Wtorek, 21 września
Imieniny: Jonasza, Mateusza
Czytających: 4027
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Walim/Region: Fundusze sołeckie w Gminie Walim

Piątek, 25 grudnia 2015, 11:47
Autor: opr.red.
Walim/Region: Fundusze sołeckie w Gminie Walim
Zakup i montaż krzesełek na trybunę boiska sportowego w Dziećmorowicach
Fot. www.walim.pl
Funduszem sołeckim nazywamy środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną.

Fundusz sołecki jest wielką szansą na podniesienie rangi wiejskich wspólnot i poczynienie kolejnego kroku w kierunki ich upodmiotowienia. Dzięki niemu mieszkańcy jeszcze bardziej staną się gospodarzami miejsca w którym żyją.

Fundusz sołecki jest odpowiednikiem budżetu partycypacyjnego w miastach.

Właściwym organem, który bezpośrednio podejmuje decyzje na co zostaną wydane środki jest zebranie wiejskie, w trakcie którego mieszkańcy sołectwa podejmują uchwałę, w której wskazują przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa. Fundusz sołecki nie tylko aktywizuje mieszkańców wsi i poprawia standard ich życia, wspiera również rządzenie oraz jawność życia publicznego, które są podstawami demokratycznego państwa prawa i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

W naszej gminie, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy, każde sołectwo ma zapewnione środki na realizację swoich zadań. I tak:
•Sołectwo Dziećmorowice środki w wysokości 27.393,33 zł, przeznaczyło na zakup krzeseł na trybunę boiska sportowego, wydanie książki o historii Dziećmorowic, a także utrzymanie i redagowanie strony internetowej. Wykonano także utwardzenie pobocza i zatoki.
•Sołectwo Glinno dysponując 10.875,15 zł, zakupiło dwie lampy solarne, a także kosę spalinową oraz paliwo i akcesoria do niej.
•Sołectwo Jugowice kwotę 21.996,84 zł postanowiło przeznaczyć na zakup wiat przystankowych oraz wyposażenia do świetlicy. Mieszkańcy zadbali także o swoją kondycję fizyczną przeznaczając część środków na zakup i montaż siłowni zewnętrznej.
•Sołectwo Michałkowa swoje środki w wysokości 8.957,62 zł przeznaczyło na zakup kosy spalinowej oraz materiałów niezbędnych do dokończenia wiaty.
•Sołectwo Niedźwiedzica dysponując 11.806,52 zł wydatkowało je na prace zabezpieczające w obiekcie wpisanego do rejestrów zabytków tzn. kościele pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy oraz na utrzymanie swojej strony internetowej.
•Sołectwo Olszyniec przyznane środki w wysokości 13.669,27 zł przeznaczyło na zakup zabawek na plac zabaw oraz koszy na śmieci, a także nabyło paliwo, oleje i żyłkę do kosiarki. W dbałości o pozytywne relacje międzyludzkie odbyło się również spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi.
•Sołectwo Rzeczka swój fundusz przeznaczyło na zakup wiaty przystankowej oraz tablicy ogłoszeniowej. Część środków postanowiło także przeznaczyć na promocję tej wypoczynkowej miejscowości. Do wykorzystania sołectwo miało 9.121,98 zł.
•Sołectwo Walim postanowiło przeznaczyć kwotę 27.393,33 zł na budowę ogrodzenia ulicy Różanej oraz na ogrodzenie placu zabaw, a także na zakup gablot informacyjnych.
•Sołectwo Zagórze Śląskie środki w wysokości 16.572,96 zł przeznaczyło na realizację I etapu budowy centrum spotkań mieszkańców, zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup strojów sportowych oraz serwisowanie kosiarki.

Dzięki funduszowi mieszkańcy mogą realizować często niewielkie, ale ciekawe i potrzebne projekty, a przede wszystkim przez nich samych oczekiwane. I to jest wartość cenniejsza niż wymiar materialny, czy finansowy sołeckiego przedsięwzięcia. Dlatego zachęcamy mieszkańców do obecności na zebraniach wiejskich i brania czynnego udziału w planowanych inicjatywach. Wspólne wykonanie zadania jest również gwarancją, że inwestycja realizowana z pieniędzy funduszu będzie przez mieszkańców wykorzystana, ponieważ już sam udział w tworzeniu wspólnego planu integruje wspólnotę sołecką.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group