Wtorek, 16 lipca
Imieniny: Marii, Mariki
Czytających: 4152
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Absolutorium to formalność?

Piątek, 23 czerwca 2023, 6:37
Autor: red
Wałbrzych: Absolutorium to formalność?
Fot. red
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska informuje, że we wtorek 27 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 w ratuszu sala witrażowa odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i prowadzonych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Raport o stanie Gminy Wałbrzych za rok 2022.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wałbrzycha wotum zaufania.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Wałbrzycha za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2022 rok:

• rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2022 rok wraz z opinią RIO,

• rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Wałbrzycha za 2022 rok,

• zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Wałbrzych za rok 2022,

• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2022 rok,

• przedstawienie stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania,

• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2022 rok,

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr LVII/617/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 rok.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/354/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru multimodalnego centrum przesiadkowego położonego w rejonie ulicy Piotra Wysockiego w Wałbrzychu.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2024-2027.

17. Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie powiatów: M. Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i jaworskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Legnicy, Nadzór Wodny w Wałbrzychu.

18. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

20. Zamknięcie obrad

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
8%
Złości
12
92%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (18)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group