• Poniedziałek, 26 sierpnia 2019
  • Godz. 5:41
  • Imieniny: Aleksandra, Marii, Wiktora, Zefiryny
  • Czytających: 2139
  • Zalogowanych: 0
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Zmiany w karcie parkingowej dla osób niepełnosprawnych

Wiadomości: Kraj
Poniedziałek, 6 stycznia 2014, 10:52
Autor: opr.red.
Fot. użyczone
Zgodnie z wchodzącymi właśnie w życie przepisami, karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej na maksymalnie 5 lat. Nieuprawnione korzystanie z karty zagrożone będzie karą grzywny do 2000 zł.

20 grudnia 2013 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie przypadków posługiwania się przez kierowców w sposób nieuprawniony kartami parkingowymi i w konsekwencji zwiększenie ilości miejsc parkingowych rzeczywiście dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Karta wydawana będzie na czas określony - dla osób niepełnosprawnych będzie to maksymalnie 5 lat, natomiast dla ww. placówek - okres 3 lat.

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.

Ponadto omawiana nowelizacja uzupełnia regulację ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (o przepisy dotyczące nowego typu wykroczenia, polegającego na posługiwaniu się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju wykroczenie zagrożone będzie karą grzywny do 2000 zł).

Ustawa zmienia również ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r., z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie z dniem 20 grudnia 2013 r. (przepisy zmieniające Kodeks wykroczeń), 1 września 2014 r. (przepisy zmieniające ustawę o drogach publicznych) oraz 4 stycznia 2016 r. (przepisy dotyczące centralnej ewidencji kart parkingowych). Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

źródło: www.strazmiejska.walbrzych.pl

Czytaj również

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group