Sobota, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 4293
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

"Ośmiu Wspaniałych" i "Ósemeczka" wyróżnieni

Wiadomości: Wałbrzych
Wtorek, 5 czerwca 2012, 14:53
Aktualizacja: 17:08
Autor: PAW
Fot. PAW
Dziś w Ratuszu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Ośmiu Wspaniałych" oraz "Ósemeczki". Wyróżnione osoby odebrały nagrody i odznaczenia.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych" organizowany jest od 1993 roku przez Fundację „Świat na Tak” Joanny Fabisiak. Celem jest promowanie pozytywnych postaw młodych ludzi.

Inspiracją rozpoczęcia Konkursu dla Joanny Fabisiak w 1993 roku na Żoliborzu w Warszawie był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie - wystarczy niewielu, by zmienić wiele - było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia - grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” promuje młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej - wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.

Koncepcja Konkursu jest prosta. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do nieżyczliwego, wytrwale dążący do celu, nawet „pod wiatr” - a tacy są właśnie wspaniali, gdy staną razem i wypowiedzą walkę nihilizmowi, chamstwu, przemocy - zwyciężą jak owi bohaterowie westernu.

Dzisiaj Konkurs organizowany jest w wielu miastach całej Polski. W 2002 roku po raz pierwszy reprezentacja Wspaniałych powiększyła się o przedstawicieli szkół podstawowych. Nagradzana „Ósemeczka”, choć nie może pochwalić się ani dorosłym wiekiem, ani słusznym wzrostem, ani wielkimi dokonaniami, z całą pewnością jednak imponuje hartem ducha i wrażliwością serca.

Do "Ósemeczki" (wiek kandydatów 10 - 13 lat) zgłosiło się 21 kandydatów. Tyle osób zgłosiło sie na rozmowy kwalifikacyjne. Jury wybrało "Ósemeczkę " Wałbrzycha i przyznało jedno wyróżnienie dla przedszkolaka.

Do "ÓSEMKI" (wiek kandydatów 13- 19 lat) zgłosiło się 14 kandydatów. Jury wybrało "Ósemkę z Wałbrzycha.

Do Konkurów mogą zgłaszać się sami lub ktoś zgłąsza za ich zgodą, ponadto muszą do karty zgłoszeniowej dołączyć dwie rekomendacje, charakterystykę własną. Muszą być mieszkańcami Wałbrzycha lub uczniami wałbrzyskich szkół i nie mogli być w dotychczasowych edycjach LAUREATAMI.

CHARAKTERYSTYKI "OŚMIU WSPANIAŁYCH" – WAŁBRZYCH 2012:

1.BIAŁAS MAGDALENA - jest uczennicą II klasy II LO w Wałbrzychu. Działalność wolontariackąrozpoczęła jako uczennica gimnazjum. Wykazuje duże zaangażowanie i kreatywność w swojej pracy. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć.Umiejętnie godzi obowiązki szkolne/ śr.oc.4,86/ z działalnością na rzecz drugiego człowieka. Stanowi wzór dla rówieśników, którzy przyznali Jej nagrodę za pracę na rzecz drugiego człowieka za 2011 rok. Na Magdzie można polegać, nie ma dla Niej rzeczy niemożliwych. Swoją pozytywną energię przekazuje innym pozyskując w ten sposób sojuszników do działania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Prcuje z dziećmi z domu dziecka i w bibliotece miejskiej/ czyta książki, odrabia z nimi lekcje/.Od 2010 r opiekuje siędwójką dzieci/8 i 10 lat/ do których została skierowana przez MOPS.Na terenie szkoł organizuje zbiórki środkó czystości i artykułów papierniczych.

2.CHOJNACKA ANGELIKA MARIANNA – uczennica PG nr 7. Jest wolontariuszem od 2 lat. W Klubie pełni funkcję gospodarza.Konsekwentna w realizacji podjętych zadań i wytrwała w pokonywaniu trudności.W swojej pracy podejmuje działania na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego. Na co dzień kulturalna, pracowita i chętna do pomocy. Włącza się w działania poprzez wykonywanie ozdób świątecznych, dekoracje, współorganizuje Dzień Chłopca, Wigilię klasową. Systematycznie kwestuje na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", na rzecz hospicjum w Wałbrzychu, uczestniczy w akcji "Pola Nadziei", "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę", współorganizuje kiermasze świąteczne, kiermasze ciast, wykonuje upominki dla chorych z okazji świąt; karteczki, choinki, stroiki, pisanki.Pracuje w świetlicy szkolnej czytając bajki młodszym kolegom.

3.KŁECZEK ROKSANA ANNA - uczennica PG nr 5.Jest bardzo zaangażowana w działalność Klubu Ośmiu. Bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich akcjach. Postawa Roksany jest wzorowa. Chętnie pomaga innym, ludziom starszym oraz swoim rówieśnikom.Jest uczennicą wyjątkowo koleżeńską. Z wielkim zaangażowaniem pomaga ludziom starszym i chorym. Poświęca swój wolny czas i odwiedza podopiecznych domu opieki dla ludzi starszych "Zacisze". Służy tym starszym ludziom uśmiechem, towarzystwem, rozmową i zainteresowaniem. Pełni opiekę nad opuszczonymi grobami. W Święto Zmarłych sprząta je i zapala znicze. Z własnej inicjatywy pomaga koleżankom w nauce.

4.KOWALIK NIKOLA ALEKSANDRA – jest uczennicą kl. 3C w PG nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi. To młoda, ambitna osoba, która przez trzy lata gimnazjum brała czynny udział w wielu akcjach i szkoleniach. Dzięki Jej zaangażowaniu udało się zrealizować wiele pomysłów, spełnić dziecięce marzenia, a przede wszystkim pomóc potrzebującym znajdującym się w trudnej sytuacji.Oprócz tych akcji Nikola brała czynny udział w licytacji obrazów z których dochód przeznaczany był na rzecz hospicjum. Nie lubi obarczać innych swoimi problemami,. Rzetelnie wykonuje swoje obowiązki szkolne, domowe i znajduje czas aby wspierać innych. Jest bezinteresowna i otwarta na pomoc innym.

5.KUNACH MARTA – uczennica kl.II pg nr 3.Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zawsze chętna do współpracy. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.Znajduje dużo wolnego czasu na pomoc innym.Wolontariat dla Niej to rzecz oczywista. Jest dziewczynką pogodną i życzliwą. Wiele Jej pomysłów zostało zrealizowanych wraz z wolontariuszami z Klubu Ośmiu. Jej wielką cechą jest skromność. Mówi o sobie: "...kontakt z ludźmi jest dla mnie bardzo ważny, właściwie to "coś" od czego zależy moje dobre samopoczucie". Marta jest dziewczynką bardzo lubianą przez kolegów, słowna, wytrwała i kulturalna.Pełna empatii i szacunku wobec drugiego człowieka. Mimo młodego wieku cechuje się ogromną dojrzałością, rozumie problemy inych i zawsze stara się pomóc w ich rozwiązaniu.

6.LISOWSKA EWELINA ANNA – uczennica kl III technikum. Jest wolontariuszką od 2007 roku. Bierze czynny udział w działaniach wolontarystycznych i chętnie pomaga innym. Praca w wolontariacie daje Jej wiele radości i satysfakcji. Jest organizatorem wielu zbiórek i akcji w szkole i na terenie miasta, m.in. zbiórka plastikowych nakrętek, świątecznych zbiórek dla Domu Małego Dziecka. Aktywnie uczestniczy w akcjach Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa promując honorowe krwiodastwo na terenie miasta.Chętnie zdobywa nowe doświadczenia, bierze udział w szkoleniach m.in. wzięła udział w projekcie wymiany Polsko – Francuskiej Wolontariuszy w 2011r.Jej mottem przewodnim jest:" Uśmiech człowieka daje satysfakcję do dalszego działania".

7.SIKORA WIKTORIA ROZALIA – uczennica kl II Liceum.Jest wolontariuszką już od klas gimnazjalnych. Wykazuje się dużym zaangażowaniem w działalność na rzecz innych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.Umiejętnie godzi obowiązki szkolne z działalnością na rzecz drugiego człowieka.Jest bardzo dobrym współpracownikiem i osobą poszukującą nowych działań.Jest inicjatorką wielu działń na terenie szkoły ale też bardzo umiejętnie wspiera inicjatywy kolegów. Dysponuje doświadczeniem w pracy z dziećmi, które Ją uwielbiają. Wiktoria rozpoczęła swój wolontariat od pracy z dziećmi z Domu Dziecka z Nowego Siodłą, które przyjeżdżały do świetlicy w Mieroszowie. Organizowała im gry, zabawy ale też pomagała w nauce.Obecnie nawiązała współpracę z MOPS, pozyskała środki finansowe i zorganizowała bal karnawałowy dla 30 dzieci wskazanych przez tę instytucję. Obecnie rozpoczęła starania o wolontariat w Domu Małego Dziecka – oczekuje na wydanie umowy. Jak twierdzi: "... nie robi wiele ale ma nadzieję, że nawet drobne uczynki są dobre i pożyteczne".

8.SEBASTIAN STANEK – uczeń kl III gimnazjum. Jest bardzo odpowiedzialny, chętny do pomocy, osoba na której zawsze można polegać. Mocno zaangażowany w działania wolontarystyczne mające na celu niesienie pomocy innym. Organiował od trzech lat i przeprowadzał zbiórki żywności w ramach akcji Banków Żywności.Odwiedzał dzieci w Domu Małego Dziecka poświęcając im czas na wspólną zabawę.Organizował i przeprowadził zbiórki karmy dla zwierząt w ramach akcji " pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę". Corocznie porządkuje opuszczone groby. Od trzech lat Sebastian jest wolontariuszem w wałbrzyskim hospicjum popularyzując ideę hospicyjną wśród młodzieży i całego społeczeństwa oraz niosąc bezinteresowną pomoc pokrzywdzonym w wyniku choroby nowotworowej. Systematycznie i z dużym zapałem angażuje się w MOPS w pracę z dziećmi pomagając im w nauce i odrabianiu zadań domowych.

ÓSEMECZKA:

- ALICJA BARANOWSKA – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

BARDZO CHĘTNIE POMAGA POTRZEBUJĄCYM. OD WIELU LAT JEST CZŁONKIEM SZKOLNEGO KLUBU ÓSEMECZKA. CECHUJE JĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚC. JEST MOCNO ZAANGAŻOWANA W PRACĘ NA RZECZ LUDZI I ZWIERZĄT ZBIERA PLASTIKOWE ZAKRĘTKI, KTÓRE TRAFIŁY NA RZECZ KRYSTIANA Z ZSzODDZ INTEGRAC. ORAZ DO WROCŁAWSKIEGO HOSPICJUM. BIERZE UDZIAŁW AKCJACH: „SZLACHETNA PACZKA”, KAWIARENCE DOBREGO SERCA, „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”, WIGILII WOLONTARIUSZA, POLACH NADZIEI. PODCZAS ŚWIĄT ODWIEDZA DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ GDZIE Z CHÓREM ŚPIEWAŁA KOLĘDY. ZBIERA PIENIĄŻKI NA „GÓRĘ GROSZA”, JEST WSPÓŁORGANIZATORKĄ KONKURSU nt PRAW DZIECKA. DOKARMIA W ZIMIE PTAKI. WOLONTARYJNA POMOC PRZYNOSI JEJ WIELE SATYSFAKCJI.

- MARTA BRYKSA - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ REALIZUJE IDEE WOLONTARIATU. POMOC INNYM TRAKTUJE JAKO WARTOŚĆ, DROGĘ DO SAMOREALIZACJI. PROMOWANIE POZYTYWNYCH WARTOŚCI WŚTRÓD SWOICH RÓWIEŚNIKÓW TRAKTUJE Z RADOŚCIĄ. JEST ODPOWIEDZIALNA, MOŻNA NA NIEJ POLEGAĆ W KAŻDEJ SYTUACJI. NA RÓWNI ODPOWIEDZIALNIE TRAKTUJE POMOCNE ZACHOWANIA WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT. PRZYNOSI KARMĘ DLA ZWIERZĄT I PRZEKAZUJE NA RZECZ STRAŻY DLA ZWIERZĄT. ZBIERA PLASTIKOWE ZAKRĘTKI. DBA O CEBULKI ŻONKILI I BIERZE UDZIAŁ W AKCJI POLA NADZIEI. ZBIERA POŻYWIENIE DLA KONIA „KOŃSTANTEGO”. PIECZE CIASTA DO KAWIARENKI „DOBREGO SERCA”, UCZESTNICZY W AKCJI „GÓRA GROSZA”. POMAGA SĄSIADCE W ZAKUPACH I KOLEŻANCE W NAUCE.WSPIERA AKCJĘ ”SZLACHETNA PACZKA”. PODEJMUJE DZIAŁANIA NARZECZ HOSPICJUM.

- KRZYSZTOF BRZYSKI – ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

UCZEŃ KLASY PIĄTEJ PSP. JEST BARDZO UCZYNNY, KOLEŻEŃSKI, SUMIENNY I ODPOWIEDZIALNY. RZETELNIE WYWIĄZUJE SIĘ Z POWIERZONYCH MU OBOWIĄZKÓW. CHĘTNIE ANGAŻUJE SIĘ W PRACĘ KLUBU OŚMIU. ANGARZUJE SIĘ W NST PRZEDSIĘWZIĘCIA; SADZENIE ŻONKILI PODCZAS AKCJI POLA NADZIEI, ZBIÓRKA DARÓW DLA HOSPICJUM, ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA NIKOLI I KRYSTIANA, KIERMASZE CHARYTATYWNE, KIERMASZ I KONCERT CHARYTATYWNY „ DLA MAĆKA’, POMOC W ORGANIZACJI PASOWANIA PIERWSZAKÓW, POMOC W PRACACH SZTABU WOŚP, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNEMU KOLEDZE, CHĘTNIE POMAGA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I ORGANIZOWANIU IMPREZ NA TERENIE SZKOŁY – BAL PODCZAS FERII.

- KAROLINA CHODNIK - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

POSIADA LICZNE ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA. BIERZ E AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY. POMAGA KOLEGOM W NAUCE, ZBIERA MASKOTKI I MATERIAŁY PISMIENNICZE, KTÓRE PRZEKAZAŁA DO DOMU MAŁEGO DZIECKA, REGULARNIE ODWIEDZA DZIECI Z PRZEDSZKOLA „POD GRZYBKIEM SPĘDZAJĄC CZAS NA ZABAWIE Z DZIEĆMI, REGULARNIE POMAGA NIEPEŁNOSPRAWNEJ SĄSIADCE.

- BARTŁOMIEJ HAJDUGA - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

WOLONTARIUSZEM JEST OD TRZECH LAT. WYRÓŻNIA SIĘ DUŻYM ZAANGAŻOWANIEM W PRACY NA RZECZ INNYCH. PEŁEN ENERGII I ZAPAŁU, UŚMIECHNIĘTY, POTRAFI ZACHĘCIĆ RÓWIEŚNIKÓW DO UDZIAŁU W AKCJACH CHARYTATYWNYCH. W SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ WKŁADA CAŁE SERCE. CZYNI DOBRO NA WIELE SPOSOBÓW. BRAŁ UDZIAŁ W AKCJI „ŚWIĄTECZNE DARY DLA POLAKÓW NA KRESACH”. MOCNO ZAANGAŻOWANY W ZBIÓRKĘ POLSKICH KSIĄŻEK W RAMACH AKCJI „ KSIĄŻKA DLA KAMIEŃCA”, AKTYWNIE WŁĄCZYŁ SIĘ W DZIAŁANIA PROGRAMU EDUKACYJNEGO UNICEF „ DOSTRZEC INNYCH. POMIOC HUMANITARNA NA ŚWIECIE”, NADZOROWAŁ ZBIÓRKĘ NAKRĘTEK PLASTIKOWYCH NA RZECZ WROCŁAWSKIEGO HOSPICJUM. COROCZNIE BIERZE UDZIAŁ W AKCJACH „POLA NADZIEI”, „ZAPAL PŁOMYK PAMIĘCI”. KOCHA ZWIERZĘTA I NIE JEST OBOJĘTNY NA LOS PSÓW I KOTÓW Z WAŁBRZYSKIEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, SYSTEMATYCZNIE ODWIEDZA CZWORONOŻNYCH PRZYJACIÓŁ, ZAWSZE PRZYWOŻĄC DLA NICH DARY.

- MAGDALENA KULCZYCKA - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

PEŁNI FUNKCJĘ GOSPODARZA KLUBU OŚMIU. ZAWSZE WYWIĄZUJE SIĘ ZE SWOICH ZADAŃ. ANGARZUJE SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I ŚRODOWISKA. UMIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI. POMAGAŁA W PRZYGOTOWANIU RÓŻNYCH IMPREZ, DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, ZBIERAŁA ŻYWNOŚC DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BIAŁY KAMIEŃ, ZORGANIZOWAŁA I PRZEPROWADZIŁA ZBIÓRKĘ NAKRĘTEK DLA NIKOLI I KRYSTIANA, PRZYGOTOWAŁA UPOMINKI NA WIGILIĘ WOLONTARIUSZ, SADZIŁA ŻONKILE PRZED WAŁBRZYSKIM HOSPICJUM, ODWIEDZA CHORYCH W HOSPICJUM Z OKAZJI ŚWIĄT I PRZKAZUJE IM STROIKI I ŻYCZENIA, POMAGA W ORGANIZOWANIU RÓŻNYCH UROCZYSTOŚCI W SZKOLE, POMAGA KOLEGOM W NAUCE, POMAGA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

- MARTA OKNIŃSKA - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30

W KLUBIE DZIAŁA JUŻ AKTYWNIE OD TRZECH LAT I Z SUKCESEM ŁACZY ZAANGAŻOWANIE W WOLONTARIACIE Z NAUKĄ. UCZENNICA BARDZO ZDOLNA. SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI WYKORZYSTUJE W RAMACH POMOCY MŁODSZYM KOLEGOM NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ A TAKŻE RÓWIEŚNIKOM, KTÓRZY MAJĄ PROBLEMY W NAUCE. POTRAFI DOSKONALE NAWIĄZAĆ KONTAKT Z MŁODSZYMI. SWOJĄ ENERGIĘ I ZAPAŁ WYKORZYSTUJE WE WSPIERANIU RÓŻNYCH DZIAŁAŃ CHARYTATYWNYCH, WOŚP, AKCJE CARITAS, PACZKA DLA POLSKIEGO WETERANA NA KRESACH. ROZPROWADZA CEGIEŁKI NA RZECZ FUNDACJI „POMÓŻ I TY”, BIERZE UDZIAŁ W AKCJI POLA NADZIEI, „ZAPAL PŁOMYK PAMIĘCI. ZBIERA ZNICZE NA POLSKIE NEKROPOLIE NA UKRAINIE. JEST MIŁOSNICZKA ZWIERZĄT ZATEM SYSTEMATYCZNIE ZBIERA KARMĘ , KOCE I CZĘSTO ODWIEDZA SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT.

-ŚWIGOST PAULINA - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

JEST BARDZO SŁOWNA, DYSKRETNA I KOLEŻEŃSKA. Z POWIERZONYCH ZADAŃ WYWIĄZUJE SIĘ WZOROWO.KAŻDEGO ROKU UCZESTNICZY W AKCJI „PREZENT POD CHOINKĘ”, „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA „PACZKA NA KRESY”, ZBIERA ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I PRZEKAZUJE JE DO HOSPICJUM. BIERZE UDZIAŁ W KAMPANII „POLA NADZIEI”, AKCJI „KSIĄŻKA DLA SZPITALA. PEŁNI POPOŁUDNIOWE DYŻURY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ POMAGAJĄC W ODRABIANIU ZADAŃ DOMOWYCH, ORGANIZOWAŁA ZABAWY.SPRZĄTA ZANIEDBANE GROBY, PRZYGOTOWUJE GAZETKĘ ŚCIENNĄ NA TEMAT WOLONTARIATU, ZBIERA NAKRĘTKI, BIERZE UDZIAŁ W AKCJI „GÓRA GROSZA”, SZKOLNEJ EDYCJI WOŚP, ZBIERA KARMĘ DLA ZWIERZĄT I LEKARSTWA DLA CHORYCH ZWIERZĄT WRAZ Z FUNDACJĄ „EMIR”. POMAGA KOLEGOM W NAUCE MATEMATYKI.

WYRÓŻNIENIE DLA PRZEDSZKOLAKA – MARTY ORACZ Z PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 14

MARTA MA 6 LAT. SWÓ WOLONTARIAT ROZPOCZĘŁA W 2009 ROKU W TYM ROKU W WOŚP WRAZ Z MAMĄ ZEBRAŁA 560 ZŁ. CO ROKU BIERZE UDZIAŁ W AKCJI POLA NADZIEI. SAMA ZBIERA I ZACHĘCA SWOJE KOLEŻANKI DO PRZYNOSZENIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK. OPIEKUJE SIĘ SWOJĄ KOLEZANKĄ KTÓRA NIE POTRAFIŁA ODNALEŹĆ SWOJEGO MIEJSCA W PRZEDSZKOLU. DZIĘKI OPIECE MARTUSI DZIEWCZYNKA CZUJE SIĘ W PRZEDSZKOLU BEZPIECZNIE GDYŻ MA OBOK SIEBIE PRZYJACIÓŁKĘ NA KTÓRĄ ZAWSZE MOŻE LICZYĆ. MARTA KOCHA ZWIERZĘTA I ZAWSZE POMAGA W ZBIÓRCE KARMY DLA ZWIERZĄ ZE SCHRONISKA I AKTYWNIA DOPINGUJE DZIECI DO PRZYNOSZENIA JEDZENIA DLA ZWIERZĄT.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group