Tysiące wałbrzyszan na Mszy Papieskiej (1/28)

Fot. Paweł Wyszowski
Copyright © 2002-2022 Highlander's Group