkiem czego wszystkie plany inwestycyjne stanęły pod znakiem zapytania. Teatr poprosił swego Organizatora - Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - o pomoc w rozwiązaniu tego nader istotnego problemu. Dzięki dodatkowym środkom finansowym [1.188.007 złotych], przyznanym przez Samorząd Województwa na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 roku remont mógł być kontynuowany.

W miesiącach lipiec-grudzień 2022 r. trwał etap, który ostatecznie zakończył w/w inwestycję oraz wieloletni proces modernizacji wszystkich obiektów teatralnych, rozpoczętych ponad 10 lat temu. Obejmował takie roboty jak: kompletne usunięcie i demontaż starej podłogi (zmurszałe klepki parkietowe i wykładzina), rozbiórka konstrukcji nośnej podłogi, oświetlenia przeszkodowego, wykonanie i montaż nowej podłogi z konstrukcją nośną, zwiększenie nachylenia widowni, zakup i montaż nowego oświetlenia przeszkodowego, ewakuacyjnego, zakup i montaż foteli teatralnych z wykonaniem nowych mocowań rzędowych, przebudowa wejść na widownię, ułożenie wykładziny, badania akustyczne, roboty wykończeniowe i porządkowe.

Modernizacja ta jest ostateczną finalizacją działań, które w minionych latach sukcesywnie dążyły do podniesienia standardów Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Modernizacja podniesie komfort oglądania spektakli, dopasuje standard techniczny do współczesnych potrzeb, umożliwi szybki i bezpieczny demontaż urządzeń scenicznych oraz dowolne ich konfigurowanie w zależności od artystycznych potrzeb i wizji realizatorów spektakli oraz innych okoliczności Teatru. Inwestycja poprawi estetykę wyremontowanych już innych budynków Teatru, ale przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo osób korzystających z tych przestrzeni, wpłynie na podniesienie funkcjonalności, ułatwi dostęp do oferty Teatru, sprawiając, że czerpanie z niej stanie się przyjazne, pozbawione zagrożeń i - co nie bez znaczenia – ostatecznie zniweluje poczucie zawstydzenia, wynikającego z anachronicznych miejsc i urządzeń. Przeprowadzenie modernizacji stało się konieczne, w związku z nieuchronnością dostosowania przestrzeni widowni i balkonu do wymogów i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz p.poż., zwłaszcza w zakresie użytych materiałów, przebudowy dróg ewakuacyjnych, standardu przebywania, komfortu widzów Teatru oraz konieczność zapewnienia dostępności, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami.

Danuta Marosz, Dyrektor Naczelna Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu:

- Warto zauważyć, że budynki działającego od 1964 roku, czyli 59-letniego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, były adaptowane do potrzeb instytucji kultury w latach 60. ubiegłego wieku z zastosowaniem dostępnych w tamtym okresie technologii i materiałów. Modernizacja obiektów, przeprowadzona w latach 2007 – 2011 ze środków RPO, z uwagi na ograniczone zasoby finansowe, musiała pominąć całkowicie przestrzeń widowni i balkonu Dużej Sceny, skupiając się na potrzebach najpilniejszych lub wymagających natychmiastowego działania i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa widzów oraz pracowników instytucji. Z konieczności zrezygnowano więc z przebudowy widowni i balkonu Dużej Sceny… Ponad 20 lat temu, stare klepki podłogowe na widowni zostały przeszlifowane i pomalowane, a fotele teatralne zyskały nową tapicerkę, zakupioną ze składek bywalców teatralnych oraz Gminy Wałbrzych. Ich konstrukcja pozostała jednak bez zmian i była wybitnie przestarzała, ponieważ pochodziła z 1964 roku. Wszystkie klepki podłogowe na widowni – co potwierdziły „odkrywki” – musiały zostać jak najszybciej zdemontowane, a belki i cała zawilgocona, zmurszała konstrukcja podłogowa wymienione na nowe. Brak „przewyżki” ostatnich rzędów widowni powodował, iż Widzowie z końca sali nie widzieli akcji scenicznej, a ewentualne wyjście w czasie spektaklu wiązało się z brakiem dyskrecji poprzez skrzypienie klepek. Przestrzenie te nie posiadały też należytego oświetlenia przeszkodowego. Dziś z ogromną radością wraz z naszym Organizatorem - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, oddajemy do użytku piękną, pachnącą nowością widownię. Wierzymy, że wykorzystaliśmy przyznane nam środki do tego, by znacząco poprawić komfort Widzów na długie lata. Poza systematycznym podnoszeniem standardów chcę zauważyć, że systematycznemu wzrostowi ulega także nasza satysfakcja z dotacji bieżących na działania statutowe. Dzięki temu na tej pięknej widowni możemy oglądać także coraz lepsze spektakle. Wierzę, że wszyscy nasi widzowie odczują i docenią tę różnicę.

Informacja dodatkowa: poprzednie realizowane zadania:

W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka kluczowych dla istnienia Teatru zadań inwestycyjnych, takich jak UNOWOCZEŚNIENIE obiektów teatralnych w 2011r., INFORMATYZACJĘ w 2014r., MODERNIZACJĘ DZIEDZIŃCA, placów wewnętrznych i drogi ewakuacyjnej w kompleksie budynków Teatru w 2015 r.

CAŁKOWITA KWOTA FINANSOWANIA: 2 631 000 zł

OPIS ZADANIA:

Celem zadania „Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu” jest podniesienie funkcjonalności i bezpieczeństwa otoczenia Teatru oraz podniesienie estetyki miejsca. Zmodernizowany dziedziniec stanie się doskonałym uzupełnieniem estetycznym dla odremontowanego budynku Teatru i zrewitalizowanego placu przed jego wejściem.

Zakres prac zaplanowany do wykonania w ramach realizacji zadania:
• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami technicznymi,
• wykonanie rozdzielenia instalacji burzowej od kanalizacyjnej,
• wykonanie zwiększenia przepustowości instalacji burzowej wraz z włączeniem do sieci,
• wykonanie odwodnienia liniowego na dziedzińcu, drodze ewakuacyjnej i na placach wewnętrznych,
• wykonanie modernizacji wejścia ewakuacyjnego do budynku administracyjnego Teatru od strony dziedzińca wewnętrznego poprzez powiększenie otworu drzwiowego i zabezpieczenie przed zalewaniem wodami opadowymi,
• wykonanie wymiany bram wjazdowych na terenie Teatru,
• wykonanie instalacji wewnętrznego monitoringu dziedzińca, placów wewnętrznych i drogi ewakuacyjnej,
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego dziedzińca, placów wewnętrznych i drogi ewakuacyjnej,
• wykonanie modernizacji starej nawierzchni dziedzińca zewnętrznego, drogi ewakuacyjnej, placów wraz z wymianą i wzmocnieniem podłoża oraz położenie nowej nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 2 000 m2,
• wykonanie modernizacji murów oporowych poprzez częściową ich wymianę, a w pozostałych jego częściach  ich wzmocnienie,
• wykonanie nowego ogrodzenia wokół Teatru,
• zagospodarowanie wewnętrznych terenów zielonych w elementy małej architektury.

W 2018 roku wykonano zadanie pn. TEATR NOWYCH MOŻLIWOŚCI poprzez zakup i wymianę wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia i akustyki, takich jak:
• cyfrowy mikser dźwięku z możliwością zdalnego sterowania, który wykluczył przestarzałe, mocno zawodne, analogowe elementy systemu nagłośnienia i znacząco poprawił jakość odbioru spektakli;
• projektor multimedialny 5000 ANSI Lumenów - o dużej jasności, do budowy nieoczywistych efektów wizualnych, np. scenografii za pomocą wiązki światła…
• w pełni zdalnie sterowany mikser mobilny, który pozwala na efektywną pracę w trudnych przestrzeniach;
• zestaw 12 mikroportów wraz z niezbędnym osprzętem;
• mikrofony dynamiczne instrumentowe i mikrofony pojemnościowe… do realizacji spektakli muzycznych i koncertów, profesjonalnego nagłośnienia instrumentów smyczkowych, aerofonów i innych…

W III kwartale 2019 roku - z pozyskanych od Ministerstwa Kultury środków i wsparcia budżetu Województwa Dolnośląskiego - „Szaniawski” zakończył 2-gi etap zadania modernizacji urządzeń do realizacji wydarzeń w siedzibie instytucji i działań w innych przestrzeniach – TEATR NOWYCH MOŻLIWOŚCI – ROZSZERZENIE Zadanie obejmowało przebudowę infrastruktury technologii Dużej Sceny i Sceny Kameralnej „Szaniawskiego”, pozwalającą na dalszą realizację podstawowych celów statutowych, poprzez zakup urządzeń oświetlenia i akustyki, takich jak:
• system audiodeskrypcji i tłumaczeń symultanicznych, który otwiera przed widzami niedowidzącymi, albo niedosłyszącymi wolny dostęp do kultury: spektakli, czytań i innych wydarzeń, organizowanych przez Teatr, a także ułatwia z nimi komunikację;
• wielkoformatowe ekrany do profesjonalnych projekcji, pozwalające prowadzić wyświetlenia dla widowni, ulokowanej po przeciwnych stronach sceny;
• w pełni mobilny, ekran ramowy w skrzyni transportowej;
• windy do mocowania projektorów, sterowane elektrycznie z mechanizmem nożycowym;
• przenośną kamerę 4K , pozwalającą na robienie stabilnych zdjęć, wyposażona w profesjonalny statyw
z ruchomą głowicą i ruch we wszystkich płaszczyznach;
• przenośną kamerę 4K, za pomocą której można zarządzać czterema grupami obiektywów jednocześnie i niezależnymi od siebie;
• profesjonalny laptop, pozwalający na bezproblemową realizację wideo oraz dźwięku podczas najbardziej wymagających spektakli Teatru;
• system operacyjny Dante – który chroni spektakle teatralne przed zanikami dźwięku;
• gitarę elektryczną ze wzmacniaczem i transportowym case oraz cyfrowe pianino.

Twoja reakcja na artykuł?

10
77%
Cieszy
2
15%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
8%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (5)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group