Sobota, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 2302
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

65 mln dla szkół na Dolnym Śląsku

Wiadomości: REGION
Piątek, 27 stycznia 2017, 12:46
Aktualizacja: 12:51
Autor: red
Fot. UMWD
Dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęty edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli – m.in. na takie działania dolnośląskie szkoły mogą otrzymać dofinansowanie z unii. Ruszyły konkursy, dzięki którym placówki oświatowe będą mogły poprawić warunki i poziom edukacji w naszym regionie.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Chodzi o podnoszenie poziomu jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 do 28 lutego 2017 r. Jak pozyskać dofinansowanie dla szkoły, uczniów i nauczycieli?
− Wnioskodawcą mogą być instytucje prowadzące szkoły publiczne lub niepubliczne bądź placówki systemu oświaty – wylicza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Do dyspozycji mamy ponad 65 mln zł. Zachęcam do składania wniosków konkursowych. Dzięki tym pieniądzom poprawią się warunki kształcenia, a uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z szerokiej gamy dodatkowych zajęć i szkoleń – dodaje Marszałek.

Regulamin konkursów, niezbędne załączniki, a także wzór wniosku o dofinansowanie, można znaleźć na stronie www.rpo.dolnyslask.pl pod ogłoszeniem o naborze. Wsparcie w ramach konkursu mogą otrzymać szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne. Jest to podstawowy warunek, dla uzyskania dofinansowania. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl można sprawdzić jak wyniki danej placówki plasują się na tle pozostałych. W konkursie mogą startować szkoły specjalne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Priorytetem każdego projektu powinno być bezpośrednie wspieranie uczniów. Oznacza to, że plany doposażenia szkoły, czy wsparcia nauczycieli mogą być jedynie uzupełnieniem i nie mogą stanowić głównej treści projektu.
W związku z planowaną reformą systemu oświaty pojawiają się wątpliwości, co do tego jak należy przygotować wniosek. - Wnioski należy przygotować w oparciu o dotychczas obowiązującą strukturę szkolną. W razie konieczności, w projekcie będzie można uwzględnić zmiany wynikające z reformy oświaty – wyjaśnia marszałek Przybylski.

Dodatkowe warunki konieczne dla realizacji projektu to jego minimalna wartość przekraczająca 50 tysięcy złotych, zapewnienie wkładu własnego na poziomie 5% wydatków projektu oraz jego zakończenie przed upływem czerwca 2019r. Dodatkowo wnioskodawcą lub partnerem musi być organ prowadzący szkołę, musi posiadać siedzibę lub prowadzić biuro projektu na terenie Dolnego Śląska i nie wolno mu złożyć więcej niż dwa wnioski jako wnioskodawca oraz nie więcej niż dwa jako partner.

Projekt należy przygotować i złożyć zgodnie z instrukcją w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych SOWA, który dostępny jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. Zgodnie z regulaminem konkursu termin składania wniosków o dofinansowanie mija 28 lutego 2017 r. W lipcu-sierpniu 2017 r. poznamy wnioskodawców, którzy otrzymają unijne dofinansowanie.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

Najpierw określmy z której puli pieniędzy chcemy uzyskać dofinansowanie. Do dyspozycji są 4 konkursy, a każdy z nich dotyczy innej części regionu. Osobnymi pulami pieniędzy dysponują: aglomeracja jeleniogórska, wałbrzyska, wrocławska, a ostatnia dedykowana jest placówkom z pozostałego obszaru Dolnego Śląska poza tymi aglomeracjami (patrz: regulamin).

Następnie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl należy sprawdzić, czy średni wynik osiągany przez szkołę z egzaminu zewnętrznego jest poniżej średniej osiąganej przez szkoły na obszarze, którego dotyczy konkurs. To ważne ponieważ w konkursie mogą wziąć udział szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne.

Kolejny krok to przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych pod kątem potrzeb uczniów, nauczycieli i wyposażenia szkoły. Należy przeprowadzić analizę spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego przez szkołę wyposażenia. Taką diagnozę musi następnie zatwierdzić organ prowadzący. Diagnozy nie załącza się do wniosku o dofinansowanie, ale najważniejsze potrzeby muszą zostać zawarte w jego treści. Jest to warunek konieczny, aby uzyskać unijną pomoc.

Następnie na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych należy określić zakres projektu, czyli na co dokładnie chcemy pozyskać pieniądze. Projekt musi być przede wszystkim skierowany do uczniów i zakładać bezpośrednie ich wspieranie. Jako działanie uzupełniające, można zaplanować wsparcie dla nauczycieli oraz doposażenie szkoły. Nie można złożyć projektu np. tylko na zakup wyposażenia pracowni szkolnej albo tylko na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Przykładowe działania skierowane bezpośrednio do uczniów:

• dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu: języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, umiejętności uczenia się, kompetencji cyfrowych i społecznych, przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności czy pracy zespołowej

• zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w formie kółek, warsztatów, laboratoriów z powyższych zakresów,

• wdrożenie nowych form, metod i programów nauczania oraz zajęcia specjalistyczne (korekcyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i inne o charakterze terapeutycznym)

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty, porady i konsultacje,

• kompleksowe programy wspomagające szkołę, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe

Przykładowe działania skierowane do nauczycieli i pracowników pedagogicznych:

• kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

• kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże, praktyki pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Przykładowe działania z zakresu wyposażania szkół:

• wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, infrastruktura sieciowo-usługowa,

• doposażenie w pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt, podręczniki szkolne, materiały dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów i wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (9) Dodaj komentarz

~wyborca 27-01-2017 16:20
Glupie zalozenie. Slabie szkoly i kiepscy n-le moga dostac a dobrzy i zaangazowani nie!
~ 27-01-2017 17:14
No juz widze, jak dyrektorka szkoly w Gorcach pozyska jakies pieniadze. ta kobieta to porazka dla tej szkoly. 5 zmarnowanych lat. My rodzice i uczniowie mamy nadzieje, ze od wrzesnia przyjdzie ktos, kto poprowadzi ta szkole tak jak nalezy. W tej szkole brak jest pomocy naukowych. teraz nawet lekcje informatyki sa bez internetu.
~jik 27-01-2017 19:00
To już było 2 lata temu, szkoły siedziały pisały te genialne wnioski, ale urząd nie wiedział co z nimi zrobić , oddał je genialnej firmie -nazwy nie wymienię przez grzeczność, i jak zwykle w Wałbrzych dostał figę.Może najwyższy czas zatrudnić w urzędzie miasta kompetentnych ludzi
~barbarzyńca 27-01-2017 21:12
Nieudolni nauczyciele nie potrafią nauczyć na lekcjach to w nagrodę dostaną pieniądze na dodatkowe zajęcia. Ci sami nauczyciele będą tak samo kiepsko prowadzić dodatkowe zajęcia jak lekcje. To nic nie zmieni. szkoda kasy.
~Nauczycielka 27-01-2017 21:14
Dyrektorka z Gorc to ulubienica władz. Nikt nowy nie przyjdzie.
najnaj 27-01-2017 23:02
Takie ulubienice są nie tylko w Gorcach w Wałbrzychu tez się kilka znajdzie.
~bg 29-01-2017 11:20
Pani dyrektor z gorc jest ulubienicą dobrej zmiany i to kuratorium oraz związki zawodowe teraz mają decydujący głos; nauczycielu jesteś tak słabo poinformowany
~nauczycielka 29-01-2017 12:35
W Polsce powszechnie znane jest zjawisko "dogadywania" się kto ma wygrać konkurs na dyrektora szkoły. Teraz względna równowaga. 3 z KO - 3 z urzędu, 2 rodziców, 2 nauczycieli, i związkowcy. Przez kilka lat było inaczej - przeważali przedstawiciele urzędu. bg przeczytaj trochę publikacji na temat ustawianych konkursów w kraju, o nieprawidłowościach a potem zarzucaj innym niekompetencje.
~bg 29-01-2017 17:44
Pani nauczycielko proszę próbować ma pani ogromne szanse

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group