Wtorek, 1 grudnia
Imieniny: Edmunda, Natalii
Czytających: 2195
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Przygotuj się na śmieciową rewolucję

Wiadomości: Wałbrzych
Sobota, 5 maja 2012, 7:50
Aktualizacja: 7:50
Autor: red
Fot. organizatorzy
Segregując odpady, zapłacisz mniej i poprawisz czystość swego otoczenia. Już nie będziesz podpisywać indywidualnej umowy na odbiór odpadów. Zapłacisz Gminie, która zadba o odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wynika to z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

GMINA. Najważniejsze obowiązki wynikające ze zmienionych przepisów:

Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz nadzór nad ich prawidłowym zagospodarowaniem, ustanowienie selektywnego zbierania odpadów z podziałem na co najmniej następujące frakcje: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji (np. resztki pożywienia), stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie ich selektywnej zbiórki. Kampania informacyjna dotycząca wdrożenia nowych przepisów zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie przyszłego roku. Nastąpi wybór w drodze przetargu przedsiębiorcy, który opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

MIESZKAŃCY. Najważniejsze postanowienia wynikające ze zmienionych przepisów:

Możliwość oddawania zebranych odpadów do specjalnie zorganizowanych punktów ich selektywnego zbierania. W nieruchomościach stanowiących budynki wielolokalowe obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące odpadów przejmie zarząd nieruchomością wspólną. Właściciele nieruchomości będą zobowiązani przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. „opłatę śmieciową". Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do składania gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, gmina w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien on ponosić. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu znikną tzw. „dzikie wysypiska odpadów". Właściciel nieruchomości musi zadbać, by termin obowiązywania jego dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. Pozwoli to uniknąć podwójnej opłaty, a więc ponoszonej na rzecz przedsiębiorcy dotychczas odbierającego odpady i gminy jednocześnie.

Harmonogram wprowadzania systemu:

1 stycznia 2012 r. Weszła w życie znowelizowana ustawa. Gmina uruchomiła rejestr działalności regulowanej, do którego wpis mogą uzyskiwać przedsiębiorcy zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Do 30 kwietnia 2012 r. Firmy odbierające odpady komunalne zobowiązane są złożyć do gminy pierwsze sprawozdanie z dotychczas prowadzonej działalności.

1 lipca 2012 r. Sejmik województwa uchwali aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Z wojewódzkiego planu wynikać będzie, do jakiej instalacji trafią odpady wytwarzane przez mieszkańców danej gminy.

Do końca 2012 r. Gminy zobowiązane są podjąć szereg uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie (w tym w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości).

Od 1 stycznia 2013 r. Zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna w celu zapoznania właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

Do 31 marca 2013 r. Gminy zobowiązane są złożyć do Marszałka Województwa pierwsze sprawozdania o sposobie wywiązywania się z zadań nałożonych na gminę.

Od 1 lipca 2013 r. Nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Do tego czasu muszą być rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.

Czytaj również

Komentarze (7) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group