Czwartek, 24 czerwca
Imieniny: Jana, Danuty
Czytających: 2060
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Kontrowersje w sprawie nowego wejścia do filharmonii

Czwartek, 12 stycznia 2012, 7:52
Aktualizacja: 8:01
Autor: Sven
Wałbrzych: Kontrowersje w sprawie nowego wejścia do filharmonii
Fot. Sven
W najbliższych dniach oddane zostanie do użytku nowe wejście do siedziby Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dzięki temu do tej szacownej instytucji nie trzeba już będzie wchodzić przez tunel i podwórko.

Wejście od ulicy Juliusza Słowackiego funkcjonowało w przeszłości, ale z czasem filharmonia zaczęła wynajmować hol na działalność gospodarczą, by w końcu zgodzić się na funkcjonowanie w tym miejscu samodzielnego i odgrodzonego od reszty placówki sklepu.

Wejście przez podwórko miało negatywny wpływ na wizerunek filharmonii. Mówił o tym od początku swojej pracy w Wałbrzychu dyrektor Jerzy Kosek, który doprowadził do przywrócenia wejścia od ulicy. Pojawiły się jednak kontrowersje, ponieważ wejście w poważny sposób utrudni lub nawet uniemożliwi dostanie się do środka osobom niepełnosprawnym, szczególnie poruszającym się na wózkach.

Z takim problemem zwrócił się do starostwa powiatowego, które wydało pozwolenie na budowę, Zbigniew Michurski, członek Stowarzyszenia „Nowoczesny Wałbrzych”, osoba znana ze swoich działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

Oto pismo w tej sprawie oraz odpowiedź starostwa.

Wałbrzych 10.01.2012r

znak: SNW-01/2012
Pan ROBERT ŁAWSKI
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24
58 - 300 Wałbrzych

SKARGA

W dniu 9 stycznia o godzinie 13 odbyłem rozmowę z Panią Elżbietą Koldras podinspektorem ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Urbanistycznej Starostwa wałbrzyskiego.

W trakcie rozmowy dotyczącej wydanej przez nią decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu będącego własnością Filharmonii Wałbrzyskiej zwróciłem uwagę, iż przedmiotowy obiekt jest remontowany niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego a w szczególności art. 5 ust. 1 pkt. 4 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, bowiem przedmiotowy obiekt po jego remoncie będzie całkowicie niedostępny przez osoby niepełnosprawne.

W odpowiedzi usłyszałem, że do wyremontowanego obiektu osoba niepełnosprawna dostać się będzie mogła z innej części Filharmonii. Kiedy objaśniłem, że wskazana droga nie prowadzi do tego lokalu, lecz do dalszej części Filharmonii usłyszałem, iż osoby niepełnosprawne nie do wszystkich obiektów oraz pomieszczeń muszą mieć dostęp.

Taką wypowiedź uważam za skandaliczną i dyskwalifikującą panią Koldras z zajmowanego stanowiska zwłaszcza, że wypowiedziana została w obecności naczelnika Bogusława Buczyńskiego oraz osoby siedzącej przy sąsiednim biurku. W związku z powyższym Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych domaga się wyciągnięcia wobec tej osoby surowych konsekwencji służbowych oraz cofnięcia błędnej decyzji pozwolenia na budowę poczekalni, baru oraz kas biletowych i szatni w Filharmonii Wałbrzyskiej, ponieważ tak zbudowany obiekt nigdy nie będzie dostępny dla osób starszych, słabo chodzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.

Decyzja ta narusza również art. 6 oraz 30 a także 32 ustawy zasadniczej, co w przypadku odmowy naprawienia szkody, stanowi podstawę do wystąpienia przez Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych do Sądu z pozwem zbiorowym przeciwko wałbrzyskiemu organowi wydającemu decyzję administracyjną.

Z poważaniem.

Zbigniew Michurski
Członek Stowarzyszenia
"Nowoczesny Wałbrzych"

Do wiadomości:
1. PINB w Wałbrzychu
2. Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego

Odpowiedź starostwa powiatowego:

W odpowiedzi na skargę pana Zbigniewa Michurskiego w sprawie wydanej decyzji remontu hollu wejściowego do Filharmonii Sudeckiej wyjaśniam, że zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), do wejść do budynku użyteczności publicznej powinny być doprowadzone - od dojść i dojazdów - utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym ,,co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać”.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma przepisów, które nakazywałyby przystosowanie wszystkich wejść do budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

W przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym projektant zawarł informację, że „budynek Filharmonii jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez dotychczasowe wejście”, które zapewnia dostęp do szatni (poprzez wewnętrzną pochylnię), kasy, kawiarni, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego jak i sali koncertowej. Projekt nie przewiduje umieszczenia w przebudowywanym hollu wejściowym pomieszczenia higieniczno-sanitarnego jak i szatni, które pozostają w tych samych miejscach i są dostępne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie poprzez dotychczasowe wejście.

Należy tu wyraźnie podkreślić, że przebudowywany holl wejściowy nie jest samodzielnym lokalem użytkowym (dla którego należałoby zgodnie z przepisami zapewnić dostęp jak i wyposażenie niezbędne dla osób niepełnosprawnych), lecz częścią budynku użyteczności publicznej tj. Filharmonii Sudeckiej, która zgodnie z przedłożonym projektem posiada dojście zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku jak i korzystanie z tego obiektu zgodnie z jego funkcją.

Podnoszona przez pana Zbigniewa Michurskiego sprawa stanu technicznego istniejącego dojścia nie należy do kompetencji tut. organu lecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - nie mniej ocena komfortu dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych leży w gestii właściciela i ew. projektanta przebudowy obiektu a nie jest przedmiotem (ocena komfortu) działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Urzędniczka, udzielając wypowiedzi panu Michurskiemu, wyjaśniała tylko, że jeśli istnieje do danego budynku wejście dostosowane dla osób niepełnoprawnych, to kolejne budowane wejście do budynku nie koniecznie już musi – zgodnie z prawem – spełniać takich wymogów. Wypowiedź ta, jak podkreślają świadkowie, czyli obecny wówczas naczelnik oraz pracownik wydziału, absolutnie nie miała na celu uchybienie w czymkolwiek klientowi urzędu, więc jest nam przykro, że tak została odebrana. Raz jeszcze wyraźnie podkreślam, że w wypowiedzi urzędnika nie było żadnych złych intencji.


Monika Bisek
doradca starosty ds. komunikacji społecznej

Komentarz redakcji:

Naszym zdaniem stare wejście do filharmonii, prowadzące przez tunel i podwórko ma cechy, które utrudniają dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przeszkodą jest dość szeroka i głęboka betonowa rynna prowadząca w poprzek wjazdu. Co prawda, jest ona przykryta w dwóch miejscach stalowymi kratkami, ale ich rozstaw przystosowany jest dla samochodów i jest zbyt szeroki, by mógł po nich wjechać wózek inwalidzki.

Czytaj również

Komentarze (8) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group