Sobota, 28 listopada
Imieniny: Grzegorza, Zdzisława, Stefana
Czytających: 2474
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

APEL O POMOC

Wiadomości: Wałbrzych
Sobota, 31 grudnia 2011, 9:07
Aktualizacja: 9:13
Autor: RED
Fot. użyczone
Społeczny Komitet Obrony PSP 31 czyli wszystkie osoby zaangażowane w walkę o cofnięcie planów likwidacji placówki, w walce o los naszych dzieci, zwracamy się z rozpaczliwym apelem o zainteresowanie się naszą sprawą i pomoc.

20 grudnia podczas spotkania z dyrektorami szkół Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przedstawił plan nowej sieci szkolnej na lata 2012-2015, której opracowaniem zajmował się zespół pod kierunkiem Zastępcy Prezydenta Zygmunta Nowaczyka. Celem przedsięwzięcia, z nazwy, jest racjonalizacja sieci szkolnej i optymalizacja warunków pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej. W założeniu podano likwidację Publicznych Gimnazjów nr 4 i 5 oraz Publicznych Szkół Podstawowych nr 12, 17, 19 i 31.

Powyższa decyzja wywołała nasz natychmiastowy, stanowczy sprzeciw, który odbił się szerokim echem nie tylko w naszym mieście, czego dowodzi stale rosnąca skala protestu, do którego dołącza się coraz więcej osób z różnych środowisk. Uważamy za niedopuszczalne brak konsultacji społecznych z rodzicami, nauczycielami, mieszkańcami dzielnic i związkami zawodowymi przed podjęciem działań zmierzających do likwidacji szkół.

W opracowaniu sieci szkół 2011-13, jakie przesłano Dyrekcji PSP 31, czyli dokumentu mającego wykazać zasadność likwidacji tej szkoły, znalazły się dane znacznie różniące się od danych np. z GUS, jakimi dysponujemy. Przesłane materiały nie są szczegółowe, nie znamy źródła ich pochodzenia, natomiast zawierają rażące błędy matematyczne. Przykładem choćby koronny argument czyli niż demograficzny, gdzie jesteśmy w posiadaniu statystyk i badań świadczących o wyżu demograficznym w chwili obecnej i kolejnych latach.

Mamy zastrzeżenia co do przygotowania merytorycznego zespołu do spraw reorganizacji sieci szkolnej, którego kierownik Prezydent Zygmunt Nowaczyk w sierpniu tego roku zapewniał, że cyt. „dzieci przybywa, a wskaźniki są optymistyczne”, a 4 miesiące później cyt. „przypomniał, że w 2005 roku zbierane były materiały z których wynikało, że niż demograficzny będzie nam towarzyszyć przez najbliższe lata”. Podobnie w sierpniu, zapytany o plany likwidacji szkół, mówił „W tej chwili sieć placówek w Wałbrzychu jest optymalna. Nasze wysiłki będą zmierzać do dowartościowania szkół. Myślę o remontach, inwestycjach i zakupach nowoczesnych pomocy naukowych.”

Kryteria, jakie zostały wykorzystane w dokumencie nie dotyczą naszej placówki – przykładowo zarzuca się migracje dzieci z naszego terenu do innych placówek oświatowych, podczas gdy to Gmina odmawia pozwolenia na tworzenie dodatkowych oddziałów, na które jest zapotrzebowanie (w bieżącym roku szkolnym – oddział przedszkolny). Poza tym w PSP 31 trwają przygotowania nad utworzeniem zespołu szkolno-przedszkolnego, szkoła dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i kadrą. Jest to bardzo atrakcyjna propozycja dla mieszkańców Rusinowa i okolic, które wykazują tendencję rozwojową poprzez wymianę pokoleniową oraz to, że w budowie jest kilka osiedli domków jednorodzinnych zasiedlanych przez rodziny z dziećmi lub młode małżeństwa planującymi posiadanie dzieci.

Kolejny argument za zmianą sieci szkół to niewykorzystanie istniejących pomieszczeń w szkołach, w których co roku spada liczba oddziałów, podczas gdy inne, większe placówki nie są wystarczająco zapełnione. Jednocześnie zakłada się likwidacje placówek, w których zmianowość spada poniżej 0,75 więc nie rozumiemy zakwalifikowania w tej grupie PSP 31, w której zmianowość utrzymuje się na poziomie 0,9, a wypełnienie placówki i wykorzystanie sal jest ponad 90%.

Tymczasem Gminny Zespół Szkół nr 2, do którego miałyby przejść dzieci z 31 ma zmianowość na rok 2011 w wysokości 0,96 co po przyłączeniu raczej nie idzie w parze z możliwością zapewnienia dzieciom napływowym z naszej szkoły odpowiednich warunków nauki (szkoła jest dopełniona, w grę wchodzi jedynie dwuzmianowość, której wypierał się Pan Prezydent Szełemej). M.in. w związku z tym rodzice uczniów PSP 31 nie zamierzają posyłać swoich dzieci do GZM nr 2, co zaowocuje przejściem dzieci do gmin ościennych, przykładowo dzieciom z Walimia bliżej będzie do Świdnicy. Pragniemy zauważyć, że Gmina Walim opłaca subwencję oraz dojazd dzieci z Dziećmorowic. Gimnazjaliści wychodzący z PSP 31 uczęszczają głównie do gimnazjum w Jedlinie Zdroju.

Nie zgadzamy się na podwójną trasę dowozu dzieci do GZS nr 2. Kwestie bezpieczeństwa naszych dzieci są dla nas najbardziej istotne, mamy spore obawy, że wiele ryzykujemy poprzez konieczność codziennego dowozu dzieci do szkoły. Co stanie się z dzieckiem, które spóźni się na autobus? Co z zajęciami pozalekcyjnymi, z których nikt nam dzieci nie odwiezie?

Nasza szkoła od wielu lat osiąga bardzo wysokie wyniki dydaktyczne, czego dowodem są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Średnia punktów plasuje naszą szkołę zawsze powyżej średniej wałbrzyskiej i dolnośląskiej. Dzieje się tak dlatego, że uczniowie pracują w klasach po 20-kilka osób, wedle wszelkich założeń optymalnych liczebnie. Plan oświatowy zakłada właśnie po 26 dzieci w klasach. PSP 31 jawi się na tle innych szkół jako lider. Stanowi o tym również wysoki poziom wykształcenia nauczycieli.

Rodzice sami modernizują szkołę, inwestujemy środki i pracę własną na rzecz budynku, którego stan jest coraz lepszy. Nie pozwolimy, aby te starania poszły na marne. Szkoła została zakwalifikowana do termomodernizacji oraz doposażona ze środków z projektu „31 przepisów na równość” w kwocie 350 tys. zł, przy czym przekazała gminie prawie 50 tys. zł za wynajem pomieszczeń. Doinwestowano różnymi środkami wiele pomieszczeń. Kiedy więc dokonano wizji lokalnej budynku, skoro uznano, że może on zniszczeć jak wiele innych po podobnych placówkach, choćby po byłej PSP nr 16 w naszej dzielnicy?

Budynki po zlikwidowanych szkołach należy zabezpieczyć, jest to kosztowne. Podobnie jak stworzenie w nich mieszkań socjalnych czy sztucznych tworów typu centrum lokalnej społeczności. My takie centrum tworzymy sami, w tętniącej życiem szkole, bez pomocy ze strony gminy oraz jej nakładów finansowych. Tymczasem pod pretekstem oszczędności, zamierza się wydać ogromne kwoty na dowozy dzieci, odprawy dla nauczycieli, którzy stracą miejsca pracy oraz koszty związane z zabezpieczeniem budynku.

Decyzja o likwidacji jest wysoko szkodliwa społecznie, zarówno dla dzieci, jak i dla mieszkańców dzielnicy i okolic, którzy tworzą zwartą wspólnotę wokół PSP 31. Ta wspólnota uważa plan likwidacji szkoły za fatalną w skutkach pomyłkę. Nie widzimy żadnych argumentów kwalifikujących PSP 31 do zamknięcia. W innych dzielnicach np. na Piaskowej Górze i Podzamczu, Starym Zdroju, w Śródmieściu są po 2 lub 3 szkoły, nie widzimy sensu zamykania jedynej szkoły podstawowej w dzielnicy, a właściwie kilku dzielnicach.

W obliczu braku merytorycznych argumentów ze strony osób odpowiedzialnych za decyzję likwidacji, jesteśmy zmuszeni zwracać się do wszelkich pomocnych instytucji, osób, mediów. Prosimy o wszelkie wsparcie i nagłośnienie sprawy. Prosimy o zjednoczenie się ponad wszelkimi podziałami w celu zahamowania polityki absurdu, opartej na destrukcji, nieodwracalnej szkody, popartej bezdusznymi słupkami i wykresami z wybiórczo użytymi danymi, w dodatku opracowanymi w sposób błędny. Prosimy o pomoc.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, Radnych Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu, Radnych Sejmiku Wojewódzkiego związanych z Wałbrzychem oraz przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich na spotkanie:
02.01.2011r. o godzinie 16.00 w budynku PSP 31, Osiedle Górnicze 19a, 58-308 Wałbrzych
oraz na spotkanie mieszkańców i rodziców z dzielnic, w których planowana jest likwidacja placówek z Radnymi Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu, Radnymi Sejmiku Wojewódzkiego, w dniu 13.01.2011r. o godzinie 16.00 w budynku PSP 31, Osiedle Górnicze 19a, 58-308 Wałbrzych.

Z poważaniem i nadzieją
Społeczny Komitet Obrony PSP 31
Monika Misińska-Wrona

Czytaj również

Komentarze (24) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group