Sobota, 22 czerwca
Imieniny: Pauliny, Jana, Tomasza
Czytających: 5833
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: „Miej świadomość, Przecież robisz co chcesz …”

Środa, 5 czerwca 2024, 8:39
Aktualizacja: 10:02
Autor: Tomasz Maciejowski
Wałbrzych: „Miej świadomość, Przecież robisz co chcesz …”
Fot. Tomasz Maciejowski
Prezentujemy poniżej tekst autorstwa radnego miejskiego Tomasza Maciejowskiego.

Oficjalne zadłużenie Wałbrzycha na koniec I kwartału br. (oczywiście jeszcze przed uchwałą dot. m.in. rolowania długu podjętą przez radnych prezydenta Romana Szełemeja, podczas II sesji RM, 27.05.2024r.) wynosiło 823 743 735,77 zł. Dzisiaj, po przyjęciu wskazanej uchwały, kolejne miliony sukcesywnie zasilają wynik zadłużenia, ale czy to ma już jakiekolwiek znaczenie?

Siedem instytucji bankowych – finansowych, prowadzi 20 umów kredytowo-obligacyjno-pożyczkowych z miastem na prawach powiatu, czyli naszym Wałbrzychem.

Z umów jasno wynika, że obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta (miasta).

I tak, wykaz „zastawionych” tylko komunalnych lokali mieszkalnych obejmuje prawie 4 200 pozycji, do tego dochodzą lokale użytkowe, garaże i inne nieruchomości. Wykaz samych nieruchomości zabudowanych to 1 201 pozycji. Wszystkie czynsze, opłaty i zaliczki za najem lokali, a nawet odsetki od nieterminowego regulowania należności oraz każda ewentualna sprzedaż lokalu jest obarczona priorytetem zaspakajania roszczeń – obsługi obligacji, spłaty rat i innych aspektów wywiązywania się z zapisów umów z bankami.

Wykaz wszystkich mieszkań, nieruchomości można odnaleźć pod tekstem jednolitym uchwały https://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/43689/uchwala-nr-lxxix-790-24

Gmina Wałbrzych nie może dokonać sprzedaży, innego rodzaju zbycia lub rozporządzenia w jakikolwiek inny sposób jakimikolwiek składnikami majątkowymi stanowiącymi „zastaw majątkowy pod pożyczone fundusze”. Czego wielu mieszkańców naszych osiedli się domaga, chcąc nabyć na własność daną nieruchomość i prowadzić rzetelny, właściwy proces naprawczo-remontowy.

Dla podniesienia dramaturgii sytuacji, należy jeszcze wspomnieć o dochodach z biletów komunikacyjnych, na które również został nałożony priorytet „bankowego” rozporządzania nimi i kagańcu nałożonym na majątek Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Prezydent i jego radni zapewne robią co mogą i co potrafią. Proces naprawczy, restrukturyzacyjny dla miasta można prześledzić na zapowiedziach samego włodarza. Polega on m.in. na sukcesywnym wyburzaniu tego co jeszcze można zlikwidować i nie zostało zajęte przez bank, a w to miejsce jest proponowane tworzenie małych (zapewne kieszonkowych) parków. To jest plan np. dla Podgórza. Nikt nie pyta, co to za tęgie głowy doradców, w miejscach najbardziej cennych dla miasta, gdzie zastało wykonane już za grube pieniądze podatników pełne uzbrojenie nieruchomości (kanalizacja, wodociągi, prąd, gaz) z dostępnością drogową, proponują i planują z rozmachem sadzenie drzew oraz żywopłotów. Zapewne żaden z tych geniuszy od propagandy w mieście nie zauważył, że utrzymanie terenów zielonych to przede wszystkim dodatkowe koszty dla miasta. Sprawozdania finansowe mają ponad 200 stron tabelek z cyferkami.
Regionalna Izba Obrachunkowa – wybrane opinie/ostrzeżenia:

1) Uchwała nr XII/130/2022: „różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej spłaty zobowiązań wynosi jedynie 0,02 punktu procentowego”. „ Wykazane w projekcie WPF indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy został obliczony w oparciu o prognozowane, optymistyczne wielkości dochodów i wydatków … Taka konstrukcja budżetu, gdzie nie planuje się bieżącej nadwyżki budżetu na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, lecz na ich spłatę zaciągane są kredyty, pożyczki, emitowane obligacje komunalne powoduje, że w konsekwencji uchwalany jest budżet z deficytem, sfinansowany przychodami zwrotnymi, co może zakłócić prawidłową realizację ustawowych zadań nałożonych na gminę”.

2) Uchwała nr III/69/2023: „realizacja budżetu w prognozowanych wielkościach obarczona jest dużym ryzykiem. Niezrealizowanie prognozowanych wartości na założonym poziomie może spowodować niezachowanie dopuszczalnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia…”

3) Uchwała nr III/I/2024: „realizacja budżetu w prognozowanych wielkościach obarczona jest dużym ryzykiem…”, „…organy jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków”.

4) Uchwała III/41/2024: „…za rok 2023 powstał deficyt budżetowy w wysokości 108 mln zł … Na koniec roku budżetowego zadłużenie wyniosło 761 mln zł (91,30% dochodów wykonanych). Na obsługę długu poniesiono łącznie 108 mln zł, … ocena gospodarki środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarki należy do organu stanowiącego (Rady Miasta)”.

Realnie oceniając, rok 2023 kończy miasto z długiem 761 mln zł, jednocześnie oddając bankom w tym samym roku 108 mln zł! Po 3 miesiącach br. mamy do oddania bankom już 824 mln zł (miasto i 2 podmioty miejskie), a 27.05 Rada Miasta daje zgodę prezydentowi na jeszcze powiększenie wysokości zadłużenia. Czy ten 1 mld zł (oficjalnego zadłużenia) osiągniemy na koniec 2024r.?

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu to osoby: Marek Głód/Michał Bernaś (przewodniczący), Ewelina Kruk-Florkowska/Magdalena Macias (członek), które w swoich opiniach w sprawie, za każdym razem przekazują ostrzeżenia i odpowiedzialność za podejmowane działania. Co może RIO jeszcze zrobić?

Komisarz pilnie poszukiwany … ?

Prezydent miasta coraz częściej w swoich wypowiedziach wskazuje, że organ stanowiący podejmuje uchwały, a on zgodnie z porządkiem ustawowym po prostu musi je realizować! Prawdopodobieństwo „rozpisania” konkursu na komisarza jest całkiem realne.

„Zobacz co się dzieje bracie tutaj dookoła
Nie zakrywaj bracie swoich oczu rękoma
Prawda jest taka:...”

Wykorzystano fragmenty tekstu piosenki - Kazik Na Żywo: Świadomość … - warto cały tekst piosenki prześledzić.

Odpowiedź na zapytanie skierowane do prezydenta przez radnego Tomasza Maciejowskiego - https://bip.um.walbrzych.pl/interpelacja/44201/2-24-interpelacja-t-maciejowski-w-sprawie-zadluzenia-miasta-oraz-jednostek-organizacyjnych-i-spolek

Twoja reakcja na artykuł?

14
23%
Cieszy
4
7%
Hahaha
4
7%
Nudzi
2
3%
Smuci
2
3%
Złości
34
57%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (32)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group