Sobota, 17 kwietnia
Imieniny: Rudolfa, Roberta
Czytających: 2161
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat wałbrzyski: Powiat Wałbrzyski za korytarzami drogowymi

Piątek, 21 marca 2014, 14:49
Aktualizacja: 14:51
Autor: red
powiat wałbrzyski: Powiat Wałbrzyski za korytarzami drogowymi
Fot. PAW
Starosta wałbrzyski Józef Piksa znalazł się wśród 19 sygnatariuszy listu intencyjnego, dotyczącego opracowaniu programu korytarzy drogowych dla wywozu towarów wysokotonażowych w województwie dolnośląskim. Program opracował i pilotuje powiat świdnicki.

Szefowie dziewiętnastu z dwudziestu dziewięciu powiatów Dolnego Śląska podpisali list intencyjny, który ma kluczowe znaczenie dla większości powiatów Dolnego Śląska. Wyznaczenia programu korytarzy drogowych dla wywozu kruszyw, sprawi, że będą wywożone specjalnie do tego przygotowanymi drogami.
– Nareszcie możemy przejść do rzeczy w kwestii problemy dotyczącego nie tylko powiatu świdnickiego czy wałbrzyskiego, ale też wielu ościennych – mówił Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa. – Wszyscy mieszkający na południe od A4 są narażeni na ogromną ilość towaru przewożoną przez drogi. Przechodzimy do działań wykonawczych w budowie województwa i porozumieniach dwustronnych. Chcemy w ciągu najbliższych 10 lat stworzyć korytarze na południe od A4, będziemy też starać się aby szukać środków, tak by drogi te utrzymywać w dobrym stanie.

Zdaniem władz powiatu świdnickiego kluczową rolę przy tworzeniu programu odegrała współpraca pomiędzy powiatami. List intencyjny, który ma być początkiem prac nad projektem podpisało 19 z 29 szefów powiatów Dolnego Śląska. W całość zaangażowane mają być nie tylko powiaty ale jednostki, które mogą pomóc w realizacji planu polegającego głównie na korzystaniu z bocznic kolejowych – PKP PLK, PKP SA Oddział we Wrocławiu oraz PKP CARGO, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Już kilka tygodni temu powiaty zdecydowały się stworzyć roboczy zespół, który wypracował wnioski do realizacji.

Powiat świdnicki, jako ten, który będzie całość pilotował już opracował dziesięć najbardziej newralgicznych punktów w powiecie świdnickim, reszta samorządów ma za zadanie zrobić to samo. To jedne z pierwszych kroków, dziś, kiedy już podpisy pod listem zostały złożone, można przystąpić do dalszych działań.

Treść listu intencyjnego:

Dla rozwiązania problemu transportu towarów masowych na terenie powiatów stanowiących Strony niniejszego listu oraz dążąc do ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców - Strony deklarują nawiązanie współpracy związanej z kształtowaniem i dostosowaniem sieci drogowej do występujących potrzeb przewozowych poprzez wyznaczenie wspólnych korytarzy transportu drogowego, będących celem podjętego programu.

§ 1

Strony deklarują współpracę w realizacji projektu, zgodnie z wyznaczonymi celami i wsparcie merytoryczne i finansowe podejmowanych działań, poprzez :

a) udostępnienie będących w posiadaniu dokumentów, materiałów, koncepcji i danych niezbędnych do opracowania programu - dotyczącego wyznaczenia korytarzy transportu kołowego dla pojazdów wysokotonażowych w obszarze zainteresowanych powiatów, będących Stronami,

b) współdziałanie z lokalnymi społecznościami oraz lokalną władzą samorządową,

c) czynny współudział w pracach zespołów badawczych i opracowywanych projektowych rozwiązaniach technicznych - stanowiących cel programu,

d) wykonywanie niezbędnych pomiarów, analiz i prognoz ruchu na administrowanym terenie – niezbędnych w trakcie opracowywania programu.

§ 2

Dla osiągnięcia założonego celu Strony, wykorzystując swoje doświadczenia w zakresie kształtowania sieci drogowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska - utworzą wspólny zespół programowy, którego celem będzie wypracowanie wspólnych uzgodnień i planowanych zamierzeń związanych z wyznaczaniem korytarzy dla transportu towarów masowych - obejmujących swym zakresem cały obszar współpracujących ze sobą Stron.

§ 3

Strony oczekują od tej współpracy pozytywnych efektów w zakresie wyznaczenia korytarzy dla transportu wielotonażowego, jak również impulsów dla intensyfikacji rozwoju gospodarczego z jednoczesną poprawą jakości środowiska i życia społeczeństw lokalnych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group