Środa, 7 czerwca
Imieniny: Roberta, Wiesława
Czytających: 4874
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Jeszcze jedna sesja przed wakacyjną przerwą

Środa, 28 czerwca 2017, 13:19
Aktualizacja: 13:29
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Jeszcze jedna sesja przed wakacyjną przerwą
Fot. red
Pracowite dni mają wałbrzyscy radni, którzy jutro po raz drugi w tym tygodniu spotkają się podczas sesji Rady Miasta.

W czwartek 29 czerwca o godzinie 9.00 w ratuszu odbędzie się seja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Wałbrzycha za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok.

• rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok wraz z opinią RIO,

• rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Wałbrzycha za 2016 rok.

• zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Wałbrzych za rok 2016

• przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2016 rok,

• przedstawienie stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania,

• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha za 2016 rok,

• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wałbrzycha z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom
organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany nazwy placu Na Rozdrożu w Wałbrzychu.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany ulic i placów w Wałbrzychu.

14. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

15. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

17. Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (2)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group