Piątek, 19 sierpnia
Imieniny: Bolesława, Juliana
Czytających: 2621
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Bogaty program miejskiej sesji

Niedziela, 26 listopada 2017, 6:48
Aktualizacja: 10:13
Autor: red
W czwartek 30 listopada o godz. 9.00 w ratuszu odbędzie się L sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Uroczyste wręczenie aktu mianowania.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Wałbrzych z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.”

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Wałbrzych z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu południa Województwa Dolnośląskiego przy opracowaniu ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska - Sudety 2030”.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania nazwy ulicy w Wałbrzychu.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. A i Cz. Centkiewiczów w Wałbrzychu.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 17 im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 4 w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Wałbrzychu.

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.

24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

25. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 30 im. Armii Krajowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Wałbrzychu

26. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 37 Z Oddziałami Sportowymi im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu.

27. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu, w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Wałbrzychu.

28. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Wałbrzychu.

29. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu, w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Wałbrzychu.

30. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Wałbrzychu.

31. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w Wałbrzychu.

32. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 41 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzych.

33. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

34. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

35. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu.

36. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

37. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2016/2017.

38. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2018 roku.

39. Interpelacje i zapytania Radnych.

40. Wnioski i oświadczenia Radnych.

41. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

42. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group