Sobota, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 3704
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Projekt pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór” w realizacji

Wiadomości: powiat wałbrzyski
Czwartek, 23 sierpnia 2012, 9:45
Aktualizacja: 9:47
Autor: red
Fot. red
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przystąpił do realizacji projektu pilotażowego „Twoja kariera – Twój wybór” w ramach Programu „Młodzi na rynku pracy” opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do realizacji projektu zostały wyłonione 23 powiaty z terenu całej Polski, w tym powiat wałbrzyski, który otrzymał na ten cel 2 600 000 zł.

Pilotażowy projekt przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zawarte w projekcie adresowane są wyłącznie do wybranej grupy 100 osób, które nie ukończyły 30 roku życia i zostały zarejestrowane w Urzędzie po raz pierwszy, a od dnia rejestracji do dnia wdrożenia pilotażu nie upłynęło 6 miesięcy.

Projekt realizowany jest od lipca 2012 r. do końca grudnia 2013 r.

W dniu 31 lipca 2012 r. zakończono rekrutację 100 uczestników pilotażu zgodnie z kryteriami określonymi w projekcie, a każdemu uczestnikowi przydzielono opiekuna (pośrednika pracy lub doradcę zawodowego).

Zgodnie z założeniami projektu 50% uczestników pilotażu stanowią kobiety, natomiast struktura uczestników pilotażu wg wykształcenia na dzień 31.07.2012 r. przedstawia się następująco:

- 21 osób z wykształceniem wyższym,
- 18 osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym,
- 18 osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym,
- 15 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
- 28 osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.


Nowe instrumenty testowane w drodze pilotażu to:
- Indywidualne wsparcie opiekuna.
- Promesa aktywizacji młodych (bon stażowy, bon szkoleniowy, bon na kształcenie zawodowe lub policealne, bon na kształcenie podyplomowe, bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej).
- Dotacja na zasiedlenie.

1. Indywidualne wsparcie opiekuna:

W ramach projektu każdemu uczestnikowi pilotażu został przydzielony opiekun, który będzie mu towarzyszył przez okres niezbędny do momentu wprowadzenia na rynek pracy. Indywidualne podejście do uczestnika pilotażu to innowacyjna metoda pracy z klientem, polegająca na objęciu osoby bezrobotnej intensywną, indywidualną pomocą. Osoba uczestnicząca w pilotażu działa w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD) opracowany niezwłocznie przed przystąpieniem do projektu. Opiekun odpowiedzialny jest za monitorowanie postępów w realizacji IPD.

2. Promesa aktywizacji młodych:

Promesa aktywizacji młodych bezrobotnych obejmuje finansowanie poniższych form wsparcia, które przyznawane są na wniosek bezrobotnego.


* Bon szkoleniowy:

Bezrobotny posiada do dyspozycji maksymalnie 3 646 zł. (wysokość przeciętnego wynagrodzenia), za które może pokryć koszty szkolenia. Środki określone bonem mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie kursu/warsztatu szkoleniowego organizowanego przez instytucję szkoleniową. Osoba korzystająca z bonu będzie mogła samodzielnie wyszukać szkolenie i zdecydować, w której instytucji szkoleniowej i w jakim terminie się ono odbędzie. Dodatkowe koszty szkolenia takie jak: badania lekarskie, koszty dojazdu lub koszty zakwaterowania również mogą zostać sfinansowane w ramach bonu.

W ramach bonu szkoleniowego wyklucza się kurs kierowcy kat. B oraz szkolenia językowe.


* Bon na kształcenie podyplomowe:

Bezrobotny posiada do dyspozycji maksymalnie 7 292 zł. (wysokość 200% przeciętnego wynagrodzenia). Bon na kształcenie podyplomowe przeznaczony jest dla absolwentów szkół wyższych, których udział w programie rozpoczął się nie później niż 12 miesięcy od zakończenia studiów. Oprócz kosztów studiów podyplomowych sfinansowaniu podlegają również koszty zakwaterowania, dojazdu oraz zakup podręczników.


* Bon na kształcenie zawodowe lub policealne:

Bon skierowany jest głównie do osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w systemie szkolnym. Bezrobotny posiada do dyspozycji kwotę maksymalnie 7 292 zł. (wysokość 200% przeciętnego wynagrodzenia) do wykorzystania w trakcie pierwszego roku nauki. Oprócz kosztów kształcenia zawodowego lub policealnego w szkole posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, możliwe jest sfinansowanie : kosztów przejazdu, zakwaterowania, badań lekarskich i zakup podręczników.


* Bon stażowy:

Bon ma na celu zwiększenie szansy zatrudnienia młodej osoby po stażu, zwiększenie motywacji bezrobotnego do aktywności w poszukiwaniu pracy. Bezrobotny otrzyma środki (stypendium stażowe) za 6-o miesięczny staż, a pracodawca, który zatrudni bezrobotnego po stażu na kolejne 6 miesięcy otrzyma premię w wysokości 1500zł. Ponadto w ramach kwoty określonej w bonie osoba bezrobotna może uzyskać sfinansowanie badań lekarskich oraz koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtów. Otrzymanie bonu stażowego wyklucza możliwość otrzymania dotacji na zasiedlenie.


* Bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej:

Pracodawca przez okres do 12 miesięcy otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia absolwenta szkoły wyższej (794,20 zł/miesiąc). Warunkiem skorzystania z refundacji wynagrodzenia jest deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu na dalsze 6 miesięcy ww. osoby. Otrzymanie tego bonu wyklucza możliwość otrzymania dotacji na zasiedlenie.

3. Dotacja na zasiedlenie:

Uczestnicy pilotażu będą mogli skorzystać z „dotacji na zasiedlenie” w wysokości 5 000 zł. Jest to forma wsparcia mobilności zawodowej i przestrzennej osób bezrobotnych, które poszukują pracy. Cała kwota będzie mogła zostać przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy (co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania lub gdy czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie). Dotacja na zasiedlenie przysługuje bezrobotnemu podejmującemu po raz pierwszy zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniom społecznym, poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Uczestnicy projektu pilotażowego mogą na bieżąco kontaktować się ze swoimi opiekunami, natomiast pracodawcy zainteresowani nowymi formami aktywizacji mogą uzyskać dodatkowe informacje w pok. nr 116 lub pod nr telefonu 74 84 07 338.


- Zakwalifikowaliśmy się do projektu jako jeden z dwudziestu trzech powiatów w Polsce i jako drugi na Dolnym Śląsku - nie ukrywam, że w dużej mierze dzięki zaangażowaniu i pomocy pani poseł Izabeli Mrzygłockiej. Uczestnictwo w tym projekcie to dla nas ogromne wyróżnienie. Świadczy o tym, że ministerstwo uznaje nasz samorząd za partnera wiarygodnego, który jest w stanie zrealizować ten projekt na swoim terenie - komentuje Starosta Wałbrzyski Robert Ławski, dodając, iż Powiat Wałbrzyski jest też jednym z pięciu w grupie tzw. powiatów dużych, beneficjentów projektu, co wiąże się z otrzymaniem na realizację zadania aż 2 600 000 zł.

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group