Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 2862
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Podsumowania i plany MZB

Poniedziałek, 25 lipca 2016, 14:25
Aktualizacja: 18:45
Autor: Robert Bajek
Wałbrzych: Podsumowania i plany MZB
Fot. Robert Bajek
Z udziałem prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja i prezesa MZB Marka Małeckiego odbyło się dzisiaj w siedzibie spółki spotkanie, na którym przedstawione zostały wyniki dotychczasowych działań, obecna sytuacja i plany na najbliższą przyszłość Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu.

Zakres działania Miejskiego Zarządu Budynków obejmuje zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, oraz realizację zadań remontowo-konserwacyjnych. MZB Sp. z o.o. zarządza 2 377 budynkami mieszkalnymi o powierzchni łącznej 1 133 274,57 mkw. Liczba najemców i właścicieli budynków wynosi 26 908 a całkowita liczba mieszkańców 41 135. Łączna powierzchnia terenów niezabudowanych, pozostających w zasobach MZB wynosi 698 595,00 mkw.

Jeszcze kilka lat temu sytuacja wyglądała następująco: 40 procent budynków komunalnych posiadało zużycie wynoszące przeszło 50 procent, niecałe 5 procent budynków było w stanie zadowalającym a niespełna 2 procent w stanie dobrym. Dużym problemem była skala niezaspokojonych potrzeb w zakresie lokali socjalnych i zamiennych, zmniejszające się wpływy z tytułu opłat czynszowych, skala potrzeb remontowych przewyższająca wielokrotnie możliwości finansowe gminy, oraz wysokie koszty bieżącej eksploatacji i usuwania awarii lokali należących do zasobu komunalnego.

- Nasze działania, które były przeprowadzone w ostatnich latach nie gwarantują dobrego stanu substancji mieszkaniowej. Problemów mieszkaniowych i pracy jest jeszcze bardzo dużo. Skala potrzeb remontowych znacznie przewyższa możliwości finansowe Miasta Wałbrzycha. To dotyczy każdego miasta, które posiada tak duży zasób komunalny jak Wałbrzych. Nigdy nie będzie pieniędzy wystarczająco dużo, żeby w pełni zaspokoić w ciągu kilku lat potrzeby mieszkaniowe. Nasze działania wynikały z diagnozy, która została poczyniona zarówno przez nasze służby wewnętrzne jak i przez podmioty zewnętrzne, jak chociażby Najwyższą Izbę Kontroli, która w 2011 roku przedstawiła raport o stanie mienia komunalnego w Wałbrzychu. Jakie główne problemy z tych analiz wynikały? Pierwsza sprawa była taka, że zasób jest bardzo mocno zdekapitalizowany. Drugi problem to braki mieszkań, na które ludzie czekają. Skala tych niezaspokojonych potrzeb w 2012 roku to poziom ponad 2 600 osób. Trzecia rzecz to opłaty czynszowe. Spadający poziom opłat i spadający wskaźnik spłat. Te trzy główne elementy miały wpływ na określenie kierunków działań na przyszłość. Kierunki, które w ostatnim czasie były realizowane to przede wszystkim podział zasobów na budynki na których remonty warto wyznaczać pieniądze i na te budynki, które ze względu na stan techniczny powinny być wyburzone. Taki podział został poczyniony. Drugim wnioskiem, który z tego wypływał to konieczność zintensyfikowania działań związanych z nowymi lokalami mieszkalnymi, i to zarówno tymi, które tworzymy w starym zasobie mieszkaniowym, jak i nowo wybudowanymi. Trzecim elementem jest poprawa ściągalności opłat czynszowych. Ten wskaźnik był na dość niskim poziomie. Podjęliśmy szereg działań związanych z akcjami pozwalającymi na zmniejszenie tego zadłużenia. Poprawiła się ściągalność czynszów. Specjalnie do tego celu została powołana komisja, która ma posiedzenia dwa razy w miesiącu - powiedział Marek Małecki - prezes MZB Sp. z o.o.

Od roku 2012 podjęto szereg działań, zmierzających do polepszenia tej sytuacji. Wyburzono 63 stare, zdekapitalizowane budynki, co obniżyło koszty eksploatacji i konserwacji zasobu. W roku 2014 zakończono prace budowlane i oddano do użytku 206 mieszkań komunalnych, co spowodowało zmniejszenie deficytu komunalnych lokali mieszkalnych, podwyższenie standardu zasobu komunalnego i obniżenie kosztów jego eksploatacji i konserwacji. Wdrożono program "Odpracuj swój dług", dzięki któremu odzyskano kwotę 4 257 321 złotych, a także program "Zlikwiduj swój dług", umożliwiający jednorazowe umorzenie 75 procent należności czynszowych, przy wpłacie w wysokości 25 procent zadłużenia i systematycznym uiszczaniu opłat bieżących, co przyniosło kwotę 1 492 047 złotych. Od czerwca 2012 do czerwca 2016 roku wpisano do KRD 7 184 osoby a 993 osoby usunięto z rejestru po spłacie zadłużenia. Dzięki tym działaniom spłacona kwota wyniosła w tym przypadku 2 811 119 złotych. Obecnie w trakcie realizacji jest blisko 600 porozumień rozłożenia należności na raty. Ściągalność czynszów wzrosła o 2 miliony złotych i wynosi obecnie ponad 83 procent.

W lokalach znajdujących się w zasobach Gminy Wałbrzych liczba przeprowadzanych prac remontowych systematycznie się zwiększa - w roku 2012 wynosiła 45 a w 2015 121. Ogółem od 2012 roku MZB Sp. z o.o. dokonała 556 remontów lokali socjalnych i zamiennych, oraz 452 remonty lokali na koszt przyszłego najemcy. MZB partycypuje również w remontach dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej. Na przestrzeni 4 ostatnich lat wartość partycypacji wyniosła 239 504 złote. W latach 2013-2015 dokonano 688 komisyjnych otwarć lokali. W roku 2015 wykonano remonty w budynkach gminnych i budynkach należących do wspólnot na łączną kwotę przekraczającą 35 milionów złotych, w tym dokonano remontów kapitalnych dachów 86 budynków i 44 remonty kapitalne elewacji.

- Złożyliśmy wniosek na budowę dwóch z sześciu budynków na ulicy Husarskiej. Czekamy w tej chwili na decyzję komisji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Te decyzje powinny zapaść w sierpniu. Wielce prawdopodobne, że rozpoczniemy budowę tych budynków jeszcze w tym roku. W zależności od powodzenia pierwszej, pilotażowej realizacji mamy trzy budynki na ulicy Staszica. Jesteśmy przygotowani. Nie ulega wątpliwości, że szukamy zewnętrznego źródła finansowania. Mimo że sytuacja mieszkaniowa w Wałbrzychu ewidentnie uległa poprawieniu, wiele jeszcze jest do zrobienia. Zwracam jednak uwagę, że zasadnicze stawki czynszu nie uległy zmianie od kilku lat i nie zamierzamy ich podnosić. Jedynie regulujemy ulgi, dostosowując je do średniej dolnośląskiej. Nadal będziemy stosować preferencyjne ulgi dla tych, którzy nie mają właściwych warunków w budynkach. Będziemy kontynuować projekty ulżenia osobom potrzebującym, a więc będą umorzenia, raty. Wiele jest do zrobienia. Wielkim wyzwaniem jest koszt remontu substancji w starych budynkach versus koszt budowy nowego. W wielu przypadkach remonty pojedynczych lokali są wysoce nieopłacalne. Wielkim wyzwaniem jest cała "Palestyna". Chcemy jeszcze do końca roku jeden budynek wyburzyć. A do wyburzenia pozostało ich tam jeszcze kilka. Mówimy o kwadracie: Średnia, Wschodnia, Świętej Barbary. Stawiamy zdecydowany priorytet na budowę nowych mieszkań, żeby radykalnie poprawić sytuację - powiedział Roman Szełemej - prezydent Wałbrzycha.

W chwili obecnej spółka MZB posiada stabilną sytuację finansową, która pozwala na rozpoczęcie realizacji kolejnych zadań, wśród których znajdą się między innymi: budowa nowych domów z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, czego przykładem może być planowany wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Paderewskiego na Nowym Mieście, dalsza poprawa ściągalności opłat czynszowych, kontynuowanie remontów lokali mieszkalnych i przygotowanie wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZB do aplikowania o środki na rewitalizację i termomodernizację.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (16) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group