Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 4352
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Radni będą debatować

Poniedziałek, 26 lutego 2018, 6:48
Aktualizacja: 10:39
Autor: red
Wałbrzych: Radni będą debatować
Fot. red
We wtorek 27 lutego o godz. 9.00 w ratuszu sala witrażowa nr 26 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha.

5.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok.

6.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Wałbrzych.

7.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

8.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr LI/501/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wałbrzych, udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

9.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wałbrzych.

10.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych.

11.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego, przy ul. I.Paderewskiego 17 w Wałbrzychu.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

13.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XV/203/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

15.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok.

16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2017 roku.

17.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Wałbrzycha w 2017 roku.

18. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha w 2017 roku.

19. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha w 2017 roku.

20.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha w 2017 roku.

21. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha oraz Programu profilaktycznego w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą dla Miasta Wałbrzycha w
2017 roku.

22. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

23. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

24. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

25. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group