Poniedziałek, 30 listopada
Imieniny: Andrzeja, Justyny
Czytających: 2159
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

NSZZ „Solidarność” interweniuje u Wojewody Dolnośląskiego

Wiadomości: Wałbrzych
Poniedziałek, 20 lutego 2012, 14:09
Aktualizacja: Wtorek, 21 lutego 2012, 7:57
Autor: red
Fot. red
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej wystosowała pismo do Wojewody Dolnośląskiego – Aleksandra Marka Skorupy w sprawie planowanej likwidacji wałbrzyskich szkół.

Oto treść tego pisma:

Szanowny Pan
Aleksander Marek Skorupa
Wojewoda Dolnośląski


Zwracamy się o uchylenie Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha podjętych na sesji w dniu 24 stycznia 2012 roku:

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej 25a, w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Władysława Broniewskiego.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Sosnowej 25a.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Włodzimierza Puchalskiego w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 24.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19a.

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Wałbrzychu przy ul. Melchiora Wańkowicza.

Wyżej wymienione Uchwały zostały podjęte niezgodnie z Uchwałą Nr XL III 277/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzych. Uchwały te nie zostały zaopiniowane przez właściwe komisje Rady Miejskiej pod względem merytorycznym ( paragraf 20, ust.4 Statutu).

Ponadto wymienione Uchwały zostały podjęte bez zasięgnięcia opinii związków zawodowych.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 głosowana była dwukrotnie – przy pierwszym głosowaniu większość radnych była przeciw likwidacji Szkoły ( wydruk z głosowania w załączeniu), co stanowi naruszenie art.14 ustawy o samorządzie gminnym.

Wymienione wyżej naruszenia prawa w trakcie uchwalania tak istotnych dla życia społecznego Uchwał w obecności wielu mieszkańców Wałbrzycha wymaga, naszym zdaniem, uchylenia tych Uchwał z powodu istotnych uchybień przy ich uchwalaniu.

Tryb podejmowania decyzji w sprawie istotnej dla wielu tysięcy wałbrzyszan przy całkowitym wyłączeniu się z dyskusji ze społeczeństwem radnych tzw. ”koalicji prezydenckiej” jest sprzeczne z ideą samorządności i godzi w podstawowe konstytucyjne prawa obywateli do dialogu społecznego.

Radni „koalicji prezydenckiej” nie uczestniczyli czynnie, nie brali udziału w dyskusji i uzasadnianiu decyzji Prezydenta podczas posiedzenia Rady Miejskiej, nie udzielono również głosu przedstawicielom rodziców, którzy byli obecni na Sesji 24 stycznia. Po odmowie udzielenia głosu przedstawicielowi Rodziców wszyscy zebrani Rodzice wstali o odśpiewali Hymn Państwowy, co było wyraźnym sygnałem protestu przeciw łamaniu Konstytucji – podczas wykonywania Hymnu radni „koalicji prezydenckiej” nie przyjęli postawy stojącej, siedzieli na swoich miejscach, co stało się, w oczach zebranych Rodziców, lekceważeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnosimy o uchylenie wymienionych Uchwał, gdyż tryb ich uchwalania narusza zasady współżycia społecznego i porządek prawny.

Z poważaniem
Magdalena Szczurowska

Czytaj również

Komentarze (9) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group