Piątek, 1 marca
Imieniny: Antoniego, Dawida, Radosława
Czytających: 5128
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Sporo uchwał do podjęcia

Poniedziałek, 27 listopada 2023, 11:39
Aktualizacja: 13:03
Autor: red
Wałbrzych: Sporo uchwał do podjęcia
Fot. red
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska informuje, że jutro, czyli 28 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w sali witrażowej ratusza odbędzie się LXXIII sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXX i LXXII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podjętych i prowadzonych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Wałbrzych Programu pn. „Karta Mieszkańca Kocham Wałbrzych”.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wałbrzych - Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XV/210/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wałbrzych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2024-2028.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie włączenia do Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu, ul. Kasztelańska 7 Żłobka Samorządowego Nr 8 w Wałbrzychu, ul. Sosnowa 25A i zmiany statutu Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/291/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę nr LXI/752/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr LVII/622/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wałbrzycha w 2023 roku.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr LXIII/670/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym i treningowym.

22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2022/2023.

23. Informacja o wyznaczonych na 2024 rok podmiotach, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne.

24. Informacja o wyznaczonych na 2024 rok podmiotach, na rzecz których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

25. Informacja o złożonych do Prezydenta Miasta Wałbrzycha oświadczeń majątkowych za rok 2022.

26. Informacja o złożonych do Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oświadczeń majątkowych za rok 2022.

27. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

28. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

29. Zamknięcie obrad

Twoja reakcja na artykuł?

4
27%
Cieszy
2
13%
Hahaha
1
7%
Nudzi
1
7%
Smuci
0
0%
Złości
7
47%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (6)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group