Piątek, 4 grudnia
Imieniny: Barbary, Piotra, Jana
Czytających: 2574
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Zobacz prace powstałe w czasie VI Forum Malarstwa Polskiego

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 9 grudnia 2011, 11:34
Aktualizacja: 11:35
Autor: opr. PAW
Fot. użyczone
W wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych Zamek Książ oglądać można wystawę prac uczestników VI Forum Malarstwa Polskiego – Widzieć.

W ciągu dwóch lat - od maja 2010, do sierpnia 2012 - na wystawach w dwunastu polskich galeriach uczestniczących w projekcie VI FMP, prace wybrane przez uczestników Forum lub wykonane w związku z podjętym tematem, prezentują ich indywidualny punkt widzenia i stosunek do zagadnienia „widzenia” w malarstwie.

Uczestnikami VI edycji Forum są znani polscy artyści malarze: Stanisław Baj, Stanisław Batruch, Stanisław Białogłowicz, Grzegorz Grzebieniowski, Ireneusz Kopacz, Marian Waldemar Kuczma, Leszek Misiak, Teresa Miszkin, Stanisław Rodziński, Jacek Rykała oraz Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki, jako uczestnicy wystawy i koordynatorzy projektu, a także teoretycy sztuki: Magdalena Hniedziewicz, Anna Kroplewska Gajewska, Artur Mordka, Magdalena Rabizo Birek, Grażyna Ryba, Andrzej Saj. Wystawie towarzyszy obszerny katalog, zawierający oprócz reprodukcji malarstwa, wypowiedzi teoretyków i krytyków sztuki oraz uczestniczących w Forum artystów malarzy.

We wstępie katalogu do wystawy, dr Andrzej Saj, krytyk i teoretyk sztuki, redaktor naczelny pisma Format, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, określa ramy problematyki VI Forum w następujący sposób:
„Forum Malarstwa Polskiego, zorganizowane już po raz szósty z inicjatywy Mirosławy i Kazimierza Rocheckich z Torunia, należy do nielicznych obecnie w kraju przedsięwzięć plenerowo – warsztatowych, w trakcie których dochodzi do zamierzonych konfrontacji artystów z teoretykami i krytykami sztuki. Ponadto artyści są tu obligowani do teoretycznych wypowiedzi na temat sztuki, w tym do interpretacji własnej twórczości. Hasło porządkujące dany dyskurs artystyczno-teoretyczny jest każdorazowo określane przez organizatora Forum.”

(...) „Kuratorzy Forum – pisze Andrzej Saj - postawili w zaproszeniu do uczestników – m. in. takie pytania: Jak patrzeć? Co widzieć? Jak to pokazać? Czy problem widzenia interesuje współczesnych artystów? Czy próbują własny sposób widzenia świata zaproponować innym, zwrócić uwagę na rzeczy, sprawy, jakości niedostrzegane, bagatelizowane, a według nich istotne? Jest to problematyka nader aktualna, jako że wobec rosnącego znaczenia nowych mediów w sztuce (chodzi tu o fotografię, wideo, grafikę i animacje komputerową) zmienia się rozumienie i sens artystycznego widzenia, a tym samym ewoluują, preferowane obecnie, koncepcje obrazowania. Teoria sztuki proponuje w zastosowaniu do wirtualnych obrazów interpretację w kategoriach, tzw. estetyki znikania” (por. J. Baudrillard, p. Virilio), co w jakiejś mierze „unieważnia” znaczenie konwencjonalnego obrazu malarskiego, skutkuje ponadto teoretycznymi dywagacjami o „zdradzonym obrazie”(np. G. Sztabiński) czy mówieniu o „spustoszeniu malarstwa” (H. Gadamer) itp. Powracają także, wielokrotnie artykułowane głosy o „końcu malarstwa” i zastąpieniu go, generowanymi z komputera, wirtualnymi przedstawieniami. Stąd uzasadnione opinie o tzw. „uprzemysłowieniu widzenia”, w tym jego mediatyzacji, co służy wprawdzie poszerzeniu obszaru tego, co widzialne, ale jednocześnie zubaża odbiór niezapośredniczony, emocjonalno-zmysłowy. Pomysłodawcy Forum – podjęli się, zatem, swoistej obrony tradycyjnych wartości malarstwa, włączając w to zamiar aktualizacji teoretycznej podbudowy takiego myślenia. A ważne jest to o tyle, że - jak dowodzi praktyka – malarstwo, mimo głosów krytyki o jego wyczerpaniu, czy kryzysie itp. nadal angażuje ogromny potencjał twórczy, jest stąd społecznie nadal przydatne. Ponadto, malarstwo ciągle zaspokaja duchowe aspiracje zarówno wielu twórców, jak i odbiorców spragnionych kontaktu z autentycznymi wytworami artystów, a nie produktem zaprogramowanej maszyny. Tak więc pomysł rozpoznania specyfiki procesu widzenia i jego rangi dla obrazowania, okazuje się być o tyle trafny, że odnosi się do głębszego, osobistego namysłu, angażującego psychiczno-mentalne predylekcje twórców.”

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group