Wtorek, 7 lutego
Imieniny: Romana, Ryszarda, Romualda
Czytających: 4270
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Na poprawę życia

Piątek, 6 marca 2020, 11:41
Aktualizacja: Sobota, 7 marca 2020, 7:59
Autor: red
REGION: Na poprawę życia
Fot. DWUP
Niemal 3 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska otrzyma kompleksową pomoc w poprawie swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Projekty są warte blisko 67 mln zł, a większość to dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa dolnośląskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Niedawno w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy zakończyło się podpisywanie w sumie 40 umów na realizację projektów z zakresu tzw. aktywnej integracji. Przedsięwzięcia te zrealizuje aż 36 organizacji pozarządowych i instytucji.
– Kwota 67 mln zł robi wrażenie, ale mnie najbardziej cieszy, że z pomocy będzie mogło skorzystać blisko 3.000 mieszkańców naszego województwa. A uczestnikami projektów będą osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową nie mogą lub nie potrafią w pełni realizować się w sferze społecznej i zawodowej. Im właśnie chcemy w tym pomóc – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Michał Bobowiec – członek zarządu województwa dolnośląskiego – zapowiada, że w każdym z projektów Dolnoślązacy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie „szyte na miarę”.
– Sytuacja każdej osoby jest inna, dlatego chcemy, by wpierw zbadany został każdy przypadek. Od diagnozy będą zależały kolejne działania, ponieważ chcemy, by ta pomoc naprawdę była skuteczna. A pomóc możemy na wiele sposobów począwszy od udzielania porad psychologicznych, czy prawnych, przez treningi umiejętności społecznych, czyli odnalezienia się w codziennym życiu i pracy, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, po finansowe wsparcie dla pracodawcy, który chce zatrudnić Dolnoślązaka w trudnej sytuacji – dodaje wicemarszałek Bobowiec.

W ramach unijnej dotacji m.in.:

• będą realizowane usługi wspierające integrację społeczną, w tym poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne, coaching, opieka pracownika socjalnego, treningi i warsztaty kompetencji społecznych i życiowych (dotyczące np. radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zarządzania budżetem domowym, autoprezentacji, spędzania wolnego czasu, motywacji, rozwiązywania konfliktów).

• będą realizowane usługi aktywizacji zawodowej – uczestnicy będą mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży zawodowych, a pracodawcy chcący zatrudnić uczestników projektu mogą liczyć na refundację wynagrodzenia pracownika oraz kosztów doposażenia miejsca pracy.

• możliwe jest skorzystanie z tzw. zatrudnienia wspieranego, pozwalającego osobom z niepełnosprawnościami wdrożyć się w obowiązki pracownicze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, przy wsparciu trenera pracy.

• powstaną dwie placówki wspierające aktywność społeczną, zawodową i zdrowotną osób z niepełnosprawnościami.

• zostanie utworzone nowe Centrum Integracji Społecznej w powiecie lwóweckim, a w Żmigrodzie i Wrocławiu zwiększy się liczba miejsc w istniejącym Klubie Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej.

• wsparcie w ramach projektów otrzymają także osoby z najbliższego otoczenia uczestników np. członkowie rodzin, w szczególności w postaci poradnictwa i asystenta rodziny.
– Dla osób, które na co dzień borykają się z różnymi przeciwnościami losu, ważna jest także możliwość skorzystania z tzw. wsparcia towarzyszącego – możliwe jest więc sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub wymagającym pomocy członkiem rodziny, zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu uczestnicy mogą skoncentrować się w pełni na istocie oferowanego wsparcia, co pozytywnie wpływa na efektywność naszych działań – stwierdza Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczył projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja.

Projekty z unijnym wsparciem:

• Bolków zrealizuje projekt pt. „Aktywna integracja krokiem w przyszłość”, o wartości 888 tys. zł, w którym usługami aktywizacji społecznej i zawodowej zostanie objętych 60 osób;

• Kondratowice zrealizują projekt „Dobra zmiana dla aktywnych na PLUS”, o wartości 1,36 mln zł, który zakłada aktywizację społeczno-zawodową 122 osób;

• w Gminie Stare Bogaczowice realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Stare Bogaczowice”, wartego ponad 219 tys. zł podjęła się Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju. 10 uczestników skorzysta z usług aktywnej integracji;

• Wrocław w ramach projektu „Centrum Kompetencji”, wartego 3,26 mln zł utworzy nowe miejsca w Klubie Integracji Społecznej i obejmie wsparciem 273 osoby;

• Dobromierz, Świebodzice, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Karpacz, Szklarska Poręba, Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Walim, Świdnica – gmina wiejska oraz miasto Świdnica to obszar realizacji projektu „Prosta ścieżka włączenia”, który Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zrealizuje za ponad milion złotych. Liczba uczestników – 80 osób;

• Żmigród i Oborniki Śląskie obejmie swoim zasięgiem projekt „Nowe miejsca reintegracji w Żmigrodzkim KIS-ie szansą na rozwój społeczny i zawodowy”, który dla 43 uczestników zrealizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej (wartość projektu blisko 428 tys. zł);

• Kłodzko – projekt dla 60 uczestników zatytułowany „Kierunek na aktywizację w mieście i gminie Kłodzko” zrealizuje za blisko milion złotych Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej;

• Powiat dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki to miejsce realizacji projektu przedsiębiorstwa społecznego Non Profit „Inkubator pomysłów”.
W ramach projektu „Nie przegap szansy” wartego ponad 2 mln zł kompleksowe wsparcie społeczne i zawodowe otrzyma 35 osób;

• w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim 60 osób skorzysta z oferty projektu „Nowe horyzonty – program aktywnej integracji”, wartego prawie 2 mln, który zrealizuje Edukacja-Pro;

• Powiat głogowski i polkowicki obejmie projekt zatytułowany „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Centrum Dzwoni”, który dla 50 osób zrealizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie. Wartość projektu to ponad 2 mln zł;

• w powiecie górowskim 100 osób skorzysta z oferty Fundacji „Optimo Modo” w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” (wartość projektu blisko 950 tys. zł)

• Jelenią Górę i powiat jeleniogórski wybrała Fundacja „Optimo Modo” na realizację projektu „Stop bierności – postaw na aktywność!”, wartego ponad 940 tys. zł;

• projekt „Powrót” zostanie przeprowadzony w powiecie kłodzkim, ząbkowickim i dzierżoniowskim. Zrealizuje go dla 80 uczestników Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”. Wartość projektu – ponad 1,5 mln zł;

• 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego będzie mogło skorzystać z oferty nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej, w ramach projektu „CIS przepustką do godnego życia”. Przedsięwzięcie warte ponad 870 tys. zł realizuje Fundacja im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim;

• Powiaty: Wrocław, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski i ząbkowicki obejmie projekt Fundacji „Dajmy Szansę” zatytułowany „Profesjonalna integracja”, który warty jest ponad 1,6 mln zł i pozwoli na objęcie wsparciem 140 mieszkańców tych powiatów;

• Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i wałbrzyski to obszar realizacji projektu Fundacji „Razem” pod nazwą „Wspólna droga do sukcesu 2”, w którym 25 osób zostanie objętych usługami aktywnej integracji. Wartość projektu to prawie 1 mln zł.

• na obszarze Legnicy, Wałbrzycha oraz powiatów: jaworskiego, legnickiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego projekt „Potencjał Jest w Nas!” o wartości ponad 1 mln zł, zrealizuje Fundacja „Eco-Innova". Liczba uczestników 58;

• w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz w powiecie jeleniogórskim i wałbrzyskim będzie realizowany projekt Fundacji „Obrazy Bez Granic” pod tytułem „Praca kluczem do sukcesu”, o wartości ponad 970 tys. zł, który pozwoli objąć kompleksowym wsparciem 25 mieszkańców tych powiatów;

• „Zacznij od zaraz – Nowa szansa na aktywność” to projekt, który w Wałbrzychu oraz powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim i kamiennogórskim zrealizuje dla 45 osób Fundacja „Razem”. Wartość projektu to blisko 2 mln zł.

• Wałbrzych i powiat wałbrzyski swoim działaniem obejmie Fundacja „Wałbrzych 2000”. W ramach projektu „Druga szansa”, wartego ponad 1,4 mln zł usługami aktywnej integracji objętych zostanie 60 osób;

• Wałbrzych, powiat wałbrzyski i świdnicki – na tym terenie Non Profit „Inkubator pomysłów” zrealizuje projekt „Szansa na Wyciągnięcie Ręki”, warty ponad 2 mln zł. Wsparciem m. in. w formie specjalistycznego poradnictwa i subsydiowanego zatrudnienia objętych zostanie 35 mieszkańców.

• dla 60 mieszkańców Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego zostanie utworzony Ośrodek Aktywnej Integracji, który w projekcie pod tym samym tytułem utworzy Fundacja „Wałbrzych 2000”. Wartość działań – ponad 850 tys. zł;

Projekty na kompleksowe usługi aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców regionu realizowane na obszarze całego Dolnego Śląska:

• „Dolnośląska Akcja Aktywizacja” – projekt dla 52 mieszkańców województwa o wartości ponad 446 tys. zł, który zrealizuje Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego;

• „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” – projekt o wartości ponad 970 tys. zł realizowany dla 100 uczestników przez Fundację Partycypacji Społecznej;

• „Przez Doświadczenie do Zatrudnienia” – projekt o wartości 535 tys. zł dla 30 uczestników zrealizuje „Optimal” Spółdzielnia Socjalna;

• „Poprawić Los” – w tym projekcie 65 osób otrzyma wsparcie przygotowane przez Forum Aktywności Lokalnej. Wartość projektu to 4,34 mln zł;

• „Aktywność zawodowa jest kobietą” – to projekt Stowarzyszenia „Tworzymy”, zakładający objęcie wsparciem 40 mieszkańców województwa. Wartość projektu 1,88 mln zł;

• „Aktywni w działaniu” – Spółdzielnia Socjalna „Parasol” projekt warty 451 tys. zł, w ramach którego przewidziano wsparcie dla 20 osób;

• „Pokonać bariery” – na realizację tego projektu dla 52 uczestników przeznaczono ponad 450 tys. zł. Beneficjent – Fundacja „Dar Edukacji”;

• „Horyzont Nowego Startu” – w ramach tego projektu Forum Aktywności Lokalnej, wartego 4,24 mln zł, przewidziano pomoc dla 60 osób;

• „Aktywni społecznie i zawodowo” – projekt Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, warty ponad 4 mln zł przewiduje wsparcie dla 80 mieszkańców regionu;

• „Razem przeciw wykluczeniu!” – projekt warty blisko 1 mln zł, w którym 72 uczestników otrzyma wsparcie od realizatora – Stowarzyszenia „Humaneo”;

• „Chcemy być aktywni!” – 60 uczestników, ponad 1 mln zł wartość projektu, beneficjent –Fundacja Aktywne Społeczeństwo;

• „Motyle z Dolnego Śląska – nowe szanse” – taki projekt, warty ponad 2,1 mln zł, zrealizuje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 60 uczestników;

• „Dobra praca 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” – to pomysł Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na wsparcie 59 mieszkańców regionu. Wartość projektu to ponad 2 mln zł.

• „Dolnośląska integracja” – projekt o wartości 1,6 mln zł, który zrealizuje Fundacja „Dajmy Szansę” i pomoże w ten sposób 140 osobom;

• „Efektywna integracja” – to projekt, warty ponad 1,6 mln zł przeznaczony dla 140 mieszkańców regionu, który będzie realizować Instytut Aktywnego Rozwoju;

• „Zmiana na lepsze!” – Fundacja Aktywne Społeczeństwo obejmie wsparciem w ramach projektu, wartego blisko 1 mln zł, 60 mieszkańców Dolnego Śląska;

• „Kierunek – skuteczna integracja” – w ramach tego projektu, wartego ponad 4,5 mln zł Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego udzieli wsparcia 90 osobom;

• „Dolny Śląsk – dobra praca” – z oferty tego projektu, wartego ponad 4,9 mln zł skorzysta 102 Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek, a beneficjentem jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Twoja reakcja na artykuł?

2
67%
Cieszy
1
33%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group