• Niedziela, 15 grudnia 2019
  • Godz. 13:42
  • Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny, Waleriana
  • Czytających: 3518
  • Zalogowanych: 2
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

O wsi i rolnictwie naszego regionu dyskutowano w Starych Bogaczowicach

Wiadomości: Stare Bogaczowice
Piątek, 23 grudnia 2011, 6:55
Aktualizacja: 6:59
Autor: RED
Fot. użyczone
Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Powiecie Wałbrzyskim były głównym tematem spotkania, jakie miało miejsce w Starych Bogaczowicach.

Dyskutowano także o możliwościach wsparcia rolników oraz podsumowano dotychczasową działalność w zakresie rozwoju wsi. Wnioski z dyskusji posłużą do przygotowania dokumentów strategicznych dla rozwoju naszego regionu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i gminę Stare Bogaczowice.

Na spotkanie, które dzięki gościnności wójta Leszka Świętalskiego, odbyło się w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach, oprócz Starosty Wałbrzyskiego Roberta Ławskiego przybyli prelegenci reprezentujący instytucje wspierające rozwój wsi, jak i włodarze gmin oraz osoby zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich – w tym także rolnicy z naszego powiatu.

Leszek Świętalski, otwierając spotkanie, dziękował za inicjatywę stworzenia możliwość dyskusji na temat wsi i podkreślał znaczenie współpracy w tym temacie, zarówno pomiędzy powiatem i gminami, jaki i instytucjami specjalizującymi się zarówno w doradztwie rolniczym, jak i w możliwościach pozyskiwania środków na realizację zadań na obszarach wiejskich.

Pierwszym prelegentem był Krzysztof Borsuk, kierownik Powiatowego Zespołu Doradców w Wałbrzychu z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który omówił skalę i znaczenie wsparcia rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r., czyli od czasu wstąpienia Polski do struktur UE. Z przytoczonych przez K. Borsuka danych wynika, że zwiększa się w powiecie wałbrzyskim liczba gospodarstw realizujących program rolnośrodowiskowy: w latach 2004-06 było ich 29, ale już w latach 2007-2013 jest ich już 139. Paweł Czyszczoń, dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił bilans realizacji programu pn. ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wałbrzyskiego. – Dolny Śląsk jest liderem, jeśli chodzi o prowadzenie działań w ramach tego programu. Polska może się od nas uczyć – mówił Czyszczoń. ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych i ma na celu zwiększenie roli sołectw oraz dekoncentrację zadań gminnych. Aspekt aktywizacji lokalnej społeczności – także przy współudziale samorządów - był również tematem wystąpienia Bożeny Pełdiak, Prezes Stowarzyszenia ,,Kwiat Lnu".

Obecny na spotkaniu Marek Tarnacki, radny powiatowy, przewodniczący Powiatowej Rady Powiatowej Izby Rolniczej, prowadzący na co dzień gospodarstwo rolne podkreślał, że dla rolników istotne jest wsparcie, jakie mogą otrzymać m.in. w ramach programów unijnych, a po drugie - dobre doradztwo w tym zakresie.

– Ważna jest też odpowiednia ilość i jakość ziemi, jak i przychylność samorządów. W naszym powiecie mamy małe gospodarstwa rolne, głównie ze względu na trudne warunki górskie i klimatyczne, stąd też opłacalność produkcji jest znacznie niższa niż np. przy dużych kilkusethektarowych – mówił Marek Tarnacki . Zwrócił także uwagę, iż codzienna rolnicza działalność to nie tylko produkcja rolna, ale także dbanie o środowisko, o czym świadczy choćby liczba realizowanych programów rolośrodowiskowych. - Dzięki nim poprawiamy też walory krajobrazowe danego obszaru. W praktyce wygląda to tak, że np. kosimy dopiero po 1 sierpnia po to, aby nie niszczyć gniazd derkaczy. Zebrany wówczas plon jest nieco gorszy, ale dzięki temu chronimy zagrożony gatunek. Ta dzisiejsza dyskusja w ramach panelu jest o tyle potrzebna, aby uświadomić samorządom, że rolnik pełni swego rodzaju rolę strażnika przyrody i jeśli dobrze prowadzi swoją działalność, to przyczynia się też do podnoszenia walorów krajobrazowych powiatu, więc tym samym zwiększa jego atrakcyjność – podsumował Marek Tarnacki.

Ważny głos w dyskusji stanowiła wypowiedź Leszka Świętalskiego, wójta gminy Stare Bogaczowice, ale i członka Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP i członka Komisji Spraw Administracyjnych i Finansowych w Komitecie Regionów na temat obecnego stanu prac wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej UE na tle rozwoju obszarów wiejskich – coraz częściej podnosi się temat zainteresowania obszarami wiejskim przez miasta i metropolie.

Wnioski z dyskusji posłużą do tworzenia dokumentów nakreślających strategię rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020, czyli w nowej perspektywie finansowania UE. Relacje z wcześniejszych spotkań oraz prezentacje na nich przedstawiane można znaleźć na stronie www.powiat.walbrzych.pl w zakładce ,,Strategia Rozwoju Powiatu"

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group