Poniedziałek, 6 grudnia
Imieniny: Mikołaja, Jaremy
Czytających: 2448
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Radni uchwalą budżet Wałbrzycha na rok 2017

Wtorek, 20 grudnia 2016, 7:03
Autor: opr. PAW
Wałbrzych: Radni uchwalą budżet Wałbrzycha na rok 2017
Fot. red
W czwartek 22 grudnia o godz. 9.00 w ratuszu odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami
Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031.

6.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok.

7.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na 2017 – 2031.

8.Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok Rady Miejskiej Wałbrzycha.

9.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Garbarską, Młynarską, Św. Jadwigi oraz Mickiewicza w Wałbrzychu.

10.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/273/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

11.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/525/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany nazwy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" oraz nadania Statutu.

12.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/390/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

13.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/63/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

14.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/189/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha.

15.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wałbrzycha w 2017 roku.

16.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/437/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu”.

17.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu".

18.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie połączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

19.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

20.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/465/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

21.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

22.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr XIX/300/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 r roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

23.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

24.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.

25.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok.

26.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

27.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na 2017 rok.

28.Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznie użyteczna w 2017 roku.

29.Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

30.Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

31.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

32.Zamknięcie obrad.

Czytaj również

Komentarze (5) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group