• Niedziela, 15 grudnia 2019
  • Godz. 14:37
  • Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny, Waleriana
  • Czytających: 3627
  • Zalogowanych: 2
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Miejscy radni spotkają się podczas sesji

Wiadomości: Wałbrzych
Wtorek, 26 września 2017, 9:51
Aktualizacja: 10:01
Autor: red
Fot. PAW
W czwartek 28 września o godz. 9.00 w ratuszu odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr XL/343/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek
oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej, określonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/2 o powierzchni 0,6569 ha, obręb Podgórze 39 z przeznaczeniem na działalność sakralną – poszerzenie cmentarza parafialnego.

13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

14. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

16. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (4) Dodaj komentarz

57jurand 26-09-2017 21:21
Punkt 12 - przygotowanie gruntu pod oddanie ziemi za bóg zapłać. Zapewne za geodetę i hipoteczne zapisy w księdze także miasto zaplaci - stary numer przerobiony na Poniatowie. Okupacja trwa w najlepsze.
~Pilot 26-09-2017 22:10
Najciekawszy punkt obrad to punkt 16 -zakończenie obrad i do kasy po kasę
~wal 27-09-2017 12:53
Przyjdzie czas,że 57jurand,podobnie jak jego idole tj.Jaruzelski czy Kiszczak, nagle przejrzy na zamykające się oczy i stwierdzi,że Bóg istnieje,on go bardzo kocha i pragnie być pochowany na katolickim cmentarzu z udziałem księdza. I m.im.dlatego też Panie jurandzik, istnieje potrzeba zwiększania terenu pod te cmentarze. Życzę długich lat życia i jak najszybszego przejrzenia na trzeźwe oczy.
~Do wal 27-09-2017 20:55
Bóg nie istnieje, wystarczy logicznie pomyśleć przez 5 minut.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group