Sobota, 2 lipca
Imieniny: Marii, Urbana
Czytających: 4888
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Wałbrzych: Ruszają rozgrywki futsalu organizowane przez wałbrzyski OZPN

Czwartek, 7 lipca 2011, 15:17
Aktualizacja: 15:18
Autor: MDvR
Wałbrzych: Ruszają rozgrywki futsalu organizowane przez wałbrzyski OZPN
Fot. archiwum
OZPN Wałbrzych informuje, że w sezonie 2011/2012 zorganizuje rozgrywki piłki halowej. Zgłoszenia drużyn należy składać w biurze OZPN–u do 30 września 2011 roku, regulamin do wglądu i pobrania znajduje się na stronie internetowej związku. Bieżących informacji udziela ponadto Eugeniusz Gruszka – telefon: 602 720 867.

Regulamin III-ligi futsalu

Art. 1
1. Do rozgrywek III ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami macierzystego OZPN i spełnią warunki określone uchwałą Wydziału Futsalu PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach III Ligi Futsalu na sezon 2011/2012.

Art. 2
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach III ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozgrywać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem .

2. Wydział Futsalu i Piłki Nożnej OZPN Wałbrzych jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audiowizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów IIIligi Ligi Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Wydział Futsalu OZPN – Wałbrzych bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Wydział Futsalu OZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audiowizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.

Art. 3
1. Rozgrywki o mistrzostwo III Ligi Futsalu prowadzi Komisja Wydziału Gier OZPN Wałbrzyskiego.

2. Rozgrywki o mistrzostwo III Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez Komisje Wydziału Gier OZPN i zatwierdzonych przez Wydział Futsalu OZPN.

3. Sędziów do prowadzenia zawodów III Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów OZPN Wałbrzych.

Art. 4
1. Zawody o mistrzostwo III Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem, obowiązującymi przepisami PZPN, Wydziału Futsalu PZPN, oraz Wydziału Futsalu OZPN.

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wydziału Futsalu PZPN, Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz Wydziału Futsalu OZPN,
b. przestrzegać zasad fair play,
c. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN, OZPN oraz Wydzial Futsalu OZPN,

3. Koszty ekwiwalentów oraz ryczałtów dojazdowych sędziów, obserwatora, delegata pokrywa gospodarz zawodów.
a. Stawki sędziowskie :
Sędziowie – I i II sędzia – 90 zł brutto
Sędzia czasowy – 30 zł brutto
Obserwator/Delegat – 60 zł brutto
b. Koszty przejazdu – zryczałtowany koszt, zgodnie z obowiązującą tabelą dla niższych klas rozgrywkowych.

4. Kluby zgłoszone do rozgrywek zobowiązane są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 400 zł.

5. Zawody o mistrzostwo III Ligi Futsalu, mogą być rozgrywane piłkami, posiadającymi jedno z trzech następujących oznaczeń:
a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA)
b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA)
c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie międzynarodowym)

Art. 5
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest Komisja Wydziału Gier OZPN w porozumieniu z Wydziałem Futsalu OZPN.

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu Wydziału Gier OZPN decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN oraz OZPN.

5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy, Komisje Wydziału Gier OZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad :
a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.
b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.
c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki,
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

Art. 6
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo III Ligi Futsalu otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:
a. przy trzecim napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 10 zł.
b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 30 zł.
d. przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e. przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł.
f. przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą pieniężną w wysokości 100 zł.
2. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Wałbrzyskiego Związku Piłki Nożnej, a dowód wniesienia opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Gier WZPN, listem poleconym priorytetem lub osobiście złożyć w biurze WZPN.

3. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.

Art. 7
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.

Art. 8
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty z zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie przegrane.

Art. 9
1. W rozgrywkach III Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

3. przy dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Polskiej Ligi Futsalu, a także zespoły których kolejność decyduje o miejscach 3-4 w III lidze Polskiej Ligi Futsalu, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez Komisje Gier Futsalu Wałbrzyskiego ZPN. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę.
g. Koszt meczu barażowego ponosi Wydział Futsalu OZPN w Wałbrzychu

4. przy więcej niż dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu,
e. przy dalszej równości, dodatkowy turniej przeprowadzone przez Komisje Gier Futsalu OZPN.

Art. 10
1. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje:
a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut.
d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich na sezon 2011/2012 i następne.
e. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.

Art. 11
Zasady spadków i awansów.

Art. 12
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie wycofana z rozgrywek i poniesie koszty w wysokości 400 zł.

Art. 13
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisje Wydziału ds. Futsalu OZPN zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Wydziału Futsalu PZPN. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11 osobowa oraz futsal, do uprawnienia zawodnika niezbędna jest pisemna zgoda klubu piłki nożnej 11 osobowej lub pisemna zgoda klubu futsalowego w przypadku gdy jest on klubem macierzystym dla zawodnika chcącego łączyć grę w futsal z grą na boiskach trawiastych.

2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji Gier ds. Futsalu OZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie.

3. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia sezonu 2010/2011 do godziny 16.00 dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej sezonu 2011/2012. Natomiast zimowe okienko transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej sezonu 2011/2012 do godziny 16.00 dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej sezonu 2012/2013.

Koszty związane z transferem zgodnie z taryfikatorem dla zespołów seniorów ustala się w wysokości 50 zł, które ponosi klub pozyskujący i odstępujący.

4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.

5. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry, posiadający aktualne badania lekarskie.

6. Zawodnicy uprawiający Futsal maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zdrowia zawodnika. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których wyniki odnotowuje sie w karcie badań lekarskich. Badanie ważne 6 miesięcy.

7. Zawodnicy Futsalu są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

8. W spotkaniach Futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań , wpisanym do karty badań zawodnika. Zawodnik nie posiadający ważnego badania nie zostanie dopuszczony do gry przez sędziego.

9. Sędziowie spotkań Futsalu mają obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich zawodników.

Art. 14
1. Zespoły III ligi Ligi Futsalu mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia instruktora futsalu i minimum instruktora piłki nożnej. Od sezonu 2011/2012 posiadają uprawnienia futsalu.

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych Uchwałą Wydziału Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie warunków uczestnictwa w rozgrywkach III ligi PLF na sezon 2010/2011

Art. 15
1. Zawody o mistrzostwo III ligi Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może być ukarany dyscyplinarnie.

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:
a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,
b. klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada klub,
c. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,
d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Wydział Futsalu OZPN jest zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu OZPN nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody.

6.Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego Wydziału Futsalu PZPN, PZPN, Wydziału Futsalu OZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci OZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.

Art. 16
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Komisje Gier OZPN i Wydział Futsalu OZPN, Sekcję Sędziowską Kolegium Sędziów OZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów.

Art. 17
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.

2. Ustala się, że mecze III ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych:

a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika,
b. w soboty i w niedziele w godzinach ustalonych przez gospodarza zawodów.

3. Komisja Gier OZPN przy uzgodnieniu Wydziałem Futsalu WZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo III ligi Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie.

4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisje Gier oraz Wydział Futsalu OZPN, podlega karze 200,00 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscypliny OZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz OZPN.

5. Ostatnie 2 kolejki sezonu muszą być rozegrane o jednakowej godzinie i w tym samym dniu.

Art. 18
Powołanie co najmniej dwóch zawodników do poszczególnych reprezentacji Polski może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Komisja Gier WZPN.

Art. 19
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisje Gier OZPN.
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą Komisji Gier OZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek i musi odbyć się nie później niż 2 tygodnie od wyznaczonego terminu i przed dwoma ostatnimi kolejkami.

Art. 20
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,
b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo.
c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),
d. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),
g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,
h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
i. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji posiadającej prawa telewizyjne.
j. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji.
k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN lub WZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,
b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i informowanie o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN lub OZPN i Regulamin obiektu.

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Wydziałem Futsalu lub Komisją Gier OZPN.

Art. 21
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo III ligi Ligi Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata WZPN podjęcie przez Komisje Wydziału Gier OZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali na koszt drużyny naruszającej „powyższy punkt”

2. Komisja Dyscypliny ds.Futsalu OZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.

Art. 22
1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisje Gier ds.FutsaluWZPN jako przegrane 0:3 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom.

2. Za udział w zawodach zawodnika nieuprawnionego klub ukarany zostanie walkowerem 0:3 oraz karą pieniężną w wysokości 1.000 zł.

Art. 23
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Komisji Gier ds.Futsalu OZPN przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto OZPN kaucji protestowej w wysokości 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów OZPN.

Art. 24
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi Ligi Futsalu zobowiązane są zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Wydziału Futsalu PZPN oraz
b. oficjalnych przedstawicieli PZPN Lub OZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.

Art. 25
1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

2. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – gospodarza.

3. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie trzech oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.

4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura WZPN pocztą listem poleconym priorytetowym w przeciągu 48 godzin po zakończeniu spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 30 dni.

Art. 26
1. Zawodnicy występujący w III lidze Polskiej Lidze Futsalu w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon 2010/2011.

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:
a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić, nie później niż 7 dni przed datą meczu.
b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.
c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.
d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy na golenie.

3. Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.
1. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.

Art. 27
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Gier ds.Futsalu oraz Wydziałowi Futsalu OZPN.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowania przepisy DZPN.

Art. 28
Na wniosek Komisji Gier ds. Futsalu OZPN Wałbrzych, Regulamin został zatwierdzony w dniu 30.06.2011 roku przez Zarząd OZPN Wałbrzych.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group