Niedziela, 7 sierpnia
Imieniny: Doroty, Kajetana
Czytających: 3562
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Głuszyca: Rusza program „Szkolny Klub Sportowy” w Dwójce i Trójce!

Czwartek, 1 lutego 2018, 11:39
Aktualizacja: 11:42
Autor: PAW
Głuszyca: Rusza program „Szkolny Klub Sportowy” w Dwójce i Trójce!
Fot. organizatorzy
Gmina Głuszyca przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy”. Na podstawie umowy zawartej z Dolnośląską Federacją Sportu w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca odbywać się będą sportowe zajęcia pozalekcyjne. Program jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Przy naborze do grup pracujących w programie priorytet powinna mieć młodzież nieuczestnicząca w innych zorganizowanych formach aktywności fizycznej, np. w klubach sportowych.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 34 tygodnie w okresie od 29 stycznia do 30 listopada 2018 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2-3 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Główne założenia programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2018 roku:

1. Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 29 stycznia do 30 listopada 2018 roku i obejmuje okres ferii wiosennych. Program nie może być realizowany w okresie wakacyjnym.

2. Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

3. Uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;

4. Każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla gimnazjum grupa B – uczniowie klas 2-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp. (są to tylko przykłady – program obejmuje wszystkie klasy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych).

5. Grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników;

6. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika; z możliwością realizacji 3 zajęć w tygodniu. Taka ewentualność ma umożliwić realizację 70 zajęć każdej z grup.

7. Nie zezwala się na łączenie zajęć w jednostki dwu-, lub więcej godzinne. Jednego dnia grupa może odbyć wyłącznie jedne 60 minutowe zajęcia

8. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). Zapis ten dotyczy szkół w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby uczniów.

9. Osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole; jedną grupą może opiekować się wyłącznie jeden nauczyciel

10. Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych.

11. Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

12. Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

13. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki osoby prowadzące zajęcia sportowe wprowadzają do elektronicznej bazy na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl

14. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do prowadzenia Elektronicznego Dziennika Zajęć na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl prowadzonej przez Instytut Sportu – ogólnopolskiego koordynatora programu oraz comiesięcznego przesyłania rozliczenia godzin, na druku wygenerowanym z Elektronicznego Dziennika Zajęć po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji. Rozliczenie w formie podpisanego SKANU lub zdjęcia Prowadzący zajęcia przesyłają na adres mailowy zgodny z jednostką przypisaną do Państwa powiatu tj. Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” lub Dolnośląskiej Federacji Sportu nie później niż do 5-ego dnia następnego miesiąca (przydział jednostki w pkt. 17) lub załączają ten skan do Elektronicznego Dziennika Zajęć nie później niż do 5-ego dnia następnego miesiąca

Dokument ten będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc.

15. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do posiadania zgód rodziców/ opiekunów prawnych uczestników zajęć wg załączonego wzoru.

16. Zajęcia mogą być kontrolowane przez osoby delegowane przez Dolnośląską Federację Sportu – Operatora Wojewódzkiego programu

17. W ramach współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” w województwie dolnośląskim w 2018 roku, którą Dolnośląska Federacja Sportu zawarła ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu stowarzyszenia prowadzić będą program w następujących gminach:

a. Dolnośląska Federacja Sportu gminy z powiatów:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, miasto Jelenia Góra, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, miasto Legnica, legnicki, lubański, lubiński, oleśnicki oraz polkowicki.

b. Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu gminy z powiatów:

lwówecki, milicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, miasto Wałbrzych, wałbrzyski, wołowski, miasto Wrocław, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki oraz złotoryjski.

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group