Zobaczyli Szczawno w innym świetle (2/14)

Fot. Krzysztof Żarkowski
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group