Niedziela, 24 stycznia
Imieniny: Franciszka, Rafała
Czytających: 2575
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Prezydent powołał Radę Programową "Smart City"

Poniedziałek, 5 czerwca 2017, 8:14
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Prezydent powołał Radę Programową
Fot. red
Prezydent Roman Szełemej wydał zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ,,Smart City" przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha oraz Zespołów Zadaniowych wdrażających projekty inteligentnych rozwiązań miejskich.

Jak czytamy w uzaasadnieniu: Smart City - miasto, w którym kwestie publiczne rozwiązywane są z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), przy zaangażowaniu różnego rodzaju interesariuszy działających w partnerstwie z władzami miasta.

Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych do zarządzania współczesnymi procesami zachodzącymi w miastach w oparciu o zrównoważony rozwój, stwarza możliwości efektywnego gospodarowania, dbałości o stan środowiska naturalnego, wysoką jakość edukacji, nowoczesną infrastrukturę i rozwój wielu innych dziedzin gospodarki miejskiej, co w rezultacie sprzyja tworzeniu oczekiwanych przez mieszkańców lepszych warunków życia.

Miasto Wałbrzych podjęło się kreowania i projektowania miasta w kierunku wykorzystania inteligentnych rozwiązań Smart City od momentu odzyskania w 2013 r. statusu miasta na prawach powiatu. Argumentami pozwalającymi na powyższe stwierdzenie są takie dokumenty jak: uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, gdzie miasto Wałbrzych jako Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej razem z 23 jednostkami samorządowymi, które stworzyły podstawę współdziałania dla zrównoważonego rozwoju miast i gmin regionu wałbrzyskiego wpisuje się w realizację Smart City.

Następnie zaczęły powstawać takie dokumenty jak: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 r., Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 - 2025 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (etap I i II), Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha z perspektywą do 2018 r., Program ,,Zielony Wałbrzych 2020", Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020, Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2025 oraz inne programy w sferze polityki inwestycyjnej, informatyzacyjnej, bezpiecznego transportu miejskiego, a także polityki mieszkaniowej, społecznej, oświatowej i zdrowotnej.

Ekonomiczny sukces Miasta i zadowolenie jego mieszkańców nie są możliwe bez spójnej wizji zrównoważonego rozwoju w perspektywie wieloletniej, w związku z tym zakładającej, iż już na starcie wszystkie elementy tak infrastrukturalne, jak i organizacyjne, będą budowane ze świadomością ich wzajemnej współpracy.

W skład Rady Programowej Smart City w Wałbrzychu prezydent powołał:

1. Przewodniczący Rady Programowej - prof. dr hab. Tomasz Nowakowski – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,

2. Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Kosiór Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

3. Zastępca Przewodniczącego – Robert Szymala – Urbanista Miejski, Kierownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

4. Sekretarz - Kamil Orpel – Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Do składu Rady Programowej powołano członków:

1) prof. dr hab. Piotr Jurek - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,

2) doc. dr inż. Andrzej Figiel - Dziekan Wydziału Technicznego Politechniki Wrocławskiej, Dyrektora ZOD w Wałbrzychu,

3) dr inż. Krzysztof Lewandowski - nauczyciel akademicki w Zakładzie Logistyki Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej,

4) dr inż. Jan Blachowski - nauczyciel akademicki w Zakładzie Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej,

5) Eugeniusz Orłowski - Przewodniczący Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezes firmy INFRAINVEST w Wałbrzychu,

6) Marek Mielniczuk - Prezes Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu,

7) Ryszard Błażnik - Doradca Prezydenta d/s Bezpieczeństwa Miasta, Porządku Publicznego i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

8) Bogusław Rogiński - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,

9) Piotr Muller - Kierownik Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

10) Halina Sawicka - Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

11) Jerzy Kaliciński – Geodeta Miejski, Kierownik Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Celem działań Rady Programowej jest wyznaczanie kierunków usprawniania i rozwijania usług miejskich zapewniających realizację potrzeb i rozwiązywanie problemów mieszkańców oraz integrowanie w tym celu procesów związanych z zarządzaniem miastem, wspartych niezbędną technologią innowacyjną.

Czytaj również

Komentarze (13) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group